832 629 Blog Podcast

פרק כחול: ממלתחות האצולה וכורי הפחם ועד לבגדי העבודה של אתא

איך הפך צבע האינדיגו למושא תשוקתם של בני מלוכה בימי הביניים? מי היו היהודים שהמציאו את הג'ינס הכחול ומה הייתה תכליתו של הכיס הקטן? בכמה נמכרים כיום מכנסי ג'ינס בני 150 שנים? למה דווקא הג'ינס הפך לסמל של חופש ואינדיבידואליזם? ומתי הפך הצבע הכחול לסמל מעמד הפועלים? האזינו לשיחה עם יערה קידר על המסע ההיסטורי וחוצה המעמדות שעשה הצבע הכחול אינדיגו

רקמת החיים של רות דיין

משכית נולדה מתוך מפגש של רות דיין עם עולים מבולגריה בכפר אוריה – היא ראתה אצלם דוגמאות רקמה מסורתיות של נשות הכפר ועלה בדעתה להציע להן לרקום לפרנסתן