832 629 Blog Podcast

שוטרים וגנבים – עלילות שודדי הדרכים בתקופת המנדט הבריטי

איזה שודד זכה לכינוי "רובין הוד הפלסטיני"? מי היהודים שהוציאו לפועל את שוד מטבעות הזהב הגדול בהיסטוריה המקומית? מדוע מחתרות האצ"ל והלח"י השתמשו בשוד הדרכים כאמצעי אידאולוגי? ובאילו טכניקות נלחמו הבריטים באירועי העבריינות של ישראל המנדטורית? האזינו לשיחה מרתקת, מותחת ומפתיעה עם סגן ניצב ד"ר שלומי שטרית, ראש מדור היסטוריה ומורשת במשטרת ישראל, על אחת התקופות הכי פרועות בארץ הקודש

לוחמות כחול-לבן בשירות המלך

הנשים העבריות נלחמו על זכותן להתנדב לצבא הבריטי. הכרזות מאותה תקופה נותנות מבט מיוחד על הפרק הזה בהיסטוריה הציונית, ולא פחות חשוב מכך – על פמיניזם ארץ ישראלי

סיפורם של זוג יצרני הצעצועים ריקרדה והיינץ שוורין

בני הזוג ריקרדה והיינץ  שוורין הגיעו לפלסטינה בשנת 1935 כזוג נשוי. במסגרת תחקיר לספרי "ציונות ומשחקי קופסה: 1948-1900" נודע לי על אוסף מיוחד השמור בביתו של תום שגב. בביתו של שגב, בנם של בני הזוג ריקרדה והיינץ שוורץ, מחזיק העיתונאי והסופר את אוסף הצעצועים שייצר אביו היינץ. לפני שעלו ארצה, ריקרדה למדה צילום בעיירה דסאו