זה גלגל החיים – צעדיה הראשונים של האסטרולוגיה העברית

יותר מדע מכישוף? הוויכוח סביב האסטרולוגיה בימי הביניים

גלגל המזלות מתוך "לוחות הנשיא" לאברהם בן חיא

מאות שנים לפני שהפכה המילה "רוחניות" מלכודת לאמונות מכל סוג ומין, דיברו מלומדים ערבים בימי הביניים על הורדת "הרוחאניאת" השמיימית ארצה. אותה הורדה על טבעית, שבזכותה חדרה המילה "רוחניות" לאוצר המילים של ההגות היהודית במאות ה-12 וה-13, נסמכה על האמונה ביכולתו של האדם תחילה לאתר ואחר כך לנצל לצרכיו את השפע המתמיד והעומד, בשפת התקופה, הנובע מהכוכבים וממיקומם בשמיים. ניצול השפע השמיימי נקרא 'הנחה' או 'הורדת רוחניות', והוא ששימש את המגיקון לניחוש עתידות, לריפוי חולים ואפילו לשינוי הטבע.

ראשון ההוגים היהודים לעסוק ברוחניות השמיימית היה המשורר והפילוסוף הספרדי יהודה הלוי. הלוי לא היה הראשון בתרבות היהודית לעסוק בהשפעת הכוכבים על עולמנו, רמזים ועדויות צצים כבר בתנ"ך ובספרות התלמודית. אבל כאן מדובר בתופעה חדשה – שיטה מעין-מדעית לרתימת כוחות הקוסמוס, שפותחה ושוכללה בידי האליטה המוסלמית.

ב"ספר הכוזרי" בחר הלוי להתעלם מהשיטות המורכבות שייצרו מלומדים ערבים והמשיך לזהות את האסטרולוגיה החדשה עם הדתות הפאגניות. בעוד שהיהודים מקבלים את השפע האלוהי דרך מצוות השם, האמין הלוי, עובדי האלילים ומקדשי הצלמים נעזרים בשיטות מלאכותיות ויעילות פחות להורדת רוחניות.

ספר הכוזרי ליהודה הלוי בתרגום "יהודה בר' שאול ז"ל מרמון ספרד" שתרגם את החיבור "במגדול לוניל ונשלם בשנת תתקל"א לבריאת עולם". חטא העגל מוצג בספר הכוזרי כחטא של בניית קמע למשיכת שפע הכוכבים. חטא העם היה בכך שלא המתין לאל שיספק לו קמע משלו, דוגמת הכרובים בבית המקדש

 

הרמב"ם, אף הוא בן האליטה היהודית-ספרדית בימי הביניים, הכיר בכך שחוכמת הכוכבים "החדשה" מקורה בהשפעות מוסלמיות. הוא התנגד לה נחרצות וראה בה עבודה זרה ככל העבודות, אף כי העיד על עצמו כמי שהכיר היטב את צורות הכישוף האסטרולוגי. באחת מאגרותיו כתב כי "כמדומה לי שלא נשאר חבור בעולם בענין זה בלשון ערבי שהעתיקו אותו משאר לשונות עד שקראתי אותו והבנתי עניניו וירדתי עד סוף דעתו".

למרות ההסתייגות של יהודה הלוי וההתנגדות הגורפת בהרבה של הרמב"ם מהשימוש בידע אסטרולוגי, חודרת חוכמת הכוכבים אל לב ההגות היהודית בסוף המאה ה-13, אז היא הופכת מידע נסתר שאין מדברים בו בגלוי לשיטה מותרת שעיקריה מועלים בכתב. תחילה חדרה האסטרולוגיה אל היהדות דרך הרפואה.

הרופאים היהודים, שלמדו את מלאכתם מהערבים, "הכשירו" את הקמעות והסגולות האסטרולוגיים. בכתב-היד של היצירה "פנים אל פנים", שלו העניקו מחלקת כתבי-היד בספרייה את כותרת המשנה "חיבור באסטרולוגיה רפואית", אנו מוצאים דוגמה מעולה להעברה התרבותית של ימי הביניים: החיבור המיוחס לרופא היווני היפוקרטס תורגם לערבית ומשם לעברית. כך למדו רופאינו לטפל בחולים על פי המזלות שלהם.

ספר "פנים אל פנים", מיוחס לרופא היווני היפוקרטס,  בתרגום תנחום בן משה דבלקאיירי ו"נשלמה העתקתי שנת מעשה ידינו כוננה ע'ל'י'נ'ו' [=קס"ו] הנה קשטיל דוראן".

וכך נכתב על מזל סרטן:

אם יתחיל החולי כשהלבנה בסרטן מובטת בשבת[א]י מבט רביעי או נכח תהיה החולי מקור לא ירגיש ריח יכאב בחזה מפני חום יהיה לו שעול ודפקו חלוש ומועט יכאבלו האייצטומכה [= הבטן] והשדרה תתן לו רפואה מטהרת החזה ומרתיעים השעול ואם עם הלבנה לא היה לו פורטונא או לא ימצא איזו פורטונא עם מבט ד' מהמקום שהייתה כשהתחיל ימות בי' ימים אבל אם תמצא איזו פורטונא ינצל עם טורח רב ואם מאדים יביט עליה ממבט ד' או נוכח יהיה לחולה קיא וכאב האייצטומכה ותן לו רפואה קרה ועוצר את האייצטומכה ואם היא מובטת מפורטונא ימות טרם הגיע למבט ד'.

 

יהודה הלוי ראה ניגוד בין רוחניות למצוות השם, האסטרולוגים העבריים ראו לנגד עיניהם השלמה. עם התקבלותה של האסטרולוגיה הרפואית, הוכשרה חוכמת הכוכבים לשימושים אחרים, למשל כמכשיר פרשני רב-עוצמה לטקסט המקראי. כדי להתקבל כשיטה פרשנית ראויה הייתה צריכה האסטרולוגיה להציג עצמה כשיטה סדורה הקרובה ברוחה למדע הערבי.

למילים יש את הגבול שלהן. וגם האסטרולוגים, שהיו מודעים היטב למגבלות הלשון (ואפילו היא לשון הקודש) בהעברת חוויות מיסטיות, בתיאור ובסיווג העולמות העליונים, בדיבור על עולמנו זה, גם הם לא חששו להיעזר ביצירותיהם בעזרים חזותיים יותר – בטבלה, בתרשים ובציור. בכתב-היד של היצירה "לוחות הנשיא" הועתק אוסף של לוחות אסטרולוגיים ובהם הלוח הזה, "לוח מקומות הכוכבים הקיימים באזור הגלגל השמיני" עם שמות הכוכבים בערבית.

"לוחות הנשיא" לאברהם בן חיא, הקובץ מורכב מלוחות האלמנאך של יעקב בן מכיר ומלוחות הנשיא של אברהם בר חייא, עם תוספות, חלקן בכתיבות שונות. שנת קמ"ח לערך (1381)

לוח נוסף, המופיע מוקדם יותר בכתב-היד, הוא לוח מחזור החמה המסביר מתי התחיל מחזור החמה ואת גלגוליו. וכך נכתב עליו בכתב-היד:

דע כי מחזור חמה התחיל שנת אלף ושלש מאות ובכל שנה מד' שני המחזור תמצא כתב על כל חֹדש היום הראשון מהחֹדש באיזה יום מימי השבוע ואחר השלמת המחזור הראשון בשוב המחזור השני אם תרצה ליידע באיזה יום ייכנס החֹדש חושף על האות הכתובה על החֹדש ה' והוצא מהן ז' והנשאר הוא היום מהשבוע וכן תעשה בכל שנה ושנה עד ד' שנים והמחזור שלישי תוסיף ג' ובמחזור רביעי א' ובמחזור חמישי ו' ובמחזור שישי ד' ובמחזור שביעי ב' ובמחזור שמיני יש בו להכנס על כבתחילה באותן האותיות הכתובות המחזור הראשון ואינך צריך לשום תקון עד המחזור תשיעי שהוא שני למחזור כ"י ותתקן כל השישה מחזורים כמו שהוריתיך וכן לעולם והנה לך הסימן שיתוקנו בו השבעה מחזורים.

מחזור החמה וגלגוליו, מתוך "לוחות הנשיא"

מאז בריאת המאורות ביום הרביעי מסתכל האדם אל השמיים בניסיון להבין את מקומו ביניהם. את שורשיה של האסטרולוגיה אנו מוצאים ביוון העתיקה, באימפריה הבבלית ובפרס, אך רק בימי הביניים החלה חוכמת הכוכבים להיפרד מהזיהוי שלה ככישוף, וקיבלה על עצמה אופי מדעי יותר בהשפעת הלמדנות הערבית. איך הגענו מכאן ועד להורוסקופ השבועי? לכך נקדיש כתבה בעתיד.

 

תודה ליעקב פוקס, איש מחלקת כתבי היד בספרייה, על עזרתו בפענוח כתבי היד האסטרולוגיים.

 

לקריאה נוספת:

דב שוורץ, אסטרולוגיה ומאגיה בהגות היהודית, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, 1999

 

כתבות נוספות:

הגלגל שיעניק לכם כוחות על

רובינזון קרוזו בלשונות היהודים

"אגרת השמד" – דיוקן הרמב"ם כפליט חרב

המשולח מעבר לים – מסעותיו של נתן נאטקין ברחבי אמריקה של המאה ה-19

הקשר בין הישוב בארץ לבין יהודי ארצות הברית אינו דבר חדש. פנקס נדיר המצוי בספרייה מתעד את המסע חוצה המדינה של שליח דרבנן נתן נאטקין מירושלים, שגייס תרומות מניו-יורק ועד לוס אנג'לס.

בשנת 1866, נתן נאטקין איש ירושלים, נעשה לשד"ר, שליח דרבנן, ומונה לגייס כסף לתושבי ארץ ישראל. הוא היה השליח הראשון שייצג את כל הקהילות היהודיות שגרו באותה תקופה בארץ עבור המוסדות האשכנזים והספרדים יחד. המשימה שלו הייתה לבקר בקהילות אמריקניות-יהודיות ברחבי ארצות הברית, ולגייס מבני הקהילה תרומות עבור היישוב הישן.

כשיצא לדרך, קיבל נאטקין לידיו מחברת ישנה ששימשה את השליחים שהיו לפניו. במחברת היו מתועדות תרומות משנת 1840.

חתימות התורמים מבוסטון, 27 בינואר, 1850

המחברת עצמה מלאה ברשימות והצהרות מראשי קהילות שונות בארה"ב, מהחוף המזרחי (בוסטון, אלבני) ועד החוף המערבי (לוס אנג'לס) ואפילו בערים בדרום במדינות טקסס ואלבמה שהיו רחוקות מלהיות מרכזים יהודיים. הרשימות נחתמו בחותמות שעווה כדי לאשר את מהימנותן.

כדי להגיע לארצות הברית, נאטקין וקודמיו, היו צריכים אישור מהקונסול האמריקני בירושלים:

אישור הקונסול

על השליחים היה להבטיח שהן הנסיעה והן גיוס התרומות הם למטרות כשרות וזכו לאישור השלטונות. הדבר היה חשוב שבעתיים כאשר אספו תרומות לא רק למען היישוב הישן, אלא למטרות מסוימות כמו רכישת הקרקע סמוך לקבר שמעון הצדיק.

חתימת תורם מלוס אנג'לס, 1868

קידוש השם בשנגחאי: סיפורם של תלמידי הישיבה שברחו מהנאצים עד לסין

איך הגיעו תלמידי ישיבת לובלין שבפולין לשנגחאי, ואיזה סוג של חיים הם ניהלו שם?

חברי תנועת בית"ר בטקס זיכרון לזאב ז'בוטינסקי מתוך הספר "דרך ארץ סין"

איך הגיעו תלמידי ישיבת לובלין שבפולין לשנגחאי, ואיזה סוג של חיים הם ניהלו שם, זהו סיפור מרתק בפני עצמו, שהצצה בארכיונים של העיתונות הישראלית בתקופת מלחמת העולם השנייה ואחריה שופכים לנו קצת אור על פרק חשוב ומרתק בהיסטוריה של עם ישראל.

המסע מתחיל בלובלין של שנת 1930, אז הקים הרב מאיר שפירא ישיבה מתוך רצון ליצור מרכז חשוב של לימוד תורה בפולין. החזון התגשם: מאות תלמידי ישיבה מצטיינים גרו במקום בתנאי פנימייה (פורמט חדשני שאומץ גם על ידי הדורות הבאים) ועסקו רק בלימודי קודש. גם הספרייה של "ישיבת חכמי לובלין" הייתה מקור לגאווה, ונחשבה לעשירה וענפה עם יותר מ-22,000 ספרים על מדפיה. בנוסף, הרב שפירא ייסד את פרויקט "הדף היומי", שבמהלכו המוני עם ישראל לומדים בכל יום דף גמרא, ומשלימים את הש"ס במחזורים של שבע שנים וחצי.

 

ישיבת חכמי לובלין, פולין מתוך ויקיפדיה

 

כיבוש פולין בידי גרמניה בשנת 1939 גדע את החלום. לנאצים היה חשוב להבליט את שליטתם באזור, וכך תיאר קצין גרמני את חורבן המרכז התורני:

בעיר לובלין נפגשנו בהתנגדות בלתי צפויה ועקשנית מצד קבוצה גדולה של בחורים יהודים, לבושים בגדים ארוכים, בעלי-זקן ופיאות. הם התבצרו בבנין הגדול של הישיבה בה למדו ומהחלונות והחורים שבקירות ירו אל החיילים הגרמנים. הם לא רצו להכנע בשום אופן. כל קריאותינו שיכנעו היו ללא הועיל, השנאה היהודית לגרמנים היתה כאן קנאית ביותר וכה קיצונית, עד שאולצנו להביא למקום תותח, ואחרי כמה רגעים לא נשאר מהבניין הזה בעל שלוש קומות אלא חורבה אחת, גל של אבנים, שתחתיהם נקברו מגיניו היהודים.​

"דבר", 27.11.1939

 

מעדויות מאוחרות יותר אפשר ללמוד שאלו תיאורים מוגזמים שנועדו לשרת את התעמולה הנאצית (שהרי הבניין עומד על תילו עד היום), אבל אולי אפשר ללמוד מהם קצת על רוח הלחימה של תלמידי הישיבה.

בשלוש השנים הבאות, נרצחו רוב יהודי לובלין והאזור, אך היו כמה אלפים שהצליחו להימלט. אלה מהם ששרדו, ורבים מהם תלמידי ישיבה, נפוצו לכל עבר וחלקם הגיעו עד לשנגחאי הרחוקה, שהייתה תחת שליטה של מדינת ציר אחרת – יפן. תלמידי הישיבה שהגיעו לשנגחאי (בה הייתה קהילה יהודית קטנה בת כמה אלפי נפשות) לא ויתרו על המפעל העצום שהחל בלובלין: מתוך המחתרת הם המשיכו ללמוד, הוציאו ספרים, ועשו ככל יכולתם כדי לחזק את הקהילה היהודית של העיר, אליה המשיכו להגיע עוד ועוד פליטים. הרב מאיר אשכנזי, רבה של שנגחאי בשנים 1949-1926, מספר:

​ המוני הפליטים זרים היו ומתנכרים לכל ערכי הלאומיות היהודית, ובייחוד חילול השבת אלא שהמצב נשתנה לטובה ב-1941, עת הגיעו לשאנחיי למעלה מ-1000 פליטים יהודים מפולין, מהם למעלה ממחציתם רבנים ובחורי ישיבה… בהשפעת בני הישיבות (היינו: ישיבות מיר, ליבאוויטש ו"חכמי לובלין") והמוסדות לדרדק חוללו 350 הנערים והנערות מהפכה בבתי הוריהם והכריחו את הוריהם לסגור חנויותיהם בשבת, להתקין מטבח כשר בבית, ולשבר כל כלי הטריפה הקודמים. הודות להם נשתנה לחלוטין פרצופו של היישוב היהודי בשאנחיי.​

"הצֹפה", 29.10.1946

 

79 Yeshiva Comp V2660
Religious Jews gather on a street in Honkew, Photo by Horst Eisfelder, used by permission of his estate.

 

אך מכל בחינה אחרת, המצב בשנגחאי רחוק היה מלהיות טוב. כמו באירופה, גם שם הפליטים היהודים חיו בפחד מתמיד תחת השלטון של משתפי הפעולה עם הנאצים, והחשש היה שמה שקורה באירופה הכבושה יקרה גם בסין שתחת הכיבוש היפני. חששם גבר, כאשר החליט השלטון היפני לרכז בגטו את כל הפליטים שהגיעו אל העיר. על אף דרישת הנאצים, היפנים לא הסגירו לידיהם את היהודים, אבל עוני מחפיר ורעב מתמיד היו מנת חלקם של הפליטים. למרות המצוקה הכלכלית, הספרים המשיכו לצאת ותלמידים המשיכו ללמוד: "אין לתאר במילים, מה נשגבה עקשנותם של 500 בני הישיבה בעמלם בתורה בשנות הרעב. ולא עוד אלא אפילו כשקיבלו סיוע לאוכל הוציאו את הכסף להדפסת ספרים לתלמודם", מוסיף הרב אשכנזי.

בנובמבר 1945 פרסם "הצופה" מכתבים שהגיעו מתלמידי ישיבת לובלין, בהם הם מספרים על מה שעבר עליהם:

ב-18 בפברואר 1943 הופיעה בעיתונים ועל עמודי הפירסום הודעה מטעם מפקד הצבאות היאפאניים בשאנחאי, ובה פקודה שכל הפליטים מגרמניה… וארצות אחרות – חייבים לעזוב את מקומות מגוריהם ולהתרכז באזור מגורים מיוחד… בחוגים היהודים הודיעו, שהיאפאנים כבר התכוננו להוציא לפועל את גזירת הגיטו לגבי כל יהודי שאנחאי… היאפאנים התכוננו לכלוא את היהודים בגיטו ולהקיף את המקום בחומה בצורה. אף תיכנו תכנית להשמיד את היהודים בתאי גאזים… היאפאנים הקימו מחנות עבודה, בהם היו כל הגברים צריכים לעבוד שלוש עשרה שעות ביום, ממש, במתכונת מחנות עבודה של הנאצים. החזקים – היו מנוצלים לעבודה, החלשים היו מולכים למוות. אבל היאפאנים נבהלו מפני דעת הקהל ותכנית הרצח והשעבוד בשאנחאי לא יצא לפועל.

"הצֹפה", 7.11.1945​

 

אך לא רק לימוד תורה העסיק את היהודים בשנגחאי: תנועת בית"ר הייתה פעילה בסין, הוציאה בטאונים וקיימה טקסים, כחלק מעידוד הציונות. ואכן, במשך כל אותן שנים וגם אחרי שהמלחמה הסתיימה, שיוועו היהודים להגיע לארץ ישראל. מעבר על ארכיונים מראה, שחלקם סירבו לעבור לאמריקה או לכל מקום שאינו ארץ ישראל, שכן לא רצו לעבור "מגלות לגלות". הנושא עלה פעם אחר פעם, עד שבסוף שנת 1948 התאפשר להם להגיע לארץ.

 

חברי תנועת בית"ר בטקס זיכרון לזאב ז'בוטינסקי מתוך הספר "דרך ארץ סין"

"פליטים רבים מהשואה מצאו את דרכם לשנגחאי, וביניהם תלמידי ישיבה רבים", מסכם אוצר אוסף היהדות בספרייה הלאומית ד"ר יואל פינקלשטיין. "במבט לאחור, אפשר לומר ששנגחאי הפכה לאחת מתחנות המעבר החשובות במסע של 'עולם הישיבות' ממזרח אירופה לארה"ב ולארץ ישראל. ההתעקשות על הדפסת ספרים במקום המקלט מלמדת על הדבקות במטרה והחשיבות של לימוד בחייהם של תלמידי ישיבה, גם במצבים הקשים ביותר".

הקדיש של שמחת תורה – גרסת יהודי גרמניה

התחקות אחר ה"יאר קדיש" בשמחת תורה

בנין בית הכנסת "פרידברגר אנלאגה "ושער הכניסה, פרנקפורט ע"נ מיין, גרמניה, 1937 מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות, המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, אוסף ד"ר פאול ארנסברג

אחד מרגעי השיא של תפילת שמחת תורה הוא הוצאת ספר תורה, הרגע שבו מוציאים את כל הספרים מארון הקודש והחזן פותח את ה"הקפות" – ריקודים ושירה עם ספרי התורה. אבל במעט קהילות הפזורות בעולם קודם לאירוע זה רגע קצר אך מרגש נוסף – ה"יאר קדיש".

תפילת הקדיש הנאמרת בסמיכות להוצאת ספרי התורה מנוגנת בדרך כלל במנגינת חג מקובלת. אבל ישנה גירסה פחות מוכרת המושרת רק פעם בשנה (בעצם פעמיים, פעם בערב ופעם בבוקר) בשמחת תורה בקהילות יוצאי גרמניה.

אני גדלתי בשני בתי כנסת כאלה. אחד בלונדון ואחד בפתח תקווה, וזכורה לי ציפיית המתפללים ל"קדיש" מיוחד זה.

ה"יאר קדיש" או בעברית "קדיש השנה" – כשמו כן הוא. במנגינתו הוא מתייחס ללוח השנה היהודית, חגיה ומועדיה.

לעתים זוכות התפילות במועדים שונים של השנה למנגינה משלהם. מנגינות מרטיטות של הימים הנוראים, שמחות של שלושת הרגלים וגם מנגינות לפיוטים מוכרים כמו "מעוז צור" בחנוכה, "שושנת יעקב" בפורים או "אלי ציון ועריה" בתשעה באב.

בקהילות היהודיות בגרמניה (ובמספר מקומות נוספים) הולחנו מנגינות נוספות שלא כל כך מוכרות בבתי הכנסת ביתר התפוצות. כל אחד משלושת הרגלים (פסח, שבועות וסוכות) זכה למנגינה מיוחדת, כמו גם תקופות אחרות כמו ימי ספירת העומר, ימי בין המצרים ועוד.

את המנגינות הללו שרים הכוהנים העולים לדוכן בברכת כוהנים בבית הכנסת (בחו"ל רק בחגים), בתפילת ה"הלל", "שיר המעלות" שלפני ברכת המזון ומקומות שונים בתפילת אותם המועדים.

לקראת ולאחר השואה, יוצאי קהילות גרמניה הקימו מחדש את קהילותיהם במספר מקומות בעולם. הם ניסו לשמר את המנהגים הרבים המאפיינים את יהדות גרמניה. חלק ממנהגים אלו עדיין מתקיימים היום.

ה"יאר קדיש" הוא אחד מהם. ה"יאר קדיש" מאגד בתוכו את (כמעט) כל המנגינות הללו. כל פסקה מהקדיש מקבלת מנגינה אחרת לפי סדר החגים והמועדים בשנה היהודית. מכיוון ששרים את ה"יאר קדיש" בחג שמחת תורה, המילים הראשונות "יתגדל ויתקדש שמיה רבא" מושרות במנגינת המועד הבא – חג החנוכה. הקדיש ממשיך להתנגן ביתר מנגינות השנה והמילים האחרונות "עושה שלום במרומיו" מקבלות את המנגינה המיוחדת של שמחת תורה המושרת גם בפתיחת ההקפות.

ניתן לראות התיחסות למנהג מעניין זה בספר "מנהגי פרנקפורט":

ומנגן חצי קדיש בנגון המורכב מנגוני חזנות כל השנה.

 

מטבע הדברים משימת השירה מוטלת על החזן. זוהי איננה משימה פשוטה כלל וכלל. זכירת והתאמת מספר רב של מנגינות שונות בתפילה אחת קצרה היא עניין מורכב מאד ורק חזן מומחה ומנוסה יכול לשיר אותה.

עם הזמן ה"יאר קדיש" השתנה קצת הן בחלוקת המילים למנגינות והן בחלק מהמנגינות עצמן, אבל הרעיון נשאר זהה.

בין אוספי ההקלטות שבספרייה הלאומית ישנם מספר הקלטות של ה"יאר קדיש". למשל, ההקלטה הזו, בה אנו שומעים הסבר ופירוט המנגינות לפי החגים. הקטע הרלוונטי מתחיל בדקה 26 ונמשך עד 27:28.  השירה מתחילה עד 29:42.

גירסה שונה במעט המתחילה ב-9:35 ומסתיימת ב-13:15 תוכלו לשמוע בקישור הזה.

ויש גם "הופעה חיה" ב-Youtube מחגיגות השנה החדשה במחוז אלזס בצרפת:

 

חג שמח!

 

כתבות נוספות

מה דגל שמחת תורה שלך אומר עליך?

חופת הנעורים של בני החמש במרוקו

גילויים חדשים על מקור הפיוט המרטיט "ונתנה תוקף"

'מפי עוללים': קורותיו של מחזור תפילה ארץ ישראלי, "נאה, מהודר ומדויק"