חידת חייו ומותו של הבעל שם טוב: אגדה שהייתה באמת?

איש אינו יודע מתי או איפה הוא נולד, אבל בחג השבועות אנחנו מציינים את יום השנה לפטירתו של אחד האנשים המשפיעים ביותר על העולם היהודי במאות השנים האחרונות. האם הבעש"ט היה אדם אמיתי או אגדה חסידית? איך דמותו החידתית השפיעה על דורות של תלמידים? כיצד חזה את מותו שלו, ואיך כל זה קשור לנעמי שמר? ד"ר חיים נריה, אוצר אוסף היהדות בספרייה, מספר על אחת הדמויות המרתקות בהיסטוריה היהודית

832 629 Blog

תצלום מתוך ספר ביידיש, ובו רפרודוקציה של דיוקן הבעש"ט. התצלום שמור באוסף אברהם שבדרון (פורטרטים), הספרייה הלאומית

כשהבעל שם טוב היה בראשית דרכו, מספרת האגדה, הוא הגיע לעיירה יהודית. מוקדם בבוקר הוא עמד עם העגלה שלו, פגש יהודי בדרכו לבית הכנסת, והתחיל לשוחח אתו ולספר לו סיפור. היהודי נהנה מהסיפור, ונשאר לשמוע עוד אחד. בינתיים עברו שם יהודים נוספים, ראו את המחזה, הקשיבו לסיפור, ונשארו גם הם לשמוע עוד סיפור. וכך התאספו כל יהודי העיירה, עמדו והקשיבו לבעל שם טוב ולסיפוריו.

באותה עיירה היה רב חמור סבר, שהקפיד מאד על תפילה בזמנה. הגיע רב העיירה לבית הכנסת, וחיכה למניין, שלא הגיע. המתין הרב חצי שעה, שעה, עד שהבין שהיום לא יהיה לו מניין. וכך מתוך רוגז, התפלל הרב ביחידות, ויצא לברר מדוע לא היה היום מניין בעיירה.

והנה מתברר לרב שיש יהודי שעומד במרכז העיירה, מספר סיפורים, ומעכב את כולם. קרא הרב למזכירו, ואמר לו לך קרא מהר ליהודי הזה, ונעניש אותו על הפרעתו לקיום מניין הבוקר. לאחר כמה דקות, נכנס הבעל שם טוב ואמר: כבוד הרב, באמת מגיע לי עונש על ביטול תפילה בציבור, אך לפני שאתה מעניש אותי, תן לי לספר לך סיפור. 

וכך סיפר הבעל שם טוב לרב העיירה סיפור אחר סיפור, עד שבסיום הפגישה היה זה הרב, שקיבל על עצמו להיות מחסידיו הגדולים של הבעל שם טוב. החסידים מספרים שלרב העיירה קראו רבי יעקב יוסף מפולנאה, מי שמוכר כתלמידו הגדול של הבעל שם טוב, ומראשוני גדולי החסידות.

יכולתה יוצאת הדופן של התנועה החסידית לספר סיפורים תרמה לא מעט למבוכה סביב דמותו החידתית והפלאית של מחולל התנועה רבי ישראל בעל שם טוב. דמות שהעסיקה דורות של היסטוריונים וחוקרים. שמעון דובנוב, אבי המחקר הביקורתי של החסידות כתב בפתח ספרו "תולדות החסידות":

"מתוך הערפל נשקפת אלינו צורתו ההיסטורית של יוצר החסידות…מסכה עבה, ארוגה בדמיון בני דורו ודורות מאוחרים, מכסה מעינינו את תמונתו האמיתית של הבעש"ט, עד שלפעמים נראה לנו, כאילו אדם זה לא היה ולא נברא, אלא משל היה, שם בדוי לגורם תנועה דתית שהרעישה את עולם היהדות". 

דובנוב עצמו לא הטיל ספק בקיומו של האדם הממשי, רבי ישראל בעל שם טוב, ועדיין מחסור במידע עובדתי כיסה את פני מחקר החסידות במשך עשרות שנים. עד היום איננו יודעים בביטחון לא את שנת לידתו ולא את מקום הולדתו. איננו יודעים מאומה על הוריו ולא על מוריו. ילדותו ובחרותו אפופים סוד – "משל יד נאמנה טרחה לטשטש את עקבותיו", כלשונו של הסופר אליעזר שטיינמן. 

רק עם תחילת פעילותו הציבורית, באמצע שנות השלושים של המאה ה-18, הוא מתגלה אט-אט, אלא שאז הוא מופיע כבר במלוא שיעור קומתו. הוא כבר נפגש עם מקובלים, ומרכז סביבו חוג תלמידים, מעריצים ומתנגדים, נשים ופשוטי עם, יהודים ונוכרים. במיוחד הוא מוכר כ"בעל שם": מרפא ומחולל נסים. 

בעוד דובנוב, גרשום שלום ורבים מחוקרי החסידות העריכו בוודאות שהבעל שם טוב לא היה רק אגדה – שהרי תלמידיו מזכירים אותו ומלמדים תורה בשמו, הסידור בו השתמש קיים, ואפילו קברו ומצבתו מונחים בפנינו –  היו מספר חוקרים שהטילו ספק בקיומו. האם לא ייתכן שאגדות שונות על בעלי שם שונים התלכדו יחד לספר סיפור אחד? האם יתכן שאדם שכל עולמו הוא ניסים ונפלאות באמת היה ונברא? ואולי אכן היה אדם כזה, אבל תלמידיו הם אלה שיצרו את האגדה סביבו אחרי לכתו? 

פרופסור משה רוסמן הוא היסטוריון מיומן ומקצועי, וגם היה לו מזל. בראשית דרכו האקדמית הוא החליט להתמקד לא בתיאולוגיה של הבעל שם טוב אלא בחיים עצמם. הוא ניסה להימנע מלכתוב על הביוגרפיה האינטלקטואלית של הבעל שם טוב, ובמקום זאת נבר בארכיונים בניסיון לקבל תמונה על החיים היהודיים בתקופה זו. 

והנה בתחילת הקריירה שלו, תחילת שנות ה 90,  הוא גילה תגלית חשובה ביותר. ברישומי המס של העיירה מדז'יבוז' שבאוקראינה, עיירת מגוריו של הבעל שם טוב, המתייחסים לשנים 1740-1760 ושמורים בספריית צ'רטוריסקי בקרקוב, מופיעים אזכורים ל"קבליסט" או "בעל שם, דוקטור" הגר בבית בבעלות הקהילה ופטור מתשלום מסים. 

לצד ה'בעל שם' הזה, ויחד עימו, מופיעים באותם רישומים דמויות רבות המוכרות מהספר 'שבחי הבעל שם טוב'. מתברר אם כן שלא רק שהבעל שם טוב אכן היה קיים, אלא שכבר בחייו הוכר כ'בעל שם', כמרפא, 'דוקטור', ואפילו כ"קבליסט". יתרה מזו, מרישומי המס ניכר שהבעל שם טוב לא היה בהכרח דמות אנטי ממסדית – כפי שדורות מאוחרים נטו להציג אותו – אלא אדם המוכר על ידי הקהילה ומתוקף ייחודו הוא מקבל מהקהילה בית ומהשלטונות פטור ממס. 

החל משנת 1760 הבעל שם טוב שוב איננו מופיע ברשימות, ומכאן שנפטר.

דמותו של הבעל שם טוב ממשיכה להיות דמות חידתית, פלאית, ואגדתית. עד היום חלוקות הדעות על מועד לידתו, אבל על מועד פטירתו יש הסכמה: חג השבועות תק"כ, 1760. אבל כפי שחייו של הבעל שם טוב היו מלאי חידות ואגדות, כך גם תהליך פטירתו. 

תהליך הפטירה של הבעל שם טוב, כפי שהוא מתואר בספר "שבחי הבעל שם טוב" (העיבוד כאן לעברית על פי אתר זושא), כאילו נשלט על ידי הבעל שם טוב עצמו. הוא יודע את המועד. הוא חש את המאבק ועבורו המוות הוא בסך הכל מעבר לקיום אחר:

"קודם לכך, מסר הבעש"ט לתלמידיו סימן – כאשר ייעצרו שני השעונים שבביתו, ייפטר מן העולם. 
והנה, כשחזר הבעש"ט מבית הכיסא (-השירותים) ורחץ את ידיו, עצר מלכת השעון הגדול. וסבבו אנשיו אותו (-תלמידי הבעל שם טוב ניסו להסתיר ממנו), שלא יראה את השעון שעצר. 
אמר להם הבעש"ט: "אני יודע שעצר השעון, ואיני דואג, שהרי יודע אני בבירור כי כשאצא מפתח זה אכנס מיד בפתח אחר." 

וממשיך הסיפור החסידי ומתאר:

"ישב הבעש"ט על המיטה, וביקש שיעמדו תלמידיו סביב המיטה, ואמר להם דברי תורה. אמר להם הבעש"ט כי ישנו עמוד שבו עולים מגן עדן התחתון אל גן העדן העליון, וכך מתקיים גם בכל עולם ועולם. ועמוד זה מתקיים בכל אדם ובכל זמן….

אט אט נחלש קולו עד שלא יכלו עוד תלמידיו להבין את המלים והאותיות היוצאות מפיו. וציווה לכסות אותו בסדין, והתחיל להזדעזע ולרעוד, כמו שהיה נוהג בתפילת שמונה עשרה. 

ואחר כך נח מעט ונרגע גופו, וראו שעצר השעון הקטן…

לימים העיד ר' לייבּ קֶסלר, שהיה במקום, כי ראה את נשמתו של הבעש"ט יוצאת מגופו כמין שלהבת שצבעה תכלת."

***

בשיר הפרידה מאמו נעמי שמר, "כל מי שאת", מתאר אריאל הורביץ את מחוגי השעון הנעים כמו זוג מספריים, סופרים את הזמן לאחור.

המחוגים בשעון כמו זוג מספריים

קרובים לנגיעה בפתיל חייך

ואי אפשר לתפוס במבט

את כל מי שאת

בשירו של הורביץ אין שעון קטן ואין שעון גדול, אלו המחוגים שנעים כמו זוג מספריים, חותכים את הזמן, את פתיל החיים. 

ואולי כדברי הבעל-שם-טוב עצמו: "העמוד שבו עולים מגן עדן התחתון אל גן העדן העליון… מתקיים בכל אדם ובכל זמן,"  ואי אפשר לתפוס את חידת האדם במבט, "את כל מי שאת". 

עבור החסידים הסתלקותו של הבעל שם טוב בחג השבועות מסמלת יותר מכל את מעמדו ואת נשמתו כמי שקשורים קשר עמוק ל'מתן תורה' ולהפצתה. דמותו של הבעל שם טוב נשזרת בדמותם של מנהיגים יהודיים אחרים הקשורים קשר עמוק לחג השבועות: משה רבנו שקיבל את התורה ודוד המלך, שגם עליו מספרת המסורת שנפטר בשבועות, ושמצאצאיו יבוא מלך המשיח, משיח בן דוד. פטירתו של הבעל שם טוב בשבועות מסמלת את היותו חוליה משלימה בשרשרת ארוכה של הפצת  מעינות התורה החוצה, וקירוב הגאולה. 

רות המואביה – האישה הכי יפה שמעולם לא ראיתם

מגילת רות היא סיפור יוצא דופן בין סיפורי המקרא. היא מציבה במרכז חברות אמיצה בין נשים, שמובילה להצלחה מסחררת ולהקמת שושלת בית דוד, וגיבורה שתכונות האופי שלה הפכו אותה לסמל יופי, גם אלפי שנים אחרי מותה

1

נעמי ורות, רפרודוקציה של האמן הצרפתי הקטור לה-רו שהופקה כחלק מסדרת 100 הגלויות הראשונות של חברת "לבנון", הספרייה הלאומית

מכל סיפורי התנ"ך, מגילת רות מציעה רוח רעננה שאין כמוה בתנ"ך כולו. זה סיפור שאין בו טובים ורעים, חטא ועונש, מלחמה ושלום, אלא רק החיים עצמם מגולמים בדמות שתי גיבורות: רות ונעמי. מעטות הנשים שקיבלו מקום בסיפורי התנ"ך, שלא לדבר על מגילה שלמה. חלקן אפילו לא זכו ששמן יצוין בטקסט, ואלה שמתוארות בו לרוב יזכו גם באזכור מראן החיצוני. כולן מלבד רות.

רות היא גיבורה שמעשיה הם שמציירים קווים לדמותה – המסירות לחמותה נעמי, שאינה יכולה להציע לה דבר מלבד חברות; המוכנות לעזוב את חייה המוכרים ולעבור למדינה זרה ללא כסף, רכוש או ביטחון; צניעותה, תושייתה והחברות האמיצה והלא מובנת מאליה בין האלמנה הגרה לחמות. כל אלה הופכים את רות ליפה, פנימית וחיצונית, ומבלי שנדע דבר על דמותה ומראיה.

1
רות מחזיקה אלומת שיבולים, רפרודוקציה של האמן הצרפתי אלכסנדר קאבאנל משנת 1886 שהופקה כחלק מסדרת 100 הגלויות הראשונות של חברת "לבנון", הספרייה הלאומית

תכונות האופי הללו יכולות להסביר מדוע רות שבתה את דמיונם של כל כך הרבה אומנים, והייתה מודל יופי בלא מעט ציורים מקראיים, בעיקר כאלו מהתקופה הרומנטית. זה לא מפליא שבסדרות הגלויות שהוציא בית ההוצאה לאור "לבנון" בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, מככבות לא מעט רפרודוקציות של ציורים על מגילת רות. 

סיפור אגדות מקראי: שתי נשים כנגד כל הסיכויים

רות אינה גיבורה קלאסית. היא מגיעה משולי החברה של אותם ימים: זרה, אלמנה, ענייה. אך כמו בסיפור אגדות, סיפורה מסתיים לא רק כשהיא נשואה באושר לאדם מכובד, בן העם הנבחר, אלא גם זוכה לגמול – להקים את השושלת של המלך דוד. ההצלחה הזו אינה מובנת מאליה בעולם הפטריארכלי המקראי. למעשה, סיפור כזה על מערכת יחסים נשית וחיובית כמו זו של רות ונעמי אין בשום מקום אחר בתנ"ך.

1
שדה בועז, רפרודוקציה של אמן לא ידוע, גלויה שהוצאה על ידי הוצאת "יודישר פרלג" (Jüdischer Verlag), הספרייה הלאומית

בארבעה פרקים בלבד במגילת רות מצליח המחבר המקראי לתת לנו תמונת עולם שלמה על גיבורותיה, ולשרטט מערכת יחסים עדינה ומלאת אהבה שמצליחה, כנגד כל הסיכויים, לשנות גורלות – ולטובה. הדיאלוג הקצר בפרק הראשון בין נעמי לכלותיה האלמנות, עורפה ורות, פורש בפנינו עלילה גדולה הרבה יותר. נעמי בגדלות נפש מבקשת מכלותיה לשוב לקהילתן כדי לשקם את חייהן, ואילו רות,, בוחרת בשותפות גורל עם חמתה, למרות הקשיים הרבים שגלומים בבחירה זו,ומצהירה הצהרת אהבה חזקה: "אַל-תִּפְגְּעִי-בִי, לְעָזְבֵךְ לָשׁוּב מֵאַחֲרָיִךְ: כִּי אֶל-אֲשֶׁר תֵּלְכִי אֵלֵךְ, וּבַאֲשֶׁר תָּלִינִי אָלִין–עַמֵּךְ עַמִּי, וֵאלֹהַיִךְ אֱלֹהָי. בַּאֲשֶׁר תָּמוּתִי אָמוּת, וְשָׁם אֶקָּבֵר; כֹּה יַעֲשֶׂה יְהוָה לִי, וְכֹה יוֹסִיף–כִּי הַמָּוֶת, יַפְרִיד בֵּינִי וּבֵינֵךְ." (מגילת רות, פרק א', פסוקים 16-17).

על הקשיים שלהן לומדים הקוראים רק במרומז מהסיפור. בשלב שבו הן הכי פגיעות וחיות ללא הגנה, הן גם מוצאות פתרון חכם שנסמך על תכונותיהן הטובות. רות יוצאת ללקט שיבולים שנפלו מאחורי הקוצרים בניסיון לדאוג להן במחסורן. נעמי, שאינה מצטרפת לרות בשדה, טווה תוכנית להצלת חיי כלתה האמיצה באמצעות חוכמת חיים וחושים חדים. הנכונות להקשיב אחת לשנייה והניסיון של כל אחת לשפר את חייהן הוא מה שהופך את שיתוף הפעולה הזה להצלחה. נעמי יודעת שאישה צעירה ומרשימה כמו רות מעוררת תשומת לב ולכן היא יוצרת את התנאים לפתרון, שבעולמן התנ"כי של השתיים הוא נישואים ומעמד.

1
רות בשדה בועז, רפרודוקציה של האמן ההונגרי לאיוש (לודביג) ברוק שהופקה כחלק מסדרת גלויות של חברת "לבנון", הספרייה הלאומית

בחלק הבא של הסיפור רב הנסתר על הגלוי. על פניו הסופר המקראי משאיר את הסיפור תמים. למרות זאת, בתפאורת הגורן בלילה יחד עם כל הפעלים שמופיעים בפרק ג' – כמו "שכב", "גאל" ו"ידע" – ניתן לחוש במתח המיני. לעולם לא נדע מה היה באותו לילה בגורן, בין רות לבועז, אך הסיפור מסתיים בטוב – בועז גואל את רות, הנוכרייה הענייה ונישואיהם הופכים אותה לאישה עשירה ומכובדת. גם נעמי זוכה לעדנה, כאשר נולד לזוג בנם עובד והיא זוכה במשרת האומנת ובחוויית סבתאות שכמעט נשללה ממנה. בזכות שתיהן נולדה שושלתו של דוד המלך ותהילתן נחרטה בספר הספרים.

1
רות ובועז, רפרודוקציה של האמן הצרפתי אנרי פרדריק שופן שהופקה כחלק מסדרת גלויות בהוצאת חברת "לבנון", הספרייה הלאומית

שותפות נשית ראשונה מסוגה 

מגילת רות אמנם לא מנתצת את תקרות הזכוכית בעזרת פמיניזם מהפכני, אבל היא סודקת אותן. בסופו של דבר אלה מעשיהם של הגברים שמשנים את גורלן של רות ונעמי, אבל הם פועלים בהתאם להנעה ולניווט נשי שנטווה בחוכמה. ניתן למצוא בסיפור אמביוולנטיות מוכרת גם מהעידן המודרני – נשים שמניעות את המרחב הפרטי וגברים שמניעים את המרחב הציבור ומחזיקים בזכויות יתר. 

שלושת הפרקים הראשונים מתארים אחווה נשית יוזמת ואמיצה של שתי נשים מיוחדות במינן. רות אסרטיבית, עצמאית וגם נאמנה לנעמי. היא פועלת בצניעות ומתוך אמונה מלאה בשיקול דעתה של האישה הבוגרת יותר. נעמי החכמה מנווטת את חיי הנערה כדי להבטיח לה חיים טובים, כגמול על נאמנותה וליבה הטוב. יחד, נעמי ורות, מוכיחות אוטונומיה וחוכמה נשית שלא מתוארת בשום מקום אחר בתנ"ך. יחד הן פועלות בתוך המוסכמות החברתיות לטובתן, מבלי לפגוע בשמן הטוב ולהשגת תוצאה מיטיבה לכולם.

1
רות אוחזת אלומת שיבולים, רפרודוקציה של האמן האנגלי הנרי רילאנד שהופקה כחלק מסדרת גלויות של חברת "לבנון", הספרייה הלאומית

מערכת היחסים השיתופית וההדדית הזו יוצרת כוח עבור נטולות הכוח. בתוך עולם קשוח עם גבולות נוקשים, השותפות הזו מצליחה להפוך גורלות, לא בזכות יופי או תרגילים ערמומיים, אלא בזכות תעוזה, פירגון ושיתוף פעולה. יחד הן מביאות לתוצאה מיטבית, שלא הייתה מתרחשת אחרת. והנה לנו סיפור על אביב נשי ומעורר השראה בתוך עולם גברי, סיפור שכולו אופי, חברות ואהבה נשית, שמשנה עולמות מאז רות ונעמי ולמעשה עד עצם היום הזה.

המראות והקולות מהר סיני: איורים של מתן תורה לאורך הדורות

אמנים רבים ציירו לאורך השנים את מעמד הר סיני. אמנים יהודים ואמנים נוצרים, בתוך הגדות או על מפות העולם, אמנים טובים וטובים פחות... כאן תראו כמה איורים כאלו שליקטנו מאוספי הספרייה הלאומית

משה על הר סיני ממפה הולנדית מן המאה ה-17. מתוך אוסף אמיר כהנוביץ, הספרייה הלאומית

"וכל העם רואים את הקולות…" כך מתואר מתן תורה בהר סיני בספר "שמות", פרק כ'.

מה זה אומר? איך ניתן לראות קולות? איך הם נראים?

כמו כל שאלה יהודית טובה, השאלות האלו קיבלו תשובות מעניינות ולפעמים בלתי צפויות במשך הדורות.

יש שטענו שממש ראו את האותיות של עשרת הדברות עפות באוויר.

כרזת קק"ל, 1960 לערך. מאוסף האפמרה של הספרייה הלאומית

אחרים הסבירו שבשעה גורלית זו עם ישראל היה במצב תודעתי אחר שבו כל החושים התאחדו לחוש אחד. פרשנים נוספים דחו את שני ההסברים האלה לטובת משהו קצת יותר רציונלי: מדובר במטפורה, הם אמרו. בדיוק כמו שלפעמים "מריחים פחד", או כשבאנגלית אומרים לפעמים "אני רואה" כדי לציין שמשהו מובן, כך גם בני ישראל "ראו" את מצוות וחוקי התורה.

בכל זאת, בהינתן חוסר הבהירות של המילים הללו, די ברור למה – לאורך הדורות – אומנים שרצו לצייר את מעמד הר סיני בחרו במונחים ודימויים שהיו קצת יותר קלים להמחשה. לכבוד חג השבועות – חג מתן תורה – להלן כמה דימויים נבחרים מאוספי הספרייה הלאומית מהנשגב ועד המגוחך.

בואו נתחיל עם הנשגב…

המחזור האיטלקי המדהים הזה מהמאה ה-15 מראה את משה על הר סיני מקבל ספר תורה משמים. צריכים לתת קרדיט לאמן על כך שממש התאמץ להראות את הצלילים ותקיעות השופר המוזכרות בטקסט המקורי!

מחזור מנהג רומה, שנת 1450 לערך. מאוספי הספרייה הלאומית. לחצו על הדימוי להגדלה

פחות צבעוני (ופחות יהודי) – הוא הדימוי הבא שמגיע מאחד הספרים המודפסים הראשונים ששילב דימויים וטקסטים. ליבר כרוניקארום, שיצא לאור בשנת 1493 בנירנברג, הוא אנציקלופדיה היסטורית שהודפסה בלטינית ואחר כך בגרמנית.

למרות שיהודים לא ממש נוהגים לצייר את ה' (בלשון המעטה), לאומנים הנוצרים שיצרו את יצירה הזו היה פחות אכפת. הם לא חששו להראות את אלוהים בכבודו ובעצמו נותן את עשרת הדברות למשה. כמו בהרבה יצירות אמנות אחרות שמתארות את משה מאותה תקופה, גם כאן הוא בעל קרניים, כתוצאה מתרגום מוטעה של הטקסט העברי המקורי.

שימו לב גם שיש סתירה די ניכרת מהטקסט המקורי: בציור בני ישראל מחכים די בסבלנות לקבלת התורה.

עמוד 114 של ליבר כרוניקארום, נירנברג, שנת 1493. מאוספי הספרייה הלאומית. לחצו על הדימוי להגדלה

ביצירה שערך מיסיונר ישועי במאה ה-18, התערבבו קצת הזמנים. ישו הצלוב מוצג ממש ליד משה בהר סיני! כמו כן, הסתכלו על המדרגות העולות להר. משה בן השמונים בוודאי היה שמח להשתמש בהן!

חריטה מאת כריסטיאן דיטל המופיע ב-דר ניו וולט-בוט, אוגסבורג וגראץ, שנת 1732. מאוספי הספרייה הלאומית. לחצו על הדימוי להגדלה

בדימוי דומה, שהודפס ברוסיה בשנת 1821, אנו רואים את ה' נותן במו ידיו את עשרות הדברות לידי משה… ממש כך:

 "נוף המייצג את הר סיני…", סנט פטרסבורג, שנת 1821.  מאוסף המפות על שם ערן לאור, הספרייה הלאומית

לא רואים את ידי ה' בציור הבא, שהודפס בוונציה במאה ה-16, אבל למשה יש קרניים יפות וגם "בוטקה" נעים לבלות בו 40 לילה ויום!

משה מקבל את התורה במפה לטינית שהודפסה בוונציה בשנת 1569.  מאוסף המפות על שם ערן לאור, הספרייה הלאומית

משה על הר סיני מככב באינספור מפות נוצריות, לפעמים כמיקום במפה עצמה ולעתים כקישוט לצדו של המפה. בדוגמאות הבאות תוכלו לראות שהדימויים שוכפלו מדי פעם או הועתקו בין מפות שתורגמו לשפות שונות.

לחצו על הקישורים בתיאורי הדימויים כדי לראות את המקור ולנסות לאתר את משה בעצמכם!

מפה מתוך ביבלייה הולנדית, שנת 1600 לערך. מאוסף המפות על שם ערן לאור, הספרייה הלאומית

דימויים של משה והר סיני במפה שהודפסה באמשטרדם בשנת 1677. אוסף אמיר כהנוביץ, אוסף הדיגיטלי של הספרייה הלאומית

 

משה מקבל את התורה במפה בשפה הצרפתית שהודפסה באמשטרדם בשנת 1704. אוסף אמיר כהנוביץ, אוסף הדיגיטלי של הספרייה הלאומית

 

משה מקבל את התורה במפה גרמנית שהודפסה בהולנד, 1716. מאוסף אמיר כהנוביץ, הספרייה הלאומית.

ועכשיו לכמה ציורים שצוירו על ידי אמנים יהודיים.

הנה עשרת הדברות על הר סיני, בלי משה בכלל, שסביר להניח שלא צויר ממניעים דתיים של יוצר המפה או של הלקוחות הפוטנציאליים שלו:

"ארץ הקדושה וגבולותיה מסודרת על ידי יהוסף שווארץ מפלאס", ווירצבורג, שנת 1829.  מאוסף המפות על שם ערן לאור, הספרייה הלאומית

למרות שיש מפות יהודיות, כמו זאת של יהוסף שווארץ לעיל, מקור נפוץ יותר לציורים ודימויים של משה והר סיני הן הגדות של פסח.

בדימוי הבא, פרי ידיו של אומן יהודי מפורסם בשם משולם זימל בן משה, אנו רואים גדר סביב הר סיני המוזכר בטקסט המקראי. הסצנה "השטעטלית" נראית קצת כמו משהו שנלקח מהופעה של "כנר על הגג"‎, לא?

הגדה של פסח מווינה עם ציורים של משולם זימל בן משה משנת 1719. מאוספי הספרייה הלאומית

ציור דומה, בו משה מוסתר מעין הצופים כי הוא מוקף בעננים, מופיע ביצירה של אומן יהודי ידוע אחר, יוסף בן דוד מליפניק. הציורים של משולם ויוסף (בנוסך לעוד אחד שתראו בהמשך) ככל הנראה מבוססים על הגדת אמשטרדם, הנדפס בשנת 1695.

הגדה של פסח מדרמשטט עם ציורים של יוסף בן דוד משנת 1733. מאוספי הספרייה הלאומית

ועכשיו, האיור שחיכיתם לו (או שלא…). מרחוק הוא נראה די דומה למה שראינו כבר. דימוי סביר של משה במעמד הר סיני:

הגדה מאמשטרדם, שנת 1769. מאוספי הספרייה הלאומית

אבל ככל שמתקרבים… רואים שמשהו לא בסדר פה…

עם כל הכבוד לילדים, הציור הזה – שמופיע בכתב יד בן מאות שנים שערכו לא יסולא בפז – נראה כמו… אולי… יצירה מכיתה ב'?!

אולי זהו דיוקן עצמי של תלמיד בית ספר יסודי זועם שקורע את שיעורי הבית שלו?

האם משהו השתבש בדרך?

הילד של המאייר התערב במלאכה כשאבא לא הסתכל?

הצבע אזל?

סגנון "פוסט-מודרני" לפני שהיה בכלל "מודרני"?

ניסיון שיקום אמנות כושל?

לעולם לא נדע, אבל אולי –  כמו הקולות בהר סיני, כל יצירת אמנות טובה וכל טקסט יהודי – על כל אחד ואחת מאתנו לפרש את מעמד הר סיני הזה בדרכו הייחודית שלו ושלה.

חג שבועות שמח!

רוב תודות לד"ר יואל פינקלמן, לד"ר סטפן ליט ולאיילת רובין על עזרתם.

ספר התורה של המלך ליום אחד

אחד מהשמות הידועים ביותר של חג השבועות, מלבד "יום הביכורים" ו"חג הקציר", הוא כמובן חג מתן תורה. לכבוד חג זה בחרנו להציג בפניכם ספר תורה קטנטן וייחודי שהוזמן על ידי דמות ייחודית לא פחות: רבי שאול ואהל, שהיה מלך פולין ליום אחד.

ספר התורה שהוקדש לרב שאול ואהל

שאול קצנלבוגן נולד לתוך משפחת אצולה יהודית. אביו היה הרב שאול יהודה קצנלבוגן, רבה הראשי של קהילת ונציה המשגשגת. לאחר שגדל והתחנך בפדובה שבאיטליה, נשלח אל פולין כדי ללמוד באחת מישיבותיה הידועות. הוא הוכיח את עצמו במהרה כתלמיד מבריק וגדול בתורה והוסמך בבגרותו לרב ולראש ישיבה. תפקידיו הדתיים לא מנעו ממנו להתעסק גם ב"ענייני העולם הזה". הוא נכנס לעסקי מסחר, עשה חיל בתחום ובשנת 1580 אף חכר את מכרות המלח של מלך פולין – לשם כך עבר להתגורר בקרקוב. ברבות השנים, הפך שאול ליועץ קרוב ונאמן של המלך. הוא נפטר בשנת 1617.

 

סטפאן באטורי, מלך פולין לו ייעץ הרב שאול

 

אם כאן היה מסתיים סיפורו של היהודי האיטלקי שעלה לגדולה, היינו אומרים ניחא. הוא אכן מרשים וראוי להערכה, אבל לא בדיוק הסיפור שהיינו עוצרים בשבילו את ארוחת השבועות. אז זהו, שכאן המקום לגלות לכם שיש דרך נוספת לספר את חייו של שמואל קצנלבוגן/ואהל – דרך בה אגדה ומציאות נארגות יחדיו לסיפור הפנטסטי הבא.

יום אחד ביקר הנסיך הפולני באיטליה. המסע המפואר ככל הנראה הכביד על כיסו של בן המלוכה וכל כספו אזל. בעודו בוונציה הציע רבה של הקהילה לדאוג לכל צרכיו של הנסיך: הוא סיפק לו מזון, שיכן אותו במגורים הראויים לנסיך ודאג לשלוח אותו למסע חזרה הביתה עם סכום כסף נכבד. הנסיך, אסיר תודה על המחווה יוצאת הדופן שהפגין כלפיו הרב, חיפש את בנו של הרב מרגע שחזר הביתה. הוא מצא את הבחור הצעיר, שאול קצנלבוגן שלנו, באחת מישיבות הממלכה, והפך אותו ליועצו הקרוב. כשפגש המלך (אביו של הנסיך) את שאול, התרשם ממידותיו הטובות ומשכלו החריף ומינה אותו לשר משרי הממלכה.

משעה שמת המלך, כמעט ונקרעה הממלכה לגזרים במלחמות ירושה כואבות. החוקה הקדושה של פולין קבעה שמלך חדש נבחר בידי אצילי הממלכה – תהליך שאסור שיארך יותר מ-21 יום. לצורך כך סגרו עצמם אצילי הממלכה באולם גדול, בעוד הדיונים הלכו והתארכו, הוויכוחים התרבו והרוחות סערו. ועדיין, שום הכרעה לא נראתה באופק. האצילים המכובדים מיצו את 21 הימים העומדים לרשותם.

על מנת שלא להפר את החוקה ולדרדר במהרה את הממלכה אל מצב של אנרכיה מוחלטת, הוצע הרעיון הבא: שאול קצנלבוגן, שר הממלכה הנודע, יוכתר כמלך זמני ליום אחד. כל אצילי הממלכה אהבו את הרעיון, היות שידעו שאדם הגון כשאול לא יעז לדרוש את הכתר ליותר מהיממה שהוקדשה לו. בהכתרתו המהירה קיבל שאול את שם המשפחה "ואהל", שמשמעותו בפולנית הוא "הנבחר". בניגוד למצופה, המלך ליום אחד לא בזבז את זמנו, ובעוד האצילים עמלים במציאת פתרון הולם, העביר הוד מעלתו ואהל שורה ארוכה של חוקים המיטיבים את מעמדם של יהודי הממלכה הפולנית. בתום יום המלכות שלו התבקש המלך הזמני להכריע בין שני המועמדים שהוצגו בפניו. הוא נתן את קולו לנסיך זיגמונד השלישי, אשר הוכתר ברוב טקס והדר למלך פולין הקבוע.

בין אוצרות הספרייה השונים נמצא בידינו ספר תורה קטנטן, עשרה סנטימטר גובהו, המוקדש לשאול ואהל.

 

 

האם מדובר בספר שהועתק והוקדש בחופזה למלך היהודי על מנת שיישא עמו ספר תורה לכל אשר ילך, על פי המצווה המוטלת על מלך יהודי? האם בכלל היה מלך יהודי בשם שאול ואהל?

 

 

הסיפור הפנטסטי הזה לא מופיע במקורות לא-יהודיים ואמינותו ההיסטורית מוטלת בספק. ובכל זאת, הרי לכם סיפור טוב שאפשר לחלוק עם המשפחה בערב שבועות.

 

תמונות ספר התורה: חנן כהן, הספרייה הלאומית