ארבעת המינים

ארבעת המינים הם אתרוג, לולב, הדס וערבה, ארבעה צמחים שהתורה מצווה על נטילתם בחג הסוכות. מצווה זו ידועה בשם "נטילת לולב", מאחר שכאשר כל המינים יחדיו הם נקראים לולב, משום שהוא הגבוה ובולט מכולם.

מצוות נטילת ארבעת המינים בסוכות מתוארת בתורה בספר ויקרא, שם הם נקראים פרי עץ הדר, כפות תמרים, ענף עץ עבות, וערבי נחל. פרי עץ ההדר הוא האתרוג, כפות תמרים הם ענפי עץ דקל מאוגדים יחדיו שנקראים לולב, ענף העץ העבות הוא הדס, וערבי הנחל הם הערבה.

נהוג לאגד את ארבעת המינים ולשאתם במהלך החג, כשלפי ההלכה קיום המצווה מתבצע בהנפה ונענוע של ארבעתם בסדר מיוחד המתקיים במהלך התפילה. לפני קיום מצוות נטילת הלולב ונענועו, מברכים "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב", כשכאמור המילה לולב מייצגת את כל ארבעת המינים. בערבית פירוש המילה לולב הוא – מתנועע, מסתובב.

לארבעת המינים יוחסו מספר משמעויות במהלך הדורות: כמשל לה', לדמויות מקראיות, לעם ישראל, לאברי האדם ואף כרמז למים. ההשוואה לחלקים שונים בעם ישראל היא השגורה ביותר – האתרוג, שהוא בעל טעם וריח, מסמל אנשים הלומדים תורה (טעם) ועוסקים במעשים טובים (ריח). לולב, שהוא בעל טעם וחסר ריח, מסמל אנשים הלומדים תורה אך מעשיהם אינם טובים. הדס היא חסרת טעם ובעלת ריח, ומסמלת אנשים שלא לומדים תורה, אך מעשיהם טובים. ערבה, שהיא חסרת טעם וריח, מסמלת אנשים שאינם לומדים תורה ומעשיהם אינם טובים. פעולת המנהג בה אוגדים יחדיו את ארבעת המינים, מסמלת את האחדות בין כל סוגי האנשים בעם ישראל.

גלו מי התארח בסוכה של לוין קיפניס ומה הקשר בין חג הסוכות וציור של איש בלי ראש?!

    קבלו את הסיפורים הכי טובים שלנו ישירות למייל