"חוג הארץ" של רבי שלמא מחלם

בהקדמה ל"חוג הארץ" כותב המחבר: "ואם חס ושלום לא נזכה לראותה (את ארץ ישראל) בבניינה, אף גם שאת אשאל מאת ה' אתחנן לראותה בחורבנה. הוא ינהגנו עלמות להלך בה ד' אמות בטרם אמות."

1

רבי שלמה חלמא (מהעיר חלם) נולד בזמוש בשנת 1717. הוא גדל בבית של תורה ולמד בעיקר אצל אביו הרב משה רב העיר.  שלמה היה ילד שקדן, מתמיד מעמיק בלימודיו. למרות שלא היה מקובל באותה תקופה, הוא למד גם מתמטיקה, גאומטריה, אסטרונומיה, רוקחות, שירה, דקדוק ועוד. הוא התפרסם כגאון ברחבי פולין ועוד לפני הגעתו לגיל 25, הוזמן לכהן כרבה של קהילת חלם ותשע קהילות נוספות המסונפות לה. בחלם אימץ לעצמו את שם המקום ונקרא מעתה רבי שלמה חלמא.

החלק הראשון של יצירתו המונומנטלית – פירוש "מרכבת המשנה" על דרכו ההלכתית של הרמב"ם, הופיע בשנת 1751 בפרנקפורט על נהר האודר בהיותו בן 33 בלבד.

מחלם עבר לכהן כרבה של עיר הולדתו זמוש בשנת 1769 לאחר פטירת אביו ולאחר שנתיים, לתפקיד רבה של העיר לבוב. לאחר 6 שנים כרב של העיר לבוב, החליט לעלות לארץ ישראל. למרות שלא ביקר בה עדיין, הכיר אותה היטב בזכות אחת מיצירותיו החשובות, ספר "חוג הארץ".

ספר "חוג הארץ" הוא לקסיקון גאוגרפי של ארץ ישראל הכולל 44 עמודים ושמונה ציורי מפות. המידע מבוסס בעיקר על אזכורי המקומות במקרא. אך הרב שלמה השתמש גם בספרות חז"ל ובכתבים נוצריים. כדי לשרטט את המפות נעזר במפות עתיקות, דוגמת המפות בספרו של הכומר הגרמני כריסטאן ואן אדריכום על ארץ ישראל.

לספר "חוג הארץ" שני חלקים. בחלק הראשון מובאים 611 ערכים. למעשה, כל ערך הוא שם של מקום בארץ ישראל המופיע בתנ"ך, אליו צירף הרב שלמה את הפסוקים הרלוונטיים מהתנ"ך ולעיתים שמות נרדפים למקום מוזכרים באותו הערך.

לדוגמא, העיר בית שמש מופיעה שלוש פעמים ברשימת הערכים. שני הערכים הראשונים מתארים מקומות באזור נחלת שבט יששכר ונפתלי. הערך השלישי מתארת את בית שמש המוכרת לנו כיום:

"במפה בעת'סעמעס והוא על גבול דן מצד עקרון הפלשתי והוא ליהודה, שכן נזכר בגבול יהודה יהושע ט"ו והרי היא עיר הלויים ביהודה ועיין דברי הימים ב' כ"ה בבית שמש אשר ליהודה."

1
רשימת נחלים מספר "חוג הארץ"

החלק השני של הספר הוא היותר טקסטואלי מבין השניים. כאן ניתן לקרוא על הערים השונות לפי נחלות השבטים. המידע הראשוני מבוסס על דברים המופיעים בספר יהושע לגבי חלוקת השבטים בארץ ישראל. בנוסף לשבטים המחבר מתייחס לערי מקלט, ערי כהונה ולוויה וערי 31 המלכים המוזכרים בספר יהושע. את החלק האחרון  של הספר מקדיש המחבר לארבעת גבולות הארץ ולארבעים ושתים התחנות בזמן מסע בני ישראל במדבר על פי פסוקי המקרא. בשני החלקים האחרונים הללו של הספר מופיעות גם איורי מפות מפורטות.

את המפות אייר לפי דבריו: "במחוגה כדי לידע המרחק שבין עיר לעיר בשושנים סוגה. על כן קראתיו חוג הארץ".

מלבד שמות המקומות מופיעים במפות שבספר גם הרים, נהרות ויערות.

במפה זו, למשל, מפת נחלות השבטים בנימין, דן, יהודה ושמעון ניתן לראות את רוב אזור מרכז ואזור דרום הארץ. כמובן שהמפה רחוקה מלהיות מציאותית ומדויקת, אבל אנו יכולים להבחין בשמות מקומות המוכרים לנו כיום במישור החוף, שפלת יהודה, הנגב ואזור ירושלים.

1

בהקדמה ל"חוג הארץ" כותב המחבר:

"ואם חס ושלום לא נזכה לראותה (את ארץ ישראל) בבניינה, אף גם שאת אשאל מאת ה' אתחנן לראותה בחורבנה. הוא ינהגנו עלמות להלך בה ד' אמות בטרם אמות."

הדעות חלוקות האם אכן עלה בידו של רבי שלמה לעלות לארץ ישראל. אם דרכו רגליו בארץ הקודש היינו מצפים למצוא רמזים לכך – למשל בתיקונים ובהערות בספר "חוג הארץ". לא הרב שלמה ולא רוב חכמי דורו מציינים האם שהה או לא בארץ .

לדעה זו יתאימו דברי המחבר בהמשך ההקדמה:

"ואם מסיבות הזמן קורותיו וקשותיו המה על דרך השטן (אם לא אצליח לעלות לארץ)… אעמוד מרחוק על המצפה ואביט על מראהו במפה."

לדבריו, ההשתדלות בלימוד, כתיבה ושרטוט מפות ארץ ישראל תחשב לו כאילו היה שם ממש.

המקור היחיד לכך שהרב הצליח לעלות לארץ הוא מכתב ששלח הרב מנחם מנדל מוויטבסק שעלה לארץ ב-1777 כמוביל עליית תלמידי הבעל שם טוב. מארץ ישראל שלח רבי מנחם מנדל מכתב לחסידיו ברוסיה הלבנה. במכתב הוא כותב:

"הרב דקהילת קודש לבוב (רבי שלמה מחלם) נתיישב בעיר הקודש הנ"ל (טבריה).כי בידו היתה איגרת מסטאנביל לכבודו כבוד גדול וליתן לו דירה הגונה לפי כבודו."

אפשר שרבי שלמה לא שהה זמן רב בארץ ישראל. כדמות ידועה ונציג ציבור, קיבל על עצמו שליחות לחו"ל על מנת להביא סיוע ליישוב העני בארץ. ב 1781 הגיע לסלוניקי שם תכנן להדפיס את יתר חלקי ספרו "מרכבת המשנה". באותו זמן פרצה מגפה בסלוניקי. רבי שלמה ואשתו נדבקו ושניהם נפטרו באותו יום כ"א תמוז תקמ"א.

לאחר פטירתו, עמלו הרב יוסף צלמונא והרב שמואל מאיר סורנאגא על סיום המלאכה – הכנת ספר "מרכבת המשנה" לדפוס. הספר הודפס לבסוף בסלוניקי אך לא זכה לתפוצה ברחבי העולם היהודי. במשך זמן רב הוא נחשב לספר נדיר שעותקיו מועטים. רק בשבעים השנים האחרונות זכה להדפסות חדשות במספר מהדורות והפך לנגיש הרבה יותר בקרב לומדי הרמב"ם. ספר "חוג הארץ" לא זכה לכך. במשך כמאתיים שנה היה הספר קיים רק ככתב יד אך למרות זאת, רבים הכירו או שמעו עליו. רבי חיים יוסף דוד אזולאי (החיד"א) מזכיר אותו בספרו "שם הגדולים" שהודפס זמן קצר לאחר פטירתו של רבי שלמה מחלם. גם חוקרים ומשכילים כמו צונץ ושטיינשניידר מזכירים אותו.

כתב היד של ספר "חוג הארץ" נמצא בפולין. לא ידוע אם רבי שלמה השאיר אותה שם לפני נסיעתו לתורכיה או האם לאחר פטירתו בסלוניקי התגלגל חזרה כתב היד למקום הולדתו. כך או כך, מפולין עבר כתב היד להונגריה לבעלותו של הרב של אוראדיה (כיום רומניה) הרב בנימין פוקס. חותמת של הרב נמצאת בתוך הספר.

1
חותמת הרב פוקס בתוך הספר

1

מהרב פוקס הגיע כתב היד של "חוג הארץ" לידיו של יהודי אלמוני שנשלח למחנות ההשמדה בזמן השואה. ישנן שתי מסורות בנוגע למה שקרה עם כתב היד לאחר מכן. יש הטוענים שאותו יהודי זרק את כתב היד מהרכבת בדרך למחנה והוא נמצא על ידי אברהם אונגר שהעלה אותו לישראל. המסורת היותר מקובלת היא שאותו יהודי אכן הגיע למחנה, ולפני שנרצח,  מסר את כתב היד לידידו הרב בנימין אונגר שהיגר עימו לאחר המלחמה לארצות הברית. הרב אונגר מסר את כתב היד לרב נחום דרייזין שכיהן כרב בעיר בולטימור. בתוך כריכת כתב היד ניתן לראות את גם את החותמת של הרב דרייזין. הרב  דרייזין עלה לישראל ומסר אותו לרב יהודה ליב ביאלר איש משרד הדתות ומוזיאון היכל שלמה.

ספר "חוג הארץ" נכרך יחד עם יצירה נוספת של הרב שלמה מחלם בשם "נעים זמירות". זהו שיר עם פירוש המחבר על ל"ט מלאכות שבת. רבי שלמה תכנן להדפיס אותה בספר אחר שלו "שלחן עצי שטים" אך לא הספיק. "חוג הארץ" זכה להידפס רק בשנת 1988 בירושלים.

במכירה פומבית בשנת 2012 הספרייה הלאומית רכשה את כתב היד "חוג הארץ". הספרייה סרקה אותו וכיום הוא נגיש לכולם דרך אתר הספרייה.

 

כתבות נוספות:

המגילה שגילתה לעולי הרגל היהודיים היכן ממוקמים המקומות הקדושים בארץ

כך הוברחו בחשאי נשים יהודיות למקום מקלט

שיר המלחמה של הרב ברזאני: "רואה היטלר, והשטן עומד על ימינו למשטמה"

האלמנך מג'מייקה נחשף

כמאה וארבעים שנה לאחר שכבשו הבריטים את האי הקאריבי פורסם אלמנך לסוחרי האי המכיל עמוד מיוחד המוקדש לחגים ולמועדים בלוח העברי, המאפשר לשחזר פריטים נשכחים מחיי מהקהילה היהודית באי

1

לקראת סוף המאה ה-18 התפרסם בג'מייקה אלמנך חדש לסוחרי האי, הכולל עמוד מיוחד המוקדש לחגים ולמועדים בלוח העברי. עיון בעמוד מגלה שפרט לציון השנה העברית 5558 ו-5559, הדבר הראשון שמצוין בדף הוא "כל שבת לכל אורך השנה", כלומר שכל שבת היא יום חג שהיהודים שומרים. לאחר מכן מצוינים ראשי החודשים העבריים, החגים והמועדים  – פורים, פסח, שבועות, תשעה באב, ראש השנה, יום כיפור, סוכות וחנוכה. כן מצוינים צומות: "צום אסתר", "צום תמוז", "צום גדליה" ו"צום טבת", פרט לתשעה באב.

1
חגים ומועדים יהודיים, ג'מייקה, 1798

כמאה וארבעים שנה לפני מועד פרסום הפריט ההיסטורי הנדיר שלפנינו, אלמנך שהכיל מידע שימושי לסוחרים בג'מייקה, כבש הצבא האנגלי את האי הקריבי מידי הכתר הספרדי. היה זה כבר בשלבי ההתבססות הראשונים של השלטון האנגלי באי בו שיחקו היהודים תפקיד חשוב.

בתוך המושבה הספרדית שנכבשה לא מכבר חי מיעוט פורטוגלי שהיה שנוא על הספרדים, בין השאר כיוון שרבים מבני מיעוט זה היו למעשה יהודים אנוסים שהיגרו לעולם החדש בניסיון להשתחרר מאחיזתיה החונקת של האינקוויזציה ביבשת האם. לכן, שמחו הפורטוגלים האנוסים לסייע לאנגלים בכיבושם את האי והעבירו לכובשים מידע מודיעיני יקר ערך מבעוד מועד.

1
Jamaica Survey, 18th century

רצה הגורל ובאותה השנה שבה כבשו האנגלים את ג'מייקה, שנת 1655, השיג מנשה בן-ישראל מידיו של אוליבר קרומוול היתר ליהודים להתיישב באנגליה. דרכם של היהודים למושבה ג'מייקה נסללה בשני אופנים: הם יכלו להתיישב בה כחלק מהתיישבותם באנגליה, ויהודים אנוסים פורטוגלים ואחרים יכלו לשוב בה ליהדותם ולפתח בה חיים נורמליים, ללא הרדיפות שחוו מידי הרשויות הספרדיות.

בטרם הכיבוש האנגלי הייתה ג'מייקה לסיפור הצלחה כלכלי: האי שימש מפעל ענק לייצור סוכר ונגזרותיו (הנסמך, כמובן, על עבודת עבדים אפריקנים שהובאו בכוח לאי).עם השנים והתבססות השלטון האנגלי הפכה ג'מייקה למרכז מסחרי חשוב בזהב, בכסף ובאבנים טובות שנשדדו מספינות ספרדיות החוצות את הים הקריבי בדרכן לספרד.

ובחזרה לאלמנך שרכשה הספרייה ולסיפור שהוא מספר: אלמנכים היו לרוב פנקסים עבים או ספרים קטנים שהכילו מידע שימושי פרט ללוח השנה. במקרה שלפנינו, האלמנך הוא The New Jamaica Almanack and Register ותוכנו מעיד שקהל היעד שלו היו סוחרים שהיו פעילים בסחר הימי בג'מייקה באותם הימים. לכן כוללים דפי האלמנך מידע רב על גרמי השמיים שהיו חיוניים לניווט בסוף המאה ה-18.

1
דף השער של האלמנך

מעניין לראות כי מי שסידר את הדפוס של האלמנך בוודאי לא ידע עברית, וכך נפלו שגיאות, ויש לשער שמקורן הוא הנחת האותיות אחת לאחת, ומניסיון, לעיתים כושל, לזהות איזו אות עברית אמורה לשמש את המדפיס כעת. כך, למשל, במקום "רח טבת" (ראש חודש טבת) הודפס "רח פכת". במקרה של ראש השנה, סדר הדפוס קרס כליל וגרם להדפסת הרצף "אשנההשר-". לרשות הסדר גם לא עמדה אות "י" ראויה, והוא השתמש בגרש.

האלמנך מג'מייקה מעניין לא רק בשל הדף המוקדש לחגים ולמועדים של היהודים. מדובר בפריט חי, שאפשר לראות בו את מהלך חייו על פני עשרות שנים. בדפים ריקים בספר הכרוך בכריכת עור מתועד מסלול חייו: הקדשה של אדם שנתן אותו לאחיו, תיעוד קבלתו בשנת 1799, ורישומים שונים בדפים ריקים, שכן בכל חודש הושאר דף ריק. וכך רשמו ידיים שונות אירועים שהתרחשו בשנים שלאחר קבלת היומן: מותו של משרת אהוב, איטום ספינות בנמל, וגם "שמעתי את הקוקייה", הערה שנרשמה פעמיים, בחודש אפריל, בשנים שונות, ובאותה היד. הדף של חודש מאי ריק: אולי כיוון שזהו חודש של סערות וגשמים עזים בקריביים, חודש שלא היטיב עם השיט בים. בסוף האלמנך יש דפים ריקים נוספים, ובהם רשמו הבעלים השונים, עד שנת 1865, קטעי ספרות ומזמורים נוצריים, ובאחד הדפים ציטוט בצרפתית מכתבי וולטר. תמיד בכתב קליגרפי מוקפד, והדברים נקראים בקלות גם היום.

1
דף חודש פברואר 1799

 

כתבות נוספות

כמה עבדים צריך כדי לצבוע את השמלה הזו בכחול?

"ציון הטרופית" נחשפת

כך הציל סרן אייזיק בנקוביץ את עולם הספר היהודי

האם בני ישראל באמת חצו את ים סוף?

מפות עתיקות מתארות מסלול מפתיע ושונה מאוד מזה שכולנו מכירים

קריעת ים סוף

מפות עתיקות רבות נמצאות באוסף לאור שבספרייה הלאומית. רובם של ארץ ישראל וירושלים אך ישנם גם כאלו המתארות מקומות אחרים בעולם.

מקצת מהמפות השמורות באוסף לאור בספרייה הלאומית מספרות את סיפורי התנ"ך, והן אכן נכרכו בתנ"כים או בספרי היסטוריה. אנו מוצאים בהן תיאורים ויזואליים של מסע בני ישראל במדבר. רוב תיאורים אלו מתחילים ביציאה ממצריים ובקריעת ים סוף.

"ויט משה את ידו על הים… ויבקעו המים. ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חומה מימינם ומשמאלם"
(שמות פרק י"ד)

כצפוי, בחלק מהמפות ניתן לראות את המסלול החוצה את ים סוף וממשיך הלאה למדבר סיני. דוגמאות למסלול זה מופיעות בשתי מפות:

 

מפת Heinrich Bunting 1585,
מפת Heinrich Bunting 1585

 

מפת Guillaume Postel 1562
מפת Guillaume Postel 1562

 

ב-1817 פרסם יעקב אוישפיץ חוברת בשם "באר הלוחות", ובה חמש מפות מקראיות. אחת מהן נקראת "אלה מסעי בני ישראל במדבר עד שעברו את הירדן".

במפה זו רואים בבירור את הקו האדום הנכנס לים סוף, אך למרבה הפלא הוא מתפצל לשניים. חלק אחד חוצה אל הגדה השנייה למדבר סיני, והחלק האחר חוזר חזרה ליבשה בקרבת מקום, לנקודת הכניסה. משם הוא מקיף את צפון ים סוף ומתחבר למסלול הראשון.

 

יעקב אוישפיץ, 1817
יעקב אוישפיץ, 1817

 

כמה שנים לאחר מכן, בשנת 1836, פרסם אהרון בן חיים ספר בנושא גאוגרפיה מקראית, בשם "מורה דרך". גם הוא מביא את התיאור הכפול של חציית הים.

 

מורה דרך
אהרון בן חיים, 1836

 

ייתכן שאת רעיון שרטוט שני הנתיבים השונים לקחו שניהם ממפה מפורסמת מאת אברהם בר יעקב משנת 1695. בר יעקב היה נזיר פרוטסטנטי שהתגייר ונעשה מדפיס ספרים. את מפת ארץ ישראל פרסם בתוך הגדה של פסח. המפה מבוססת על מפות נוצריות קדומות יותר, אך היא מעובדת בהתאם להבנתו של בר יעקב ומתורגמת לעברית. במפה זו רואים שני פסים מקווקוים המציינים את המעבר בים סוף. אחד חוצה מצד לצד, ואילו השני חוזר חזרה.

 

אהרון בן חיים, 1836
אברהם ב"ר יעקב 1695

 

להבדיל ממפתו של בר יעקב, ציינו אוישפיץ ובן חיים באותיות קטנות על גבי מפותיהם את המקור לשני המסלולים:

 

אצל אויפשיץ "לדעת תוס' (תוספות) ערכין ט"ז"
אצל אויפשיץ "לדעת תוס' (תוספות) ערכין ט"ז"

 

מדובר בעצם בטעות דפוס, שכן התוספות הזו מופיעה דווקא בדף ט"ו. הטעות תוקנה במפתו של בן חיים. דברי התוספות מבוססים על אגדה המובאת בגמרא שם במסכת ערכין.

"מלמד שהיו ישראל ממרים באותה שעה ואומרים כשם שאנו עולים מצד זה כך מצרים עולים מצד אחר"

התוספות נותן תיאור גיאוגרפי מפורט אך קשה להבנה, ובה הוא מסביר שבני ישראל נכנסו לתוך ים סוף אך בתוך המים הסתובבו, וחזרו ליבשה:

"ישראל לא עברו הים לרחבו מצד זה לזה… אלא רצועה אחת עברו בים לאורך הים עד שפנו למדבר לצד אחד… ואח"כ יצאו לאחר שהלכו כחצי גורן עגולה ויצאו בצד צפוני שלהם"

כבר במאה ה-18 ואולי אף לפני כן, הוסיפו המדפיסים בגמרא מפה קטנה בין שורות התוספות בניסיון להסביר את הדברים. עם זאת, בהגהותיו מסביר הרב יעקב עמדין (היעב"ץ) שהמפה לא מתאימה לכתוב שם, ווודאי שלא לגיאוגרפיה האמיתית.

 

מפת תיאור דברי התוספות
מפת תיאור דברי התוספות

 

ניסיון להסביר את דברי התוספות ניתן לקרוא במאמרו של הרב אריה כרמל בכתב העת "המעיין".

פרופ' ריכב רובין מביא את המפות בספרו, ומציין שלמרבה הפלא לא היה אברהם בר יעקב הראשון שציין את המסלול החלופי בים סוף. היה זה דווקא נזיר פרנסיקני מאיטליה בשם Franciscus Quaresmius שנסע רבות במזרח והתיישב בירושלים לתקופות ארוכות. הוא כתב כמה ספרים ובהם את Historica, theologica et moralis Terrae Sanctae elvcidatio שבו מופיעה מפה.

המפה אשר כותרתה היא Imago Transitus Filiorum Israel per Mare Rubrum מוקדשת כולה לאירוע שבו חוצים בני ישראל את ים סוף. לפי מפה זו Franciscus דגל בשיטת התוספות בלבד ולא בדיעה המקובלת. הוא משרטט רק את מסלול חצי הגורן המחזיר את בני ישראל פחות או יותר למקום התחלתם.

 

 Franciscus Quaresmius, 1639
Franciscus Quaresmius, 1639

 

כיצד ידע נזיר איטלקי את התוספות בערכין?

פירוש דומה לזה של התוספות, כותב הרב דוד קמחי (הרד"ק) על ספר שופטים. פירושו הודפס בסונצינו (איטליה) ב-1486 ויתכן ש-Franciscus התוודע לאפשרות "חציית חצי הגורן" משם.

אפשר להשאיר את התעלומה כשאלה לליל הסדר.

 

לעוד פריטים נדירים על פסח והגדות עתיקות 

כתבות נוספות

נדיר: ההגדות של הלוחמים היהודים בצבא הבריטי

תשורה קטנה לפסח: הגדת החרות של סטאלין

ההגדה שהחליפה את המצרים בנאצים

"קוסמות מילין"

על קשרי אהבת תורה בין גרשם שלום ושאול ליברמן, מבט דרך הקדשת-מתנה, הערת-צד ואמרת-כנף

גרשום

גרשם שלום ושאול ליברמן

מדוע מעסיקה דמותו של גרשם שלום חוקרים רבים עד ימינו אלה? לשאלה זו אין תשובה פשוטה, אך נראה שאחת הסיבות היא מערכת הקשרים הענפה שהייתה לשלום עם הוגים מובילים בדורו, הן בארץ והן בעולם.

דברים אלו מבקשים לשרטט היבט אחד של מערכת הקשרים שהייתה בין פרופ' גרשם שלום לבין פרופ' שאול ליברמן. שתי דמויות אלו היו מהמובילות בדורן במדעי היהדות, כל אחת בתחומה – ליברמן בחקר ספרות חז"ל ושלום בחקר תורת הסוד והקבלה. ניתן למצוא דמיון מה בין השניים: הם נולדו בהפרש של כמה חודשים זה מזה, שלום היה מעט מבוגר יותר, ואף נפטרו בסמיכות זמנים (ליברמן נפטר כשנה לאחר שלום). שניהם היו חשוכי בנים, הקדישו את מרבית חייהם לעיסוק במדעי היהדות וזכו להוציא תחת ידיהם מחקרים וספרים חשובים.

הידידות בין שלום לליברמן הייתה ארוכת שנים. ההיכרות חלה מן הסתם בשעה שליברמן הגיע ללמוד באוניברסיטה העברית ושלום כבר לימד בה. לאחר מכן, גם ליברמן נעשה מרצה באוניברסיטה, ומאוחר יותר הוא עזב את הארץ ולימד בסמינר היהודי התאולוגי בניו יורק. הקשרים ביניהם נמשכו בעיקר באמצעות התכתבות (התכתבות זו חשובה ומעניינת, ובחלקה אף נוגעת לדיון שיובא בהמשך, אולם אין כאן המקום להאריך).

מה היה טיבה של אותה ידידות? ועל מה היא נסמכה? אפשר שהתשובה לכך מצויה באמירה הבאה של הרב פרופ' דוד הלבני; הוא נשאל פעם על ידי תלמידו ד"ר צבי לשם (ראש צוות ספריית שלום) כיצד התיידדו שתי דמויות אלו באשר השקפות עולמן היו כל-כך שונות? ועל כך השיבו: שניהם היו אוהבי תורה.

הדברים שלהלן נשענים בעיקר על תדפיס של מאמר אחד מאת ליברמן, המצוי בספריית גרשם שלום, והמכיל 'הקדשת-מתנה' מאת ליברמן לשלום ו'הערת-צד' שכתב שלום על גבי התדפיס. הדברים נשענים גם על 'אמרת-כנף' שנאמרה באירוע שבו נכחו שניהם, על כתביהם, ועל הקדשות-מתנה נוספות של ליברמן לשלום.

נבחר כאן המונח 'הערת-צד' בכדי להבדילו מ'הערת-שוליים' אשר מודפסת על פי רוב בתחתית הדף. 'הערת-צד' נכתבת על ידי הקורא, המעיר בכתב ידו על גבי הדף המודפס. שלום נהג לכתוב הערות-צד על גבי המאמרים והספרים שהיו בספרייתו. רבים הם החוקרים הסרים לספריית שלום בכדי לעיין בהערות אלו שחשיבותן רבה.

'הקדשת-מתנה' היא הקדשה שניתנת לאדם בשעה שנמסרת לו המתנה, ובפרט כשניתן לו תדפיס או ספר במתנה. היא נכתבת פעמים רבות על ידי מחבר החיבור. תריסר הקדשות-מתנה של שאול ליברמן לגרשם שלום נמצאות בספריית שלום והרי נוסחן בצירוף תאריך הדפסת הספר:

א. לכבוד הפרופסור ג. שלום בידידות מאת המחבר (1935)

ב. לפרופ' ג. שלום ארבעת הכרכים בידידות. ש.ל. (1937)

ג. לפרופסור ג. שלום (1939)

ד. לפרופ' ג. שלום בידידות ש.ל. (1939)

ה. לפרופ' ג. שלום בידידות נאמנה מאת הכותב (1940)

ו. לפרופסור גרשם שלום בידידות נאמנה מאת הכותב (1940)

ז. לר' גרשון ופאני' שאול ליברמן (1950)

ח. לר' גרשם היקר "עוני מילין" שאול ליברמן (1959)

ט. לפרופ' ג. שלום בידידות ובתוספת ברכה ש.ל. (1968)

י. לר' גרשון ופאני' שאול ליברמן (1973)

יא. לגרשם שלום ופניה היקרים (1973)

יב. לפרופ' ג. שלום בידידות שאול ליברמן (1974)

ההקדשות נכתבו על גבי ספרים או תדפיסים שנתן ליברמן לשלום (אם כי לא כולן נכתבו על גבי עותקים של חיבורים מאת ליברמן עצמו. כך למשל הקדשה שנכתבה על גבי ספרו של אברהם יהושע השל "A Passion for Truth").

ההקדשה הראשונה נכתבה בשנת 1935 והאחרונה בשנת 1974. הידידות, אם כן, הייתה ארוכת שנים (אף כי אין לזהות בהכרח את תאריך הדפסת הספר לתאריך כתיבת ההקדשה, סביר שיש ביניהם סוג של התאמה). ביטויים כמו "בידידות נאמנה" או "בידידות ובתוספת ברכה" מלמדים על הערכה וקִירבה שחש ליברמן כלפי שלום. ליברמן גם מקפיד בכבודו של שלום ומקדים כמעט תמיד את הביטוי פרופ' או ר' לשמו.

דיון זה יתמקד בעניינה של הקדשת-מתנה אחת, מתוך התריסר שהוזכרו, וממנה עולה כי אותה ידידות הולידה דו-שיח פורה ביניהם. מדובר בהקדשה השמינית לעיל, "עוני מילין".

הקדשה זו נכתבה על גבי תדפיס של מאמר מאת ליברמן שכותרתו 'עשר מילין', אשר התפרסם בכתב העת 'אשכולות' בשנת תשי"ט. במאמר מפרש ליברמן עשר מילים מלשון יוון ורומי בספרות חז"ל.

(בפתח המאמר מספר ליברמן על כך שמורו, משה שובה, חלם כל ימיו על חיבור מילון חדש למילים השאולות מלשון יוון ורומי בלשון חז"ל. אגב, ניתן אולי להשוות בין חלומו של שובה לחלומו של שלום לכתוב מילון לספר הזוהר. שלום שקד שנים רבות על כתיבת מילון זה, השוכן עד היום בכרטיסיות מסודרות במגירות של שולחנו המצוי בספריית שלום. המילון של שלום לספר הזוהר מעולם לא הושלם ולא הודפס. לאחרונה נסרקו הכרטיסיות ביוזמתה של ספריית שלום וכעת המילון נגיש לכל קורא באינטרנט. דרך אגב, יהודה ליבס המשיך את הכיוון שאליו שאף שלום, וכתב את הדוקטורט שלו "פרקים במילון ספר הזוהר" בהדרכת שלום).

במאמר 'עשר מילין' (תשי"ט), בעמ' 82, מופיע פירוש הערך "קינטומסא" καινοτομῆσαι

גרשום שלום

 

כפי שניתן להבחין בצילום המצורף, בהערת-שוליים מס' 49 כותב ליברמן כך: "נתבקשתי ע"י ידידי גרשום שלום לפרש מקום סתום זה".

מתברר, אם כן, ששלום התקשה בפירוש מילה בלתי מובנת זו ופנה אל ידידו ליברמן שיבארנה.

המילה "קינטומסא" מופיעה בעמ' ח' בספר ששמו "ספר מרכבה שלמה", אשר נדפס בירושלים בשנת תרפ"א. הספר הוא פרסום מאוחר של טקסטים שחלקם מספרות ההיכלות וחלקם מחסידות אשכנז. פירוט על הטקסטים שבספר מצוי בהערות-צד של שלום בעותק של "ספר מרכבה שלמה" שבספרייתו.

באותו עותק בעמוד הנ"ל מדגיש שלום את המילה "קינטומסא".

צילום 2 - עמוד ח

נוסף על כך, לעותק שבספריית שלום מצורף פתק ובו ניסיון של שלום לבאר מילה זו:

צילום 3 - פתק

וכך מופיע ב"ספר מרכבה שלמה" (עמ' ח'):

"הוא היה אומר נגד שמיה אביד שמיה ודלא יליף קטלא חייב ודישתמש בתגא חלף ודלא ידע קינטומסא מתקטיל ודידע קינטומסא בעיין ליה לעלמא דאתי ומאן בר נש דיכיל למיסק לעילא למיחת לתחתא למירכב על גלגלין".

במאמרו ('עשר מילין', עמ' 82) ליברמן זיהה כי תחילת המשפט ("הוא היה אומר […] ודישתמש בתגא חלף") לקוחה ממסכת אבות פרק א' משנה י"ג.

פירושו של תחילת המשפט, ברוחו של אלבק, הוא: "המגדל שמו (המתגאה ועושה לו שם) מאבד שמו, ומי שאינו לומד חייב מיתה, והמשתמש בכתר (התורה להנאתו) חולף מן העולם".

על פי ליברמן, המשך המשפט המופיע ב'ספר מרכבה שלמה' – "ודלא ידע קינטומסא מתקטיל" – מקורו בגרסה של המשנה בפרקי אבות המצוייה בכתבי יד. הגרסה מופיעה בכתבי יד, בנוסחים שונים, ונזכרת אף במחזור ויטרי. מתוך ההשוואה בין המקורות מסיק ליברמן שלפני מחבר 'ספר מרכבה שלמה' עמדה כעין הגרסה "ודלא יסבר קטלא קטלין" (המילים "ודלא ידע קינטומסא" המופיעות ב'ספר מרכבה שלמה' משמשות, אם כן, באותו מובן שמשמשות המילים "ודלא יסבר" בגרסה שבכתבי יד שעמדה לפני מחבר 'ספר מרכבה שלמה'). ליברמן מסביר כי המילים "ודלא יסבר" משמען "מי שאינו סובר את תלמודו", וכי מחבר 'ספר מרכבה שלמה' פירש את המילה 'סובר' במשמעות של "מחדש חידושים בתורה ובמעשים". כמקור למשמעות זו של המילה 'סובר', מצטט ליברמן דברים של הירושלמי במסכת פאה, שמשמעם הוא "מי שהוא סובר יש לו רשות לדמות מילתא למילתא [דבר לדבר], לחדש ולהבין מדעתו להוציא הלכה מן המעשה". ואומנם, מראה ליברמן בהמשך דבריו, מובנה של המילה 'קינטומסא' (אצל אפלטון ואצל אבות הכנסיה הנוצרית) אכן הינו 'חידוש בדת'.

בסיכום דבריו מסביר ליברמן את חלק המשפט המופיע ב'ספר מרכבה שלמה' – "ודלא ידע קינטומסא מתקטיל, ודידע קינטומסא בעיין ליה לעלמא דאתי" – כך: "מי שאינו יודע לחדש (לסבור) ימות, ומי שיודע לחדש מתבקש בסוף ימיו לעולם הבא".

במהלך הסברו מצטט ליברמן מתוך הגרסה של המשנה בפרקי אבות, המצויה בכתב יד מינכן: "ודלא יסבר קטלא קוסמין". גרסה זו נזכרת ב'מחזור ויטרי' ומבוארת בו כך: "אם אינו סובר בתלמודו הכל קוסמין ומתנבאין עליו שמיתתו קרובה". כלומר, הביטוי "קוסמין" מן השורש ק.ס.ם. משמעו 'חוזים' או 'מנבאים', והכוונה כאן היא שמי שלא לומד, הכול מתנבאים שהוא חייב מיתה ועלול למות (ואפשר שיש כאן משהו מחוכמת ההמונים או מחוכמת הציבור).

*
בזאת לא מסתיים הדו שיח שבין שתי דמויות אלה. בסופו של הערך 'קינטומסא, בתדפיס שהביא לו ליברמן, מוסיף שלום בכתב ידו את הערת-הצד הבאה:

צילום 4 - עמוד 83

"וכן הוסיף ר"ש ליברמן רמז לסדר אליהו רבה פ' י"ח, עמ' 94: אפילו יושב אדם ועוסק במעשה מרכבה… יניח הכל וילך לבית הכנסת… ולכל מקום שמחדשין בו תורה."

הערת-צד זו בכתב ידו של שלום היא חשובה, משום שהיא מוסיפה לקוראים את האינפורמציה על ההפנייה לסדר אליהו רבה, אשר אינה מצויה בדבריו הנדפסים של ליברמן. ובאשר לגוף הערת-הצד, אפשר שליברמן הזכיר אמירה חז"לית זו משום שבמידה מסוימת גם הזדהה עמה; ב'ספר מרכבה שלמה' (ובמקור ממנו שאב את דבריו) הורחב הרעיון של המשנה באבות לכדי התייחסות לזכייה בעולם הבא, וכן תוארו ב'ספר מרכבה שלמה' ההתרחשויות באותו עולם. ואילו באמירה זו שהוסיף ליברמן וכתב שלום בהערת-הצד מודגש כי ישיבת בית הכנסת והלימוד והחידוש עדיפים אפילו על עיסוק במעשה מרכבה.

יתר על כן, בניגוד לעיון של שלום בטקסט העוסק במעשה מרכבה, ליברמן מצביע על טקסט אחר שלפיו חידוש התורה האמיתי הוא בלימוד התורה מן המעשים, שהרי ה'סבירה', על פי תפישתו של ליברמן, היא היכולת של אדם להבין מדעתו ולהוציא הלכה למעשה, והיא החידוש האמיתי. בהתאם לכך, גם את דבריו על הערך 'קינטומסא' סיים ליברמן באמירה הבאה: "וכדברי הבבלי בבבא מציעא פ"ו א': רבה בר נחמני נתבקש בישיבה של מעלה, כלומר, כדי להכריע במחלוקת בענייני נגעים". על פי התפישה העולה מדברים אלו של הבבלי, אשר אפשר שליברמן מזדהה איתה, רבה בר נחמני נקרא לעולם הבא בכדי להכריע במה שמתרחש בעולם הזה.

על רקע דיון תיאורטי זה בדבר פירושה של מילה יוונית, עולה מחלוקת מוסווית בין שתי דמויות אלו: מה חשוב יותר אצל חז"ל, האם העיסוק בהתרחשויות בעולמות העליונים כפי שהוא מצטייר ב'ספר מרכבה שלמה', או שמא לימוד, סבירה ופסיקת הלכה מן המעשה? לשון אחרת, מה מביא אדם לעולם הבא? האם עיסוק ב'מעשה מרכבה', או שמא לימוד סבירה ופסיקה?

היבט נוסף של אותה מחלוקת סמויה, התעורר במפגש אחר בין אותן דמויות – בכנס שהתקיים בשנת 1957 ב'בית המדרש לרבנים' בניו יורק שבו נתן שלום סדרת הרצאות בנושא: "גנוסטיקה יהודית, מרכבה ומיסטיקה בתרבות היהודית" (סדרת הרצאות זו היוותה בסיס לספרו של שלום: Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism and Talmudic Tradition). בפתח אחד מהמושבים נתן כנראה ליברמן הקדמה, ואף ייתכן ששם אמר את האמרה השגורה בפי אנשים ואף בפי חוקרים עד היום:

"Mysticism is nonsense, but the history of nonsense is scholarship".

ובתרגום חופשי לעברית: "מיסטיקה היא שטויות, אולם ההיסטוריה של שטויות היא מחקר." (על אמרת כנף זו כתב יוסף דן, ועל כך העמידני ידידי פרופ' דניאל אברמס שגם הוא הזכירה באחד ממאמריו).

נראה שניתן לכנות אמרה זו כ'אמרת-כנף'. אמרת-כנף היא ציטוט, לעיתים עוקצני, שנאמר בהקשר כלשהו ומתפשט בין הבריות, או בפי כל. סביר להניח כי מאחר שהיא עוברת מפה לפה, לא תמיד היא מועברת במדוייק. באמרת-כנף יש משהו מחוכמת ההמונים או חוכמת הציבור. אפשר שהציבור, לאורך השנים, הוא שיודע להבחין בין אמירה סתמית, שנשכחת, לבין אמירה בעלת משמעות.

נשאלת, אם כן, השאלה, מה היה נוסחה המדויק של אמרת-הכנף באותה הקדמה שנתן ליברמן להרצאתו של שלום, וכלפי מה נאמרה?

ליברמן, במאמר משנת 1962 (`?How Much Greek in Jewish Palestine`), מביא את תוכן אמרה זו בנוסח מעט שונה:

"Nonsense is nonsense, but the history of nonsense is a very important science"

ובתרגום לעברית: "שטויות הן שטויות, אולם ההיסטוריה של השטויות הוא מדע חשוב".

ההבדל העיקרי בין אמרת-הכנף לבין מה שכתב ליברמן במאמרו הוא שבמאמר, בבואו להתייחס אל המושג שטויות, הוא אינו מתייחס למיסטיקה, אלא לגנוסיס ולתגובות הרבניות כלפיו.

נראה כי ליברמן ייחס חשיבות פחותה להשפעת הגנוסיס על חז"ל. ואומנם, במאמר זה שבו דן ליברמן ביחסי הגומלין שבין הפילוסופיה היהודית לבין חז"ל, הוא מתייחס לעניינו של הגנוסיס רק בנספח.

על פניו נראה ששלום לא התלהב מהחלק הראשון של אמרת-כנף זו, זאת משום שלפי תפישתו האנטי-נומית, דווקא הקבלה היא הצד החי והמעורר ביהדות, ולא היהדות הרבנית.

עד כה הוצגו בעיקר עדויות ליחסו של ליברמן לשלום, ולא להיפך. עדות ליחסו של שלום אל ליברמן, מלבד הערת-הצד שהוצגה לעיל, מצויה בספרו של שלום שנזכר לעיל. בספר מצורפים ארבעה נספחים. אחד מהם, המכונה "משנת שיר השירים", נכתב בידי שאול ליברמן. בהקדמה שבראשית הספר מודה שלום באופן לבבי לליברמן על שהואיל להוסיף נספח למאמרו.

ועתה באשר להקדשה – הקדשתו של ליברמן הינה מאוד קצרה וסתומה, אולם היא בבחינת מעט המכיל את המרובה.

צילום 5 - הקדשה

הביטוי "עוני מילין" מתייחס בבירור לשם המאמר עצמו ולתוכנו. שם המאמר הוא "עשר מילין" וכאן נאמר "עוני מילין". הביטוי "עוני מילין" במובנו הראשוני הוא מטאפורי, ובא לבטא את עוניו של המחבר, כלומר את קוצר ידו לפרש את המילים, ולפיכך יש בו משום הצטנעות של כותב ההקדשה שהיא אחד ממאפייני הקדשת-המתנה. אפשר אולי גם לפרש עוני מלשון מיעוט, רוצה לומר בשם ליברמן: "פירשתי רק עשר מילים" (ועל כך אפשר להוסיף את משחק המילים שבין שם המאמר 'עשר מילין' לבין נוסח ההקדשה 'עוני מילין', בבחינת הניגוד שבין 'עושר' לבין 'עוני').

אולם, אפשר גם לפרש בכיוון ההפוך – "לחם עֹני" הוא כינוי למצה, וכידוע ישנן הרבה דרשות הבאות להסביר שהמצה היא המהות, היא האמת, והיא גם נטולת השאור המסמל את הקליפה ואת הדבר החיצוני.

אפשרות נוספת היא שמצויה כאן רמיזה מקראית לפסוק מאיוב: "אדעה מילים יענני ואבינה מה יאמר לי". צירוף המילים בהקדשה רומז אל לשון הפסוק, אם כי בהיפוך: במקום "מלים יענני" שבפסוק מופיע בהקדשה של ליברמן "עוני מילין", ואז מתברר שיש כאן מענה מילים. פירוש זה מתכתב עם הערת השוליים שהוזכרה לעיל המופיעה במאמר. על פי הערת השוליים, שלום שאל מה פירוש המילה קינטומסא, ובהקדשה רומז ליברמן כי מתן המאמר הוא מענה לשאלתו של שלום.

באם פורשו הדברים נכונה, הרי שאותה הקדשת-מתנה טומנת בחובה שלל אמצעים ספרותיים: מטאפורה – עוני מלשון צניעות, דו משמעות – גם מענה וגם עוני מלשון דלות, רמיזה מקראית וכן הפנייה לכותרת המאמר, ואולי אף להערת שוליים המצויה במאמר.

קשה לדעת מה התרחש בשיחות בין שלום לבין ליברמן, אולם, הד לאותן שיחות, מצוי כמובן בכתביהם, אך גם בהקדשת-המתנה, בהערת-הצד, ובהערת-הכנף שהוצגו במאמר זה.

כל אותם מרכיבים מאפשרים לקורא לחוש במתח שהוצג לעיל בין שתי גישות של חז"ל: האחת, המעדיפה לתאר את החזיונות שבהן נמצא יורד המרכבה בעולמות העליונים, והשנייה, המעדיפה את הלימוד בבית הכנסת או בכל מקום שיאפשר את החידוש ואת הסברה, כאמור, גלגול של אותה מחלוקת אפשר והיה קיים בין שתי הדמויות אוהבות התורה שבהן עסקינן. האחת רואה בלימוד ובעיסוק בתורת הסוד את החידוש והחיות של היהדות המודרנית, ואילו השנייה מעדיפה את הלימוד והסברה המביאה גם לפסיקה.

למרות המחלוקת הסמויה, אך העמוקה, באשר היא נובעת מהשוני בהשקפתן של שתי דמויות מובילות בדורן בחקר היהדות, כל אחת בתחומה, נותרה בין שתי דמויות אוהבות תורה אלו אותה רעות מתמשכת וכבוד הדדי שרחשו האחת זו כלפי זו. רעות זו היא שאפשרה את החברות, שממנה נולד הדו שיח, את השאלה והתשובה, את הלימוד, את הסבירה ואת החידוש במרדף המשותף לחיפוש המשמעות של אותה מילה יוונית סתומה-קסומה "קינטומסא".

 

תודתי נתונה למורי-חברי פרופ' מנחם הירשמן שמאמר זה נכתב בהשראתו, ועצותיו הנבונות סייעו לי. וכן לאחי דניאל דה-מלאך שסייע לי בעריכת המאמר. וכן להדר בן-יהודה ולדויד לנג שסייעו בעיצוב המאמר ובגיבושו.