הכנסת כלה

הכנסת כלה היא מצווה הקוראת ללוות את החתן והכלה ביום חופתם ולשמחם. מצווה זו כוללת גם את הצורך החשוב להעניק סיוע ותמיכה לזוג הצעיר להגיע לחופה במידה וידם אינה משגת.

מקור המצווה

הכנסת כלה היא מצוות "עשה" שנחשבת למצוות "ואהבת לרעך כמוך". היא מצוינת בתלמוד הבבלי במסכת סוכה, ומסתמכת על פסוק ח' מספר מיכה פרק ו': "הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהייך". על פי הפרשנות של התלמוד הבבלי הפסוק עוסק במצוות החשובות של הוצאת המת והכנסת כלה לחופה.

יש הרואים קשר הדוק בין המעמד של מתן התורה לעם ישראל לבין מצוות השמחה בחתונה יהודית. מפרשים את מתן התורה לחתונה של ה' עם ישראל, ולכן אדם שמשמח חתן וכלה זוכה לחמשת הקולות שנשמעו במעמד הר סיני "קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אומרים הודו את ה' צבאות".

קיום המצווה

המצווה מדברת על ליווי הכלה לחופה תוך שירה, ריקודים ושמחה גדולה על מנת לדאוג לשמחה. ככל שמגיעים יותר אנשים השמחה גדולה יותר.

המצווה כוללת גם את ההכרח לדאוג לצרכיה של הכלה, על מנת שתוכל להינשא. צדקה להכנסת כלה היא מצווה חשובה ביהדות. בשל החשיבות הרבה לסייע לזוגות צעירים חסרי ממון להינשא, דאגו קהילות ישראל לייסד מוסדות וקרנות צדקה המיועדים לסייע להם להגיע לחופה.

קראו מה עושים זוג הורים כשאין להם סכום מספיק לנדוניית הבת:

    קבלו את הסיפורים הכי טובים שלנו ישירות למייל