הגדה של פסח

הגדה של פסח היא ספר שנועד לקריאה בליל הסדר, הלילה הראשון של חג הפסח. שמו של הספר נקרא "הגדה" מאחר והוא נועד לקיים את מצוות "והגדת לבנך", בה נדרש לספר את סיפור יציאת מצרים לדור הבא. קריאת ההגדה בשילוב הסעודה בערב חג הפסח הם טקס מרכזי ביהדות, במהלכו אנשי הקהילות הרבות ביהדות קוראים אותה בשירה עם מנגינות מסורתיות וחדשות.

קיים סדר הגדה הכולל את רשימת מנהגי ליל הסדר אשר מתומצתים במילים וחריזה שיהיו קלים לזכירה: קדש (קידוש ליום טוב) ורחץ (נטילת ידיים) כרפס (אכילת ירק במי מלח) יחץ (חציית המצה האמצעית, והחבאת אחד החצאים כאפיקומן) מגיד (הקראת סיפור יציאת מצרים) רחצה (נטילת ידיים) מוציא מצה (מצוות אכילת מצה)  מרור (מצוות אכילת מרור) כורך (אכילת מצה ומרור כרוכים יחדיו) שולחן עורך (סעודת החג) צפון (אכילת האפיקומן) ברך (ברכת המזון) הלל (אמירת הלל) נרצה (סיום הסדר ושירת פיוטים).

סיפור יציאת מצרים, המספר על יציאה מעבדות לחירות, מתחיל בהקדמה עם "הא לחמא עניא" – אזכור לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים, הקריאה לכל רעב ונצרך לאכול, והתקווה לשנה הבאה בארץ ישראל, בני חורין. בהמשך ניתן להבחין בארבעה חלקים לסיפור יציאת מצרים. הראשון מתחיל בארבע הקושיות של הדור הצעיר "מה נשתנה", כדי להדגיש את ייחודו של ליל הסדר לעומת כל ערב אחר. החלק השני מתחיל בסיפור ארבעת הבנים, שמתוארים כשואלים על הסיפור. החכם שואל על ההלכות הנהוגות, ונענה על חשיבות המנהגים. הרשע שואל "מה העבודה הזאת לכם?", ובשל המילה "לכם" שבאמצעותה הוציא עצמו מן הכלל, עונים לו: "אילו היה שם, לא היה נגאל". התם שואל שאלה פשוטה "מה זאת" ומקבל תשובה פשוטה בהתאם – "ביד חזקה הוציאנו ה' אלוהינו ממצרים". על זה שאינו יודע לשאול אומרים "את פתח לו", כשהכוונה היא לשאול במקומו ואז להסביר על החג וחשיבותו. החלק השלישי כולל את "ארמי אובד אבי" ו"דיינו". בפסוק "ארמי אובד אבי" מספרים על התנאים הקשים שהיו במצרים, עד להפיכה לגוי עצום ורב והיציאה ממצרים ביד חזקה וזרוע נטויה. גם מובא תיאור עשר המכות, ואז הקטע נחתם בשירת "דיינו", בה מודים לאל על הניסים הרבים בעת יציאת מצרים. בחלק הרביעי "פסח מצה ומרור" מספרים על הרקע של חלק ממצוות ליל הסדר המרכזיות. פסח על שום ש-ה' פסח על בתי אבותינו במצרים, מצה על שום שנגאלו אבותינו במצרים, מרור על שום שהמצרים מיררו את חיי אבותינו. בנוסף, מצוין כי על כל אחד מהנוכחים בסדר לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.

קריאת ההגדה וערב ליל הסדר מלווים בשתיית ארבע כוסיות יין, ובפעילויות למען שמירת ערנות הילדים כמו שירי פסח, מציאת אפיקומן, מנהג הבאת כיסא לאליהו הנביא ופתיחת דלת עבורו, משחקי אגוזים ועוד. ספר ההגדה מאגד מגוון מקורות הלקוחים מן המקרא, המשנה והמדרש והוא כולל מדרשים, מזמורי תהילים, דברי חז"ל, ברכות, תפילות, ופיוטים. במהלך השנים ישנן קהילות שיצרו גרסאות מודרניות יותר להגדה, כמו הגדות הקיבוצים או הגדה של התנועה הרפורמית. הגדות כאלה כללו פרשנויות אלטרנטיביות – פירוש היציאה מעבדות לחירות באור הציונות המתחדשת, או הבלטת חג הפסח כחג חקלאי המסמל את האביב. עם זאת, ליל הסדר וההגדה של פסח, לרוב בנוסח המקורי שלה, נשארו מרכיב משמעותי גם בקרב הציבור הציוני וחילוני.

ואם כבר מנסים להשאיר את הילדים ערים, הכנסו וקראו, האם חד גדיא הוא שיר הילדים הראשון?
פסח: הגדות, מאמרים שירים ועוד תוכלו למצוא פה
להורדת הגדות לפסח מאוספי הספרייה בקרו בעמוד הזה

    קבלו את הסיפורים הכי טובים שלנו ישירות למייל