עותק מודפס של משנה תורה, יד שלישית לרמב"ם

הכי קרוב לרמב"ם: עותק של המשנה תורה מהמאה ה-16 עם הערות שמעידות על כתב ידו של הרמב"ם הגיע לידי הספרייה הלאומית

יש יצירות שהיו ואינן עוד – כמו מרבית הספרים של אריסטו. ויש כאלה שעוד איתנו, אך נתקשה למצוא להן עותק מוסמך שלא נפלו בו שגיאות מעתיק. זהו המקרה של משנה תורה לרמב"ם, שעותק שלם מקורי ממנו בכתב ידו של המחבר לא נשמר. ספר משנה תורה הוא אחד מחיבורי ההלכה המרכזיים של העם היהודי המכונה גם 'היד החזקה' והוא מהווה את החיבור ההלכתי המרכזי ביותר שכתב הרמב"ם בבגרותו.

הכי קרוב שנגיע אליו הוא עותק של ספר משנה תורה שהודפס בוונציה בשנת  1524 (רפ"ד) בדפוס דניאל בומברג. ייחודו של הספר הוא שבספר ישנן הגהות ותיקונים שנעשו על פי כתב היד המפורסם והמהימן ביותר של המשנה תורה, כפי שנכתב במקור ע"י הרמב"ם, וליתר דיוק – מדובר בגלגול שלישי של אותו כתב יד. את העותק הזה רכשה הספרייה הלאומית לאחרונה.

ברבות השנים נעשו עוד ועוד העתקות נוספות של המשנה תורה, וככל שנקפו השנים יותר ויותר טעויות נכנסו לכתבי היד. אומנם המדפיסים בוונציה של במאה ה-16 הדפיסו את הספר משנה תורה עם טקסט מדויק ככל שיכלו, אך מטבע הדברים הספרים המודפסים יצאו עם לא מעט שינויי נוסח וטעויות. תופעה זו גרמה לניסיונות של קוראים לתקן ולשפר את הנוסח על ידי הוספת הערות ותיקונים בכתב יד בשוליים של הספרים המודפסים. כלומר, אנשים תיקנו ושינו את הטקסט המודפס על מנת לחזור ככל הניתן לנוסח הנכון.

לאחרונה הספרייה הלאומית רכשה אחד מהעותקים האלה – עותק שהודפס בוונציה בשנת 1524 שיש עליו תיקונים וההגהות רבות בכתב יד, כך שבפועל זוהי העדות הטובה ביותר שיש כיום לנוסח המדויק של "משנה תורה", כפי שהרמב"ם עצמו כתב.

מדובר בספר מיוחד מאוד כיוון שיש בו הערת סיום (קולופון) בכתב ידו של המגיה – אברהם אבן ראובן – שמאשר שהתיקונים נעשו על בסיס כתב יד של הרב ניסים ביבש שהעתיק מתוך כתב היד 'כתב-יד ארם צובא.' עם חתימת ידו של הרמב"ם עצמו

וזהו תוכן הקולופון:

 

בהיות שמצאתי אני אברהם ן' ראובן ביד החכם השלם כה"ר נסים ביבאש יצ"ו ספר רבינו משה מוגה, שהגיה אותו החכם הנזכר מהספר שנמצא היום במדינת חלב מכתיבת יד רבינו משה עצמו, כפי מה שהוא מקובל לאנשי הארץ ההיא, לכן חליתי פניו שיתן לי הספר שהגיה, והגהתי זה הספר עליו כפי האפשר לי בכל יכלתי, ומה שהוקשה לי בענינים שהיו מוגהים לא כתבתי אותם עד שנתישבו לי מפי החכם הנזכר.

 

אין ספק שההגהות שמופיעות בעותק שהספרייה הלאומית רכשה מעידות על נוסח הטקסט הקרוב ביותר למה שמופיע בכתב יד ארם צובא, וכעת הספר נחשף בפעם הראשונה.

ההגהות בעותק הזה מהוות עדות חשובה ויחידה לספרי טהרה ונזיקין של הרמב"ם, ולכן מדובר בעותק שהוא למעשה 'גלגול שלישי' לכתב יד ארם צובא. כלומר, עותק שהוגה מספר שהרב ביבאש תיקן וערך מאותו כתב יד ארם צובא שהרמב"ם עצמו חתם עליו כנוסח המוסמך.

 

הלכות טומאה

יומן מסע למרוקו בשליחות עניי צפת

"האב והבן ורוח רעה שורה עליהם": הצצה ליומן מסעו של שד"ר שאסף כספים בערי מרוקו בין השנים תרנ"ד-תרנ"ז (1893-1897).

השד"ר מאיר בר-ששת על רקע יומן המסע למרוקו

מי כתב את הדברים הבאים?

אית עתאב (Aït Attab, מרוקו), עיר הנדחת ואנשיה אנשי מרמה […] הגביר בליעל ומלא תככים יוסף ן' שטרית נ"י. כלי וכליו רעים, בזוי ונמאס. זקן … איננו רצוי לאלהים ואדם. ובנו הנמאס חכם שלום נ"י, כרעא דאבוה. האב והבן ורוח רעה שורה עליהם. בקהל בני אדם בל יחדו […] על המקום הזה לא נח שבט הרשע וגורל השודדים, ובכל זאת לבם הרע ומצחם הנחוש לא יאבו להטות אזן קשבת לדברי השד"ר, ובקשיות ערף העיזו מצח כי לא יתנו נדבה […] בליל שבת אחרי הסעודה הראשונה ממש, קול קני רובים הרעימו באופן מבהיל וכדורי עופרת עפו ממעל לגגות בתי בני ישראל כארבה. ומלחמה איומה התלקחה בין הישמעאלים, ומטרתם לשלול בתי בני ישראל ה' עליהם ירחם. וכן נשארו יום שבת ומוצאו. וביום א' בבקר ברחו היאודים כמורדפים על צואר, ועמם יצאתי כמוצאי גולה בפחד איום אשר לא יתואר במלין.

 

התיאור הזה ורבים כמותו נמצאים בכתב יד של הספרייה הלאומית (Heb. 28°9235), שהוא יומן מסעו של שד"ר שאסף כספים בערי מרוקו בין השנים תרנ"ד-תרנ"ז (1893-1897). במשך דורות רבים היה קיומו הכלכלי של היישוב היהודי בארץ ישראל תלוי בתמיכת יהודי הגולה, ולשם כך הוקמו ועדים מקומיים אשר דאגו לאיסוף הכסף ולחלוקתו. מאות רבות של שדרי"ם (שלוחי דרבנן) יצאו מכל אחת מערי הקודש, למסעות איסוף כספים ברחבי העולם. עבודתו של השד"ר לא הייתה קלה, וגם עומס התרומות שהוטל על הקהילות בתפוצות לא היה פשוט. הטקסט שבפתיחה נולד מתוך מפגש טעון ומורכב, בין שד"ר מארץ ישראל לקהילה המקומית.

את היומן הזה כתב מאיר בר-ששת שיצא כמה פעמים בשליחות עניי צפת, ובסיום שליחותו האחרונה נשאר להתגורר שנים רבות בעיר סאפי. למרות שהשאיר את משפחתו בצפת נשא בר-ששת לאישה את נכדתו של יהודה הלוי יולי מנכבדי העיר מוגאדור, בסאפי בט"ז באלול תרנ"ה.

על יחסם של יהודי מרוקו אל שדר"י ארץ ישראל כתב יעקב משה טולידאנו: "אהבתם לארץ ישראל נפלאה ונערצה עד מאוד. את פרוטתם האחרונה מנדבים הם לארץ ישראל ולקופת רבי מאיר בעל הנס ורבי שמעון בר יוחאי, והשד"ר הבא מא"י אם ספרדי או אשכנזי הוא מתקבל אצלם בכבוד גדול ונותנים לו אכסניא נאה ומתת־כסף בנדיבות נפרזה מכפי יכלתם". האמנם?

יומנו של בר-ששת מספק לנו הצצה מעניינת אל עולמו של השד"ר. הקריאה בו מלמדת כי לא בכל מקום זכה השד"ר לכבוד ולשיתוף פעולה, וכי במקרים רבים הייתה משימתו מלווה במתחים ומריבות עם בני הקהילות שבהם ביקר.

ביומנו של בר-ששת אצור גם מידע רב על יהודי מרוקו ומקומות מושבם. הוא מתאר את מצב הדרכים שבהן נסע, את הערים שבהן ביקר, את אופיים של יושביהן ואת מצבם הכלכלי. רבים מהתיאורים רוויים בביקורת שלילית על המקומות ועל יושביהם, ורק מקומות מעטים הסבו לו קורת רוח וזכו ממנו לשבחים. בר-ששת לא כתב את שמו ביומן, אבל הוא רמוז בכותרתו "מאיר נתיב".

כדי לטעום קצת מיומן המסע אציג כאן כמה דוגמאות מתוכו. בחלקם דברי גנאי, באחרים השתתפות בצער, ונסיים בשבח.

נפתח בגנאי:

אופראן [Ifrane Atlas-Saghir] יע"א. דרך י"ב שעות […] סופות וסערות היו בכל הדרך, ופחד השודדים הביא מורך בלבבנו מאד, אם כי חיילים ששה היו עמדי. וביום ח"י באנו לחיים טובים ןלשלום. בעל הבית [=המארח] חזן אליאו רביבו נ"י. העיר הנוכחית היא עתיקה לימים. על פי קבלתם ואבני מצבותיהם באו היהודים לשם לפני שמנֹה עשרה מאות שנה ויותר. ויש אומרים מימות חֻרבן הבית השני, ויש אומרים גם לפניו. עינות מים זכים וטהורים יפכו ברחובות העיר המלאי רפש וטיט ואי סדרים, אך לא ינעמו לקיבת האסטניס כי כבדים הם. יושביה בימים האלה הם אנשים נבזים ונשחתי המדות, רעים וחטאים. הרבי שלהם חכם יוסף, גאה ורע ואין רוח המקום נוחה הימנו. על פי עצתו חפצו לפרוק עול השד"ר מעליהם, ורק אחרי מרורות אשר שבעתי וסבלנות יתירה אשר הראֵתי לפנים, ואחרי אשר נלחמו איש את רעהו ודמם נשפך כמים, ומלחמה נוראה היתה קרובה להתלקח ביניהם, יכולתי להתפשר עמהם (דף 4א).

ולאד מנצור [Oulad Mannsour, Tlauh]. רעים וחטאים, ובשאט נפש יביט עליהם הרואה. אנשים בזויִם מאד כבהמות נדמו, ויתרון להאחרונים מהם. קשי ערף לא אבו לתת מאומה (דף 10ב).

 

דברי צער:

דמנאת [Demnat] יע"א. מהלך שש שעות מנתיפא [Ntifa] יע"א. הדרך בינונית. העיר הזאת אשר לפנים היתה נדבתה 120 דורוס לבד הקופה, הושפלה מאד וירדה עד עפר. נהרסה עד היסוד, ורוב יושביה העברים אנשים ונשים וטף הלכו שבי לפני צר ביום חרון אף ה'. תכלה היריעה, וגם ספר שלם בל יכיל בקרבו מקרי העיר הזאת וכוס התרעלה אשר שתו מצו יושביה. הגבירים אשר לפנים ישבו בצל הכסף ומשלוח ידם במרחבי ארץ רבה, עתה דלו רוששו מאד ובנהרי דמעה יבקשו אוכל להשיב נפש ונפש עולליהם העטופים ברעב. נשיהם אשר היו כפרות הבשן ולבושן משי ורקמה, הנן עתה דקות ושדופות ועל פניהן צלמות. גם חשופי שת הֵנָּה ובניהן ובעליהן. האיש אשר לב ברזל בקרבו יצוק יִמס כדונג למראה יושבי העיר הזאת ובתיהם הרחבות אשר היו לעי מפלה. רובם יצאו ונפוצו בערים להביא אוכל, וידיהם פשוטות לקבל נדבות בעד עצמם. כבואי את העיר רבים יצאו לקראתי בעינים נִגרות, כי לא קִוו לראות את פני בהיותם במצב כזה. ולפי דִברתם מאד ששו על השמועה כי אנכי יצאתי מעיר קודשנו תיבנה ותיכונן כשד"ר לעריהם, ובכל לבבם דִמו כי יעטרוני בזהובים, ובשמחת עולם יחדו את פני, ומשתה תמיד יהיו ימי שבתי שם. אמנם אחרת חשב ה', כי רבות מחשבות וכו'. ובכל זאת התקוָה תשעשעם כי עוד חזון למועד להפיק זממם, אם יוכלו להתפשר עם המלכות. רק ג' ימים ישבתי שם, וכאשר נוכחתי לדעת כי אך למותר אאחר ימי שבתי שם, כי שד"ר טבריה ת"ו נ"י ישב ג' חדשים ללא תועלת, אחזתי דרכי לחטו"ל ושבתי לשלום (דף 11ב).

 

ונסיים בשבח:

מוגאדור [Mogador ] יע"א. [מאספי] דרך חמִשה שעות בים. לתאר יופי העיר הנוכחית ותבונת יושביה לענג רב אחשבה. וביותר אחרי אשר כבר בִּליתי ימים וירחים בכפרי סוס ומראכיש, ועיני הֵטיבו לראות משכנות דלים שפלי הקומה וחֹשך ישופם. גם אי נִקיון השורר בהמה במִדה מאד מבהילה, עד כי גם הנפש היפה תקוץ בם. גם יושבי המקומות ההם וטבעם ומזגם, והעדר התרבות וחֻקי המוסר אשר להמה, כי לא ידעו מה הם. ומשם בבוא האדם להעיר הנוכחית שם ימצא סדרים נכונים, אנשים של צורה מחוטבים תבנית היכל, לבושי הדר, הליכות אירופה להם. בתיהם נקיות מאד, וכלים מכלים נהדרים ונאים יתנוססו בתוך הבתים המרווחים. גם רחובות העיר לא רעים המה, וכאחת מהמדינות הנאורות תתראה לעומת ערי מארוקו שכנותיה. גם אנשיה הנכבדים, רוב יושבי רחוב אלקצבה ה' עליהם יחיו, נדיבי לב וטובים, ורבים מהם נֵחנו גם בשכל חד וישר […] בבית הגביר המשכיל ונבון סי' דוד הלוי יולי נ"י מצאתי מנוח ככל השד"ר דהלכו לפני הי"ו, ורק חוט של חסד יתר משך עלי מעת ראני בעי"ת אספי בפעם הראשונה. וכבוד מלכים הנחילני בימי רעיתו הצדקת, אשר היא היתה רוח החיה בכל משטרי הבית והליכותיו. וביראת ה' טהורה אשר אצרה תמיד בקרבה ידעה איך להתהלך ולנהל כל צרכי הבית ההוא המרובים. וכמו במתג ורסן כן ברוח מבינתה ידעה לבלום ולבצור את רוח בעלה לבל יעבור הגבול. בבית הברוכה ההיא שבעתי רצון, ושמחת עולם היתה לי משך שבתי שם בימים הראשונים. המשטר, הסדר, יראת האל, אהבת אמת טהורה, רוח העברי במובנו האמתי, אשר כל אלה היו אחים תואמים בבית הנוכחית, השביתו שאון גלי צרותי אשר עברו עלי, והנחילוני ששון. ובכל עת בואי בשער הבית ההיא שמחת אין קץ מִלאה את כל חדרי לבבי.

 

אלו רק מקצת מתיאוריו הצבעוניים של מאיר בר-ששת, ומי שרוצה לקרוא עוד מהם ולקבל פרטים נוספים על חיי הכותב מוזמן לעיין במאמר המלא בכתב העת 'פעמים' מס' 166.

 

לכתב-היד המלא של השד"ר מאיר בר-ששת באתר הספרייה הלאומית לחצו

שיקום ושימור בית הכנסת בעיירה גורליצה שבדרום פולין

חדש על המדף, והפעם: על שיפוצו של בית הכנסת בגורליצה, דרום פולין

טקס הנחת אבן הפינה, מאי 1909

סקירה על הספר:

Die Neue Görlitzer Synagoge / Alex Jacobowitz. Berlin; Leipzig 2021.

גורליצה (בפולנית: Gorlice) היא עיר בדרום פולין, באיזור גליציה המערבית. בפי היהודים נקראה העיר גארליץ (בהגייה אשכנזית גורליץ). עד סמוך לחלוקת פולין בשנת 1772 נאסר על היהודים לגור בה. בספר גורליצה הקהילה בבנינה ובחורבנה, עמ' 9 ואילך מתאר יוצא העיירה את תולדות היהודים בעיירה החל מסוף המאה ה-18 ועד השואה.

בפרק על בתי תפילה ומניינים (עמ' 45 ואילך) מתוארים מספר בתי כנסיות בית הכנסת הישן שנחרב בימי מלחמת העולם הראשונה, ושופץ. בבניין זה שכן "דאס אלטע בית המדרש" (בית המדרש הישן), "דאס נייע בית המדרש" (בית המדרש החדש) שנבנה בשנת 1911, "בעשטער בית המדרש" או בשמו הרשמי "בית המדרש בני אמונה וגומלי חסדים", ובתי כנסיות נוספים.

בית הכנסת בבנייתו, 1910

בימי השואה ניזוקו בתי הכנסת קשות ועמדו בשממונם עד שנת 1991.

בספר Die Neue Görlitzer Synagoge שהגיע לאחרונה לספרייה מתוארים בהרחבה הפעולות לשיפוץ ושימור של בית הכנסת החדש של העיירה גורליצה, בניין שכאמור נבנה בשנת 1911, ניזוק בליל הבדולח ובמהלך מלחמת העולם השנייה, שופץ במשך כעשרים שנה ונפתח מחדש ביולי 2021.

מראה ארון הקודש 1913

בספר מתאר המחבר, אלכס יעקובוביץ, את תולדות הקהילה בגורליצה, מציג ביוגרפיות של האישים המרכזיים שהתפללו בבית הכנסת בתפארתו (כולל את נוסח הדרשה שנשא ד"ר זיגמונד פרוינד בחנוכת בית הכנסת ב 7 במרץ 1911), את מבנה בית הכנסת המפואר המכיל 600 מקומות. את המבנה הארכיטקטוני הניאו קלאסי, את העיטורים של שנים עשר השבטים שעיטרו את קירות בית הכנסת ותקרתו. המחבר מביא את סיפורם של חבורת היזמים, יהודים וגויים, שהחליטו להתגבר על הבעיות הבירוקרטיות והכלכליות ולשפץ את בית הכנסת. בספר מובאות תמונות רבות של בית הכנסת בתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה, תמונות מימי שממונו והוא מלווה את כל התהליך של שיפוץ בית הכנסת מתחילת השיפוץ ועד פתיחתו.

תקרת בית הכנסת השרופה לאחר השואה

כשעיינתי בספר, לצד ההתפעלות מיופיו של בית הכנסת ומן העמל הרב שהושקע בשחזור ושיפוץ בית הכנסת, עלתה בי התהייה האם שיפוץ מבני הקהילות היהודיות בפולין והחזרתם כביכול "לתפארתם" כפי שהיו לפני השואה, תוך ידיעה שבעיירה נותרו מספר מצומצם של יהודים, כך שברוב ימות השנה יעמוד בית הכנסת ריק, וישמש כאנדרטה דוממת לקהילה שחרבה, וגם בימים שיתפללו בו הריק ומיעוט המתפללים יזעק לשמים. או שמא ראוי להשאיר את הבניינים בחורבנם, כעדות להרס שביצעו בהם הנאצים, ולבנות תחתם בתי כנסיות ומוסדות פעילים, הבנויים בצורה המזכירה את המבנים שחרבו, במקומות אליהם הגיעו שורדי השואה ופליטים מן העיירה, אשר ישמשו "יד ושם" פעיל, הממשיך את המסורת של הקהילה שחרבה.

בית הכנסת לאחר שיפוצו, 2021

"ובחוקותיהם לא תלכו"?

כך השפיעה המיסטיקה המוסלמית על הפולחן וההגות היהודיים מימי הביניים ועד ימינו

אברהם, בנו של הרמב"ם, נולד לגדולה. כבנו היחיד של ההוגה היהודי החשוב, הוא טופח מילדות לרשת את תפקידו של אביו.

אברהם גדל ואכן ירש את תפקידו של אביו כראש הקהילה היהודית במצרים.אבל בבואו לעודד את הקהילה היהודית ולדבוק ביהדות הוא חשף כי הוא עצמו הושפע עמוקות מהתנועה המיסטית המוסלמית, הסופיות. השפעה זו ניכרת בכתביו ובפסיקות ההלכה שלו. למשל, החידוש של ראב"ם על רחיצת הרגליים בנוסף לנטילת הידיים לפני התפילה. הוא מבסס חידוש זה על מקור תלמודי יחיד, שלא התקבל, וברור כי המקור לחידוש זה הוא המסורת המוסלמית.

את הביקורת על חיקוי מנהג הגויים ראב"ם דחה בשתי דרכים. האחת, ביסוס חידושיו על מקורות יהודיים, אזוטריים ויחידאיים ככל שיהיו, והשנייה, קביעתו כי חיקוי המוסלמים אינו בבחינת "ובחוקותיהם לא תלכו".

עוד לפני זמנו של הראב"ם, תנועת החסידות היהודית, שהושפעה מהתנועה הסופית, הייתה תופעה ידועה.

הספר הראשון שידוע לנו שנכתב במסורת זו הוא "חובות הלבבות" של ר' בחיי אבן פקודה, שנולד ב-1050 בסרגוסה שבספרד. מבנהו של "חובות הלבבות", הבנוי כשערים, מוביל את הקורא בדרך הרוחנית שבסופה יגלה, כמאמר השער העשירי, את "האהבה האמיתית לה' יתעלה". מבנה זה מקביל לדרך הסופית, הבנויה גם היא מתחנות שמטרתן להביא את המאמין לאותה נקודה בדיוק. הספר, שנכתב במקור בערבית יהודית, משתמש בביטויים מוסלמיים ולא יהודיים בבואו לתאר את האלוהים. הוא משתמש ב"ה' יתעלה" המקביל ל"אללה יתעלא" הערבי, כמו גם ב"ה' יתרומם ויתנשא" המקביל ל"אללה עז וג'ל". נוסף על הביטויים המוסלמיים, אבן פקודה מצטט מקורות מוסלמיים על מנת לתת תוקף לדבריו. כך למשל, הוא מצטט את המיסטיקן המוסלמי ד'ו אלנון המצרי (מת 859), בפרק על הוכחת נוכחות אלוהים בעולם: "מי שיודע ביותר את אלוהים הוא הנבוך ביותר ביחס אליו" . בהמשך הפרק הוא כותב על ההשגה השכלית של האלוהים: "ראוי יותר לומר זאת על בורא הכול, אשר ״אין כמותו דבר״ ". הציטוט שאבן פקודה מביא הוא ציטוט מתוך הקוראן (11:42).

כתב יד של "חובות הלבבות", המאה ה-14

המבנה המהודק של הספר מצביע על כך שאולי זהו אינו החיבור הראשון בסוגה זו, אך הוא הראשון שהשתמר והגיע עד ימינו. "חובות הלבבות", זוכה לפופולאריות רבה גם כיום ונחשב ספר יסוד בתחומי האמונה והמוסר. הספר יצא במהדורות חדשות בשנים האחרונות, גם מדעיות וגם כספר המחולק לפרקים קצרים המיועדים ללימוד יומי, בעיקר בתקופת ה"סליחות".

ההבדל בפופולאריות של המחברים נובע מכך שבעוד שראב"ם כתב על מנת לחנך את הציבור, בבחינת "אין עם הארץ חסיד", וספריו היו יותר מיועדים לקהילה המיידית שלו, אבן פקודה כתב בצורה כללית יותר וכיוון לכל יהודי באשר הוא, ללא קשר לדרגתו הרוחנית.

התנועה הסופית וערכיה תרמו רבות להתפתחות היהדות: החל מטביעת המושג "חשבון נפש" שלא היה קיים עד הופעת "חובות הלבבות", עבור בהתפתחות ספרות המוסר וכלה בהדגשת כוונת הלב בעת קיום מצוות.