בראשית

"בראשית" הוא שמם של הפרשה הראשונה והספר הראשון בתנ"ך. חומש בראשית הוא הספר הפותח את חמשת חומשי תורה, שהם החלק הראשון בתנ"ך (תורה, נביאים, כתובים). הספר נפתח בפסוק "בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ", ולאורך הספר מתוארים סיפורים הנחשבים לבסיס האמונה היהודית באלוהים כבורא עולם. פירוש המילה בראשית הוא בראשונה, בתחילה. המונח בראשית הוא גם כינוי לבריאת העולם, בדרך כלל בצירוף "מעשה בראשית", וכן לימי בריאת העולם שמוזכרים לרוב כ"ששת ימי בראשית". מקובל להשתמש במילה גם לתיאור תקופה קדומה מאוד או תחילתה של תקופה היסטורית, למשל "ימי בראשית של היישוב העברי".

חומש בראשית

בספר בראשית 12 פרשות המחולקות ל-50 פרקים, והתכנים המוצגים בהם משמשים מעין מבוא להמשך התורה, ובעיקר למעמדו של עם ישראל בעיני אלוהים ולסיפור יציאת מצרים. לפי המסורת היהודית, הספר נכתב בידי משה רבנו שכתב אותו מפי אלוהים. הספר מתמקד בתולדות בריאת העולם כתחילת ההיסטוריה האנושית, וכן בסיפורים על אבות העם היהודי (אברהם, יצחק ויעקב) ובני יעקב, בדגש על סיפורו של יוסף. מלבד זאת, בספר מתוארים בין היתר הסיפורים על אדם וחווה, נוח והמבול, מגדל בבל, הגר וישמעאל, עקידת יצחק וירידת בני ישראל למצרים. פרשת בראשית נפתחת בתיאור בריאת העולם, יום אחרי יום במשך שישה ימים, מתחילתו בתוהו ובוהו ועד יצירת העולם הכולל את השמים והארץ, היום והלילה, הים והיבשה, השמש והירח, הצומח, בעלי החיים והאדם. על היום השביעי נכתב בפרשה, "ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות", ולכן נחשבת השבת ליום שבתון מקודש. פרשת בראשית נקראת מדי שנה כ"פרשת השבוע" בשבת הראשונה שאחרי שמחת תורה, ואחריה קוראים בכל שבוע פרשה אחרת לפי סדר הפרשות בתורה עד שמשלימים את קריאת התורה כולה במשך שנה.

קראו על הדרך הארוכה שעשה המלאך מטטרון מפסוק מסתורי בספר בראשית אל יצירות בתרבות הפופולרית. הביטו בחומש בראשית מתוך תנ"ך מתורגם לספרדית שהודפס במאה ה-18. וצפו באיורים של סצנות מחיי אברהם אבינו שנכללו בכתבי יד עבריים וביצירות אומנות.

    קבלו את הסיפורים הכי טובים שלנו ישירות למייל