ביקורת פרוזה | תיאטרון חפצים פילוסופי

"השאלות הנוקבות של החפצים על משמעות ההסתלקות של הילדה שגדלה בבית הולכות ומתבררות כשאלות על עצם הרציפות של הסובייקט מילדות לבגרות ועל עצם הזיקה שבין הורים לילדתם; לאן, הם שואלים, נעלמה נוכחותה, שהשאירה מעין מִשקע בגופם החפצי". רתם פרגר וגנר על "משפט אהבה" מאת שרה שילה

832 629 Blog

מעגל העיוורים III, פסטל יבש על נייר, 215X204 ס"מ, 2023-2022

חפצים וחמלה: על "משפט אהבה" מאת שרה שילה

רתם פרגר וגנר

.

חפצים נדדו זה מכבר אל ספרות הילדים, אל תיאטרון הבובות, אל תרבות הילד. ספרה של שרה שילה משפט אהבה (ספרית פועלים, 2022) מחזיר אותם אל ליבה של ההורות הבוגרת ושואל באמצעותם ממה מורכב בית, ממה עשויה משפחה, מהי הורות ומה קורה לה עם התבגרות הילדים, מהי אחרות ומהו זולת, ואם אהבת הורים לילדיהם היא אכן אהבה שאינה תלויה בדבר. כל זאת דרך עיניהם, קולם ומחשבותיהם של החפצים המרכיבים את הישות הזו שנקראת בית.

"חפצים וחמלה" הוא צירוף ששאלתי משיר של זביגנייב הרברט ("אלגיה על הסתכלות העט, הדיו והמנורה", מפולנית: דוד וינפלד, בתוך: שירים, כרמל, 2012, עמ' 310–316). האלגיה של הרברט מאירה בתמצות שירי דבר מה עקרוני בספרה של שרה שילה: כמוה, כך גם הספר מסמיך חפצים וחמלה, וליתר דיוק – בוחן את מושג האנושי, על אפשרויותיו ומגבלותיו, באמצעות הצבתו בזיקה ללא אנושי כפי שהוא מגולם בחפצים, חפצי הבית היומיומיים, העדים הדוממים הסמוכים ביותר אל שגרת חיינו.

שרה שילה היא סופרת יוצאת דופן. כשם שספרה הראשון, שום גמדים לא יבואו (עם עובד, 2005), הופיע לפתע, שלם ומקורי, ללא התראות קודמות, כך גם משפט אהבה, שיצא שנים לא מעטות אחריו, הוא ספר שאין דומה לו (אם כי, בעצם, יש דמיון מסוים, סמוי, בין שני הספרים). סופרת שיוצרת עולם סיפורי, לשוני ופואטי חדש, אחר במהותו, היא תופעה נדירה, ונדיר עוד יותר שהיא עושה זאת בפעם השנייה. משפט אהבה הוא רומן שקשה לצלוח, כיוון שהוא כתוב ב"שפה זרה"; השפה האמנותית שלו מצריכה לחזור אל אבני היסוד שמהן עשוי סיפור וללומדן מחדש, כשם שלומדים שפה זרה. למעשה, הוא תובע מאיתנו להיעשות קוראים־ילדים ולסגל לעצמנו מחדש את היכולת לדמיין את שיחת החפצים, להקשיב לה, להשתתף בה: "בקלות דעת אנו נוטשים את בוסתני הילדות / בוסתני החפצים", כותב הרברט (בתוך: שירים, עמ' 316). משפט אהבה חוזר אל הבוסתנים הנטושים האלה.

הרומן נמסר בגוף ראשון רבים מפי מספרת שהיא בת זוג ואם, המתארת את הקורות אותה ואת בן זוגה בעקבות מה שנדמה, בתחילתו, כשבעה שהם יושבים על בתם היחידה. חלקו הראשון מתחקה אחר תהליך האבל שעובר זוג ההורים, ומערפל את האירועים שבגינם הגיעו לידי כך שאיבדו את בתם. דרך המסירה המיידית, שנחווית כתנועה מבולבלת בתוך ההתרחשות עצמה, הופכת את הסיפר למין מבוך רגשי קשה מנשוא שבו אנחנו תועים בכבדות עם הורים הלומי צער, בלי שנבין אם הם אבלים על מותה הממשי של בתם או על אובדן מסוג אחר לחלוטין. אומנם בשלב די מוקדם במהלכו של הסיפר מתברר שהשבעה אינה בדיוק שבעה, אבל הנסיבות שהביאו אותם אל הסיטואציה המוזרה הזו נשארות לא ברורות ומתפענחות אט אט במהלכו של הספר כולו. ההכחשה, הבושה והטחת האשמה שחולשות על רגשותיהם של ההורים בחלק הראשון של הרומן, דוחקות ומעלימות את הפרטים הבסיסיים ביותר הנוגעים לבתם – שמה נזכר לראשונה רק אחרי עמודים רבים, ודמותה הולכת ונגלית לעיני הקוראת ככל שהאם, המספרת, מתירה לעצמה להיזכר בדמות בתה מלידתה ועד נעוריה ולהישיר מבט אל מה שאירע בינם לבינה.

כבר בסצנת הפתיחה מצטרפים אל הסיפור איברי הבית – רצפה ותקרה, חלון וקיר – ואליהם מתווספים בהמשך חפצי הבית: מראה, שולחן, אגרטל, מִתלה, מכונת תפירה ועוד. הם משוחחים ביניהם ומציבים תמונת מראה למצב המעורער של יושבי הבית האנושיים: כנגד השתיקה הכבדה שבה נתונים ההורים, הם דברנים ושיחתם חושפת את כל מה שאין מדברים בו: "שידלו אותנו לדבר, אבל אין לנו אל מי. והרי בינינו כבר נאמר הכל. רחשי בית עמומים מתחילים לקבל צורה של מילים ומשפטים" (עמ' 13).

שיחת איברי הבית וחפציו נפתחת בדיאלוגים קנטרניים שעורכים ביניהם רצפה ותקרה, קירות וחלון, שנדמים כמו המשך של מריבות ארוכות שנים על מיקום, על חשיבות ועל כבוד: "בערב היום השלישי אנחנו מזדעזעים מהחשבון הפשוט – לפנינו עוד יותר ממחצית השבוע עד לגמר האבל המוזר, ועדיין לא דיברנו עליה, על זאת שאבדה לנו. חשבנו שנשב בשקט ולא לקחנו בחשבון את האפשרות שמעטפת הבית שלנו מסוכסכת עד כדי כך" (עמ' 17). אבל הנטייה להתקוטט על מי נקי יותר ומי מעניין יותר מתבררת כיתרונם של אלה המעיזים להתערב בחיי אחרים; מכוח זה שהם יכולים להתחשבן אלו עם אלו, הם גם יתערבו באסון שמכה בבית, ויעשו כל שביכולתם הנייחת כדי לרפאו. בניגוד להורים, שמכחישים את היעלמותה של הבת ומנסים לשכוח אותה, הם תובעים בירור נוקב: "לנוכח שתיקת המראה המִתלה פונה אל הבית ומבקש לפתוח בהליך בחינת קיום בקשר לילדה" (עמ' 72). תביעתו של המתלה, המנוסחת בלשון משפטית, היא נקודת המפנה בשתיקה האופפת את הבית בכל הנוגע לילדה; לאחר שהיא נשמעת בחלל הבית שוב אי אפשר עוד להתעלם ממנה. "הליך בחינת קיום" נעשה לניסיון לברר ולחקור מה קרה לילדה שגדלה בבית והלכה ממנו, ואם יש לה קיום בבית גם לאחר לכתה. הווילון נענה מייד לקריאתו של המתלה: "הילדה. הוא קיים בי. קיימת מאד, הילד" (עמ' 72); הלשון הכמו־שירית שנוקט הווילון, יוצרת מבנה כיאסטי, שמחזיק בתמצות את הקשר שמעניק החפץ הדומם לגוף החי: הילדה/ילד שהסתובבה בתוכו יכולה הייתה להיות לפרקים ילדה ולפרקים ילד, היא הייתה תנועה של היות, של אפשרויות, של קיום, ולתחושתו היא עדיין חבוקה בין כנפיו.

שיחת החפצים היא אפוא לא רק פס הקול הרוחש של שתיקת ההורים; עיקרה הוא הדיבוב של ההיעדר – חידת היעלמותה של הילדה שגדלה בבית – שהוא מוקד הכאב, וסביבו נכרכת שתיקתם. למעשה החפצים עורכים משפט כנגד הבית, שכולל חקירה של מושגים שיבהירו את החלל שנפער בו: קיום ואי־קיום, יש ואין, סוף ואינסוף, עוול ותיקונו, זולת, אשמה וקורבן. הדיון הכמו־משפטי שלהם מבוסס על עדותם ובה בעת על בחינה פילוסופית של יחסיהם עם בני הבית האנושיים; כך, למשל, אומרת דלת הכניסה בדיון עם המתלה והווילון על טיבם של בני אדם: "אין ידע מוכח שבכלל שוקע בתוכם קיום כלשהו ומטביע את חותמו. אילו חשו כמונו את משקליהם וצורותיהם של קיומֵי האחרים בתוכם, היו נחרתות בהם חידותיהם" (עמ' 73). לפרקים עדותם היא מעין מקהלה יוונית שצופה את מהלכיהן של הדמויות, אבל על פי רוב מעורבותם העמוקה באסון שאירע בבית היא קריאה לפעולה: "חברים יקרים, אני חושב שאין אחד בבית שלא חש ספק בתוכו מאז שהועלתה בקשת המתלה להשיב את היקרה לו כל כך. סתם כך איננו מזמנים לעצמנו דרמות מהסוג הזה, שיכולות לערער גם את מי שחשים ביטחון פנימי רב. וכאן מקרה חדש שלא פגשנו עדיין: מהלך הירואי להשבת קיומו של אדם" (עמ' 128).

השאלות הנוקבות של החפצים על משמעות ההסתלקות של הילדה שגדלה בבית הולכות ומתבררות כשאלות על עצם הרציפות של הסובייקט מילדות לבגרות ועל עצם הזיקה שבין הורים לילדתם בכל גיל ובכל מצב; לאן, הם שואלים, נעלמה נוכחותה, שהשאירה מעין מִשקע בגופם החפצי. כלומר החפצים, דווקא בשל חומריותם, תובעים להבין איפה נמצאת הילדה שהייתה חלק מהם, ומה זאת אומרת שהיא איננה כשחלקיקיה עדיין נישאים בתוכם: "המטרה היא קבלת תשובה חד משמעית לשאלה שלנו. אם אכן התקיימה ילדה בבית הזה, הרי שקיומנו־שלנו בה ישוב אלינו[…] אני מזכירה שהטקס הומצא לאחר שנצבר בבית הידע העמוק הזה: רק כשאנחנו חווים את עצמנו שאצל האחר, והוא לא זהה ל'אני' שלנו, כפי שאנחנו רגילים לחוש אותו, אנחנו מקבלים הוכחה שהאחר הזה באמת קיים. והדבר שאולי הכי קשה לתפוס: אנחנו קיימים רק מתוך הביטחון המלא שיש עוד קיומים סביבנו" (עמ' 164–165).

המשפט שעורכים החפצים, משפט אהבה, הוא צירוף אוקסימורוני שממחיש את המשימה היומרנית שנטלו על עצמם "לאתר את מקור השיבוש שנגרם ביחסי אהבה" (עמ' 191). האם אפשר לערוך משפט על אהבה? ואיך תועיל להם לשון הדין בבואם לעסוק בסבך הרגשות שבין הורים לילדיהם? מה שמאפשר להם לחרוג מחומרת הדין הוא חמלתם, שמכוחה נעשה הספר כולו למשפט – במובנו הלשוני – אחד ארוך של אהבה. העדות של חפצי הבית אכן תניע את ההורים; הבית ילחש ויזעק ויקיא אותם מתוכו, והם ייזרקו ויברחו ויתעו, עד שלבסוף ימצאו בתוך עצמם רגש שיוליך אותם אל עצמם ואל בתם.

הדיאלוג בין החפצים עושה את הספר למעין מחזה קאמרי – הבית הופך לתיאטרון וחיי יושביו לדרמה – גם משום המלאכותיות המסוימת שיש בשיחת חפצים וגם משום שזאת שיחה – כמו בשיר "זה היה בחנוכה" של נתן אלתרמן – שמוסבת על עצמה. החפצים של אלתרמן מבקשים לשחק משחק חנוכה ועוסקים בכלליו, והחפצים במשפט אהבה נוטלים חלק בחשיפת הכתם העיוור שבלב הבית תוך התבוננות בזולתם ובעצמם, התבוננות שיש בה לא פעם גם הומור, הפרזה ושאר מאפיינים קומיים. המשחקיות הזו משחררת את הרומן מכל מיני סכנות שאורבות לו; היא ממלטת אותו מפאתוס עודף, היא ממירה דיון מוסרי ולפרקים מוסרני בדיאלוג רב־קולי, ובעיקר, היא מעמידה את הסיבוך הכמו־טרגי שבמרכזו בתוך מערכת של השתקפויות ובבואות ומעניקה לו פתחי מוצא.

"וְהַאִם אֲנַחְנוּ אוֹהֲבִים אֶת יְלָדֵינוּ?" שואלת רביקוביץ ועונה: ״לִפְעָמִים אֲנַחְנוּ אוֹהֲבִים אֶת יְלָדֵינוּ, / וְלָרֹב גַּם זֶה בְּמִִדָּה מְצֻמְצֶמֶת / כְּמוֹ שֶׁעֵץ הָדָר אוֹהֵב אֶת הַתַּפּוּז, / וּמֵעֵבֶר לָזֶה שׁוּרַת אִי הֲבָנוֹת / הָאוֹכְלִים בְּכָל פָּה בָּאַהֲבָה הָאֲמִתִּית" (״האהבה אמיתית אינה כפי שהיא נראית״, מתוך: אהבה אמיתית, הקיבוץ המאוחד, 1986, עמ' 53). זוג ההורים הזה, שמצטייר כזוג מסור, אנושי ונדיב, דווקא הוא אינו מסוגל לראות את בתו היחידה אלא כשכפול עצמי. המסע הכאוב שלו אל הכרה בה ובבחירותיה מצריך היחלצות מהעיוורון שכופה אהבה עצמית על אהבת ילדינו. היחלצות זו מתאפשרת הודות לתיאטרון החפצים הפילוסופי שמתחולל בבית ומציב בפני ההורים השתקפות מסוג אחר; לא זו שמאשרת, בהכרח, את הדומה והקרוב, אלא זו שמכירה, בפשטות משונה, באחרותו של האחר.

..

רתם פרגר וגנר היא חוקרת ספרות עברית. ספרה "הילד הלז אני הוא ולא אחר – ילדים וילדוּת בסיפורת העברית במאה התשע־עשרה" יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד ב־2018. חברת מערכת המוסך.

.

שרה שילה, משפט אהבה, הקיבוץ המאוחד וספריית פועלים, 2022

3 ביקורת פרוזה עטיפה

.

» במדור ביקורת פרוזה בגיליון הקודם של המוסך: שירלי סלע לבבי על ״דגים גדולים״ מאת ראובן נמדר

.

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

מוסך 420 315

 

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן

שירה מתורגמת | בֶּכִי שֶׁבּוֹצֵעַ אֶת בְּשָׂרֵךְ לִשְׁנַיִם

שירים מאת סילביה גולדמן בתרגום גילי חיימוביץ'

832 629 Blog

נקודת האפס, פסטל יבש על נייר, 21X13 ס"מ, 2022

שירים מאת סילביה גולדמן

מספרדית: גילי חיימוביץ'

.

המכה

אַבָּא שֶׁלִּי מַגִּיעַ מֵהַמִּרְפֶּסֶת

הוּא צוֹמֵחַ מִמִּלָּה שֶׁנִּשַּׁלְנוּ

וּמַשְׁאִיר לָנוּ אֶת קוֹלוֹ הַנִּשְׁפָּךְ

הַנּוֹזֵל הַזֶּה שֶׁבּוֹצֵעַ אֶת הַשֻּׁלְחָן לִשְׁנַיִם

.

הַאִם הַתְּשׁוּקָה לְהֶעְדֵּר

מִשְׁתַּוָּה לַדְּבֵקוּת בְּמָה שֶׁאֵין לָנוּ?

כַּמָּה יָדַיִם דְּרוּשׁוֹת כְּדֵי לְרַפְרֵף עַד אֵלָיו, לְטַפֵּחַ,

כְּדֵי שֶׁיּוּכְלוּ לַחְלֹק בּוֹ?

אֵיזֶה חֵלֶק מֵהַשֻּׁלְחָן יַעֲמֹד בַּמַּכָּה

שֶׁהֵנִיפָה אֶת הַיַּלְדָּה בַּגִּנָּה?

מָה נוֹתָר לָכוּד בְּחוּט הַתַּיִל?

בְּאֵיזוֹ גִּנָּה זֶה קָרָה?

בְּאֵיזֶה אַבָּא?

.

השיעור של היגון

"אישה מתייבשת מהפנים לחוץ"
מרי הלוואי

זֶה הַשִּׁעוּר שֶׁל הַיָּגוֹן

אִשָּׁה מִתְיַבֶּשֶׁת מֵהַפְּנִים לַחוּץ

הִיא לֹא עוֹד צֶלַע אֶלָּא הַשֻּׁלְחָן עָלָיו מִישֶׁהוּ עָרַךְ

אֶת הַצַּלָּחוֹת

.

הָרִצְפָּה בַּחוּץ אֲבָל מֵהַפִּנָּה

זוֹ הַמְּנוֹרָה שֶׁנּוֹפֶלֶת

.

שׁוֹבֶרֶת אֶת הָאִזּוּן

עִצּוּר צָץ בְּמִקְרֶה וְהִיא תּוֹפֶסֶת בּוֹ

הַיָּד שֶׁלָּהּ נְתוּנָה עָמֹק מִדַּי

בְּתוֹךְ הַטֹּהַר הַזֶּה

.

שֶׁלּוֹ יֵשׁ אֶצְבַּע שֶׁחוֹמֶקֶת לְעֵבֶר בְּהוֹנוֹתֶיהָ

מְמַלֵּא אוֹתָן וְאוֹמֵר

גַּם אֲנִי גַּם הוֹלֵךְ לָגַעַת בָּכֶן

לַמְרוֹת שֶׁזֶּה יִכְאַב 

.

הִיא מַנִּיחָה כְּתֵפַיִם עַל מַגָּשִׁים

גְּבָרִים שֶׁנִּגָּשִׁים לְמַדְּפֵי סְפָרִים

אֲבָל אוֹבְדִים עוֹד לִפְנֵי שֶׁמַּגִּיעִים

לֹא מַסְפִּיק לִקְרֹא

הַקְּרִיאָה לֹא סוֹלַחַת

יֶשְׁנָן דְּרָכִים כַּבִּירוֹת לִקְרֹא

.

תְּנִי לִי אֶת הַחֵלֶק הַקָּשֶׁה שֶׁלָּךְ הַחֵלֶק שֶׁל הָאַבָּא

אֶת הַמַּיִם הָהֵם שֶׁהִנַּחְתְּ עַל הַמַּגָּשׁ

וְנָפְלוּ

מָה שֶׁמִּתַּחְתָּם אֵינוֹ לָשׁוֹן

וְגַם לֹא כְּמִיהָתוֹ הָאִטִּית שֶׁל הָאָפֹר

אֶלָּא בֶּכִי שֶׁבּוֹצֵעַ אֶת בְּשָׂרֵךְ לִשְׁנַיִם

אֲנַחְנוּ עַל הַגְּשָׁרִים שֶׁל הַשִּׂיחָה הַזֹּאת

הַבֵּט בִּי עוֹד פַּעַם אַחֲרוֹנָה לִפְנֵי שֶׁאֲנִי קוֹפֶצֶת

.

נוקטורנו לריק  

הוֹשֵׁט לִי אֶת יָדְךָ הַקְּפוּאָה

הַקֹּר הָאָפְקִי שֶׁלְּךָ מְבַקֵּעַ

אֶת הַדֶּלֶת דַּרְכָּהּ הָאַרְנָבִים עָזְבוּ

הוֹשֵׁט לִי אֶת יָדְךָ הַקְּפוּאָה וְאֶת הֶחָלָב הַמְּקֻלְקָל שֶׁלְּךָ

הֶחָלָב הַמְּקֻלְקָל שֶׁלְּךָ שֶׁבְּתוֹךְ כַּף יָדְךָ הַקְּפוּאָה

לֹא, אַל תּוֹשִׁיט

בּוֹא נָשׁוּב חֲזָרָה אֶל הָאַרְנָבִים

בּוֹא נִטְרֹק אֶת הַדֶּלֶת

בּוֹא נִשְׁבֹּר אֶת שַׁלְוָתָהּ

בּוֹא נִזְכֹּר

בּוֹא נָשִׁיר

נָשִׁיר לָהֶם

עֲלֵיהֶם

טִפַּסְנוּ מֵעַל פַּחֲדֵיהֶם

מְחַפִּים עַל פְּחָדֵינוּ

בּוֹא נְבַקֵּשׁ סְלִיחָתָם

בּוֹא נִסְלַח

בּוֹא נִסְלַח לְעַצְמֵנוּ

אַתָּה סוֹלֵחַ לִי?

אֲנִי סוֹלַחַת לְךָ

.

אֲנִי אֶשְׁתֶּה אֶת הַצָּמָא שֶׁלָּךְ, יוֹם אֶחָד אָמַרְתָּ

הָיִיתָ כָּל כָּךְ קָטָן, בִּעוּתֵי לַיְלָה עוֹד הִתְדַּפְּקוּ עַל שִׁנֶּיךָ

וְאַף הִמְשִׁיכוּ לִטְפֹּחַ

אֲנִי אֶשְׁתֶּה אֶת הַצָּמָא שֶׁלָּךְ, יוֹם אֶחָד אָמַרְתָּ

בְּעוֹד אֲנִי אוֹסֶפֶת אֶת שִׁנֶּיךָ

וּמוֹצִיאָה אוֹתָן לְטִיּוּל

הֵן הָיוּ לִכְלָבִים

הֶחְזַקְתִּי אוֹתָן

אֲבָל הֵן יִנְשְׁכוּ

יִפְעֲרוּ חֹרִים בִּלְחָיַי וְאָז יִבְרְחוּ

עָקַבְתִּי אַחֲרֵיהֶן

אֲבָל הִצְלַחְתִּי לָגַעַת רַק בַּנְּבִיחוֹת

כָּתַבְתִּי צִמְאוֹנָן

עַד שֶׁחָזַרְתָּ עִם מַיִם

אֲבָל לֹא הָיוּ לִי דְּלָתוֹת בַּפֶּה

הַאִם עַל הַצָּמָא שֶׁלִּי דִּבַּרְתָּ?

הַאִם עַל הָרָעָב לְאִמָּא שֶׁל בַּת בְּלִי אִמָּא?

לְמֶשֶׁךְ כַּמָּה זְמַן מַסְפִּיקָה אִמָּא?

לְכַמָּה זְמַן נוֹתֶרֶת אִמָּא חַסְרַת אִמָּא?

מָה הוֹפֵךְ לְפֶה אִם הוּא חֲסַר אִמָּא?

הַאִם הוּא מִתְיַבֵּשׁ אוֹ נָע לְעֵבֶר רַעֲבוֹנוֹ?

אֲנִי אֶשְׁתֶּה לָךְ אֶת הַצָּמָא, בֵּן יָכוֹל לְהַגִּיד לְאִמָּא

מָה זֶה צָמָא?

צָמָא שֶׁל מִי?

כְּמוֹ אֵין דַּי בַּחֲלַב שֶׁלִּי

כְּמוֹ אֵין אֶת הֶחָלָב שֶׁלִּי

כְּמוֹ הֶחָלָב שֶׁלִּי?

אֵין דַּי?

זֶה שֶׁלִּי?

אַתָּה רוֹצֶה אוֹתוֹ?

אַתָּה שׁוֹתֶה אוֹתוֹ אוֹ נִזְכָּר בְּאֵיךְ שָׁתִיתָ?

.

כְּשֶׁאָמַרְתָּ לִי: "אִמָּא, לִפְעָמִים הַקּוֹל יוֹצֵא לְצַיִד"

נִסִּיתָ לִמְצֹא מִלִּים עֲבוּרִי

אָמַרְתָּ לִי שֶׁעַכְשָׁו אוּכַל לְהִתְגּוֹנֵן פָּחוֹת

שֶׁיֵּשׁ רַק אוֹתְךָ וְאוֹתִי

קוֹלְךָ וְקוֹלִי

בְּלִי הֶעְדֵּר

שֶׁאֲנַחְנוּ יְכוֹלִים לְהַשְׁלִיךְ עַצְמֵנוּ זֶה בִּזְרוֹעוֹת זֶה

הַמְתֵּן, פַּנֵּה לִי מָקוֹם בַּנּוֹקְטוּרְנוֹ שֶׁל חָזְךָ

הוֹשֵׁט לִי יָדְךָ

וְאֶת הַמַּיִם מֵהַמָּקוֹם בּוֹ הָאַרְנָבִים מֵתוּ

אַתָּה שׁוֹמֵעַ אוֹתָם?

אַתָּה שׁוֹמֵעַ אֶת נְפִילָתָם לְאָחוֹר לְתוֹךְ הַמַּיִם?

אַתָּה שׁוֹמֵעַ אֶת תְּשׁוּקָתָם לְהִמָּלֵט אֶל הַיַּעַר?

חוּץ מֵהַבְּרִיחָה, חוּץ מֵהַיַּעַר

רַק אֶת הָרַעַשׁ הַזֶּה שֶׁל מַיִם בִּתְנוּעָתָם

וְהֶחָלָל הַדָּמוּם בְּתוֹךְ הַפִּיל שֶׁלּוֹ

כְּמוֹ יֶלֶד אֲפִלּוּ עַכְשָׁו תַּחַת הַמָּטָר

שֶׁדַּי כָּרֶגַע בְּיָפְיוֹ

לְכַמָּה זְמַן מַסְפִּיק יֶלֶד?

לְכַמָּה זְמַן מַסְפִּיק יֶלֶד בְּשִׁיר?

לְכַמָּה זְמַן מַסְפִּיק יֶלֶד שֶׁנּוֹפֵל אֶל מֵימָיו שֶׁל הַשִּׁיר הָרָעֵב הַזֶּה?

.

.

סילביה גולדמן, משוררת, מרצה ואקדמאית אורוגוואית־יהודיה המתגוררת בארה"ב למעלה מעשרים שנה, דוקטור לשירה היספנית מטעם אוניברסיטת בראון ומלמדת באוניברסיטת דה פול. הייתה חברת מערכת פלטפורמה לספרות ותרבות דרום אמריקאית בשם "כנטראאימפו". ספרה האחרון זכה בפרס מאוניברסיטת טאפט לשירה דרום־אמריקאית וספריה הקודמים היו מועמדים לפרסים שונים. ספרה השני תורגם בחלקו לאנגלית ויצא לאור כספר בארה"ב. שיריה מתפרסמים תדיר בבימות חשובות באמריקה הלטינית וארה"ב.

.

גילי חיימוביץ' היא משוררת ומתרגמת. פרסמה שישה ספרים בעברית ושני קבצים של שירת מקור באנגלית. תרגומיה ושיריה מתפרסמים באנתולוגיות, כתבי עת ופסטיבלים בארץ ובעולם. שירים ותרגומים פרי עטה הופיעו במוסך.

.

.

» במדור וּבְעִבְרִית בגיליון קודם של המוסך: שירים מאת קרולין פורשה בתרגום רעות בן יעקב

.

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

מוסך 420 315

 

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן

ביקורת שירה | אני נוף ירוק

"אחיזה צנועה בכנף מלאך." צוריאל אסף קורא בספר השירה החדש של שגיא אלנקוה, "אֹרֶן"

832 629 Blog

אזן מוטה (ימין), פסטל יבש על נייר 24.7X35 ס"מ, 2022 דיוקן עצמי כעיוור (שמאל), פסטל יבש על נייר 20.5X29 ס"מ, 2022

על "אֹרֶן" מאת שגיא אלנקוה

צוריאל אסף

.

א.

מהי תודעה?

קולה של הרוח

הנושבת בין אורנים

בציור הדיו

("שיר דרך יפני", מאת איקיו, בתוך קוובטה יסונרי, אני, בן יפן היפה, לוקוס, 2020. מיפנית: איתן בולוקן)

הספר אֹרֶן מאת שגיא אלנקוה דובר בקולה של תודעה צלולה, כזו שמבשילה להיות שירה גבוהה וחרישית. היצירה הזו היא מעין תיעוד של שיח מסועף, שמתנהל כולו מחוץ למרחב המילולי האנושי, ומביא לפנינו שיחת התבוננות בין אדם לעץ אורן. אם שירה במהותה היא הענקת ביטוי ל"גּוּפוֹ שֶׁל הַלֹּא־נֶאֱמָר" ("השחפים", מאת הווארד אלטמן, מתוך: לסלוח לזמן, תרגום: טל ניצן, קשב לשירה, 2021), אזי לפנינו שירה אולטימטיבית, ובימים שבהם "הלא נאמר" תופס ממדים מבעיתים בחיינו, לשירה כזו יש איכויות נחוצות ומרפאות, ולכל הפחות איכות פוקחת עיניים.

כותבים רבים, מא"ד גורדון ועד תומס בארי, ניסחו את מצוקות האדם הנובעות מהשתקת השיחה הגדולה עם הטבע; ולצד זאת סימנו את אופקי השיקום והנחמה שמציעה שיחה כזו, במקום שבו אוזר האדם אומץ לחזור ולהטות אוזן כמשתתף בשיחת המקום.

להלך הרוח שמהווה נקודת מוצא של יצירה כזאת אפשר לצרף את ההמלצה של רייצ'ל קרסון, אחת מאימהות כתיבת הטבע באמריקה: "דרך אחת לפקוח עיניים היא לשאול את עצמך, איך הייתי רואה את זה לו הייתי רואה את זה לראשונה? איך הייתי רואה את זה לו ידעתי שלעולם לא אראה את זה שוב?" (Rachel Carson, The Sense of Wonder, 1955. תרגום שלי, צ"א)

ב.

קשה לכתוב על יצירה כזו, זו התנסות שעלולה לגלוש לתחום הנלעג. על פי חכמי הגליל, לכל אילן ועשב יש מלאך המצווה עליו לגדול. נוכל לדמות, ברוח דבריהם, את היצירה החרישית הזו לאחיזה צנועה בכנף מלאך, דימוי שהרחיב דרור בורשטיין בספרו לטובת הציפורים: "נשמע בעולמנו השיר הנסתר, שעד אז נשמע רק בעליונים" (ידיעות, 2019). לעומת האחיזה המאלצת את המלאך לשיר לרגע את שירו מן הארץ, בשפת בני אדם, כתיבה על אודות שירה כזו יש בה מעין כבילת המלאך בעבותות ברזל לשולחן הכתיבה – ויש בכך מידה של גסות. יצירה העוסקת בשיח השדה של העולם ולא בנפרדות האנושית, איננה מתמסרת בקלות ללהג "ספרותי" ולדין וחשבון סגנוני, הלב שלה נמצא במקום אחר. אולי במקום שאליו מתייחס ריבנר בכותבו: "מַה שִׁיר. כָּל הָאָרֶץ שָׂפָה אַחַת" ("גשם" בתוך: אחרונים: שירים 2012-2011, קשב לשירה, 2013).

אם כן, איך עלינו לגשת אל היצירה הזו? כמו שניגשים לעץ. הוא ניצב שם בקצה השדה, הרחוב או המדף ופשוט ממתין שנפקח עיניים. האין רבות מן היצירות הגדולות והמרגשות ביותר הן כאלו?

ג.

ומה מאפייניה של שיחת השדה הזו שמנסח אלנקוה?

השפה שאנו קוראים כאן גרומה מעט, שלדית אולי, או שמא מוטב לתאר אותה כגזעית? ואולי מעוצה? על כל פנים שפה שמתמקדת בעיקר – שהוא בלשון חכמים מילה נרדפת לגזע – שפה שמחזירה אל השורש. במידה מסוימת יש כאן נטייה אל התמונה החזותית ואל המבט החף והפקוח. כך, למשל, בשורות הבאות:

"מַחֲטֵי /אֹרֶן /גְּזָעִים דַּקִּים מִתַּמְּרִים" (עמ' 7).

"וְהָאֹרֶן נוֹעֵץ מַבָּט רֵיק, /וּמְלַמְּדֵנִי /מְעַט אֹרֶךְ רוּחַ" (עמ' 12).

"אֹרֶן־מוּל, צֹהַר מוּאָר /בִּרְפָפַת מְחָטָיו /מִין מִבְנֶה שָׁם" (עמ' 25).

"…אֲנִי /חַיִּים שֶׁמְּבַקְשִׁים לִהְיוֹת צֶמַח" (עמ' 31).

"אֲניִ כּוֹתֵב. /אֲנִי נוֹף יָרֹק, שִׁפְעַת מְחָטִים. /הַבְּדִידוּת הַזֹּאת" (עמ' 32).

השורות קצוצות דק כמחטי אורן, והשיר מסמן על הדף גזע דק – חוצה אותו לאורך. על דעתי עולה גם הד העץ, שממנו עשויים עלי הנייר; עץ שמונח על עץ אפוא, צורה שכמו מכפילה את התוכן – שהוא שירת אילנות שעוסקת בשירת האילן.

בנקודת המוצא של השיחה הזו עומד אדם שמתבונן בעץ ומדובב אותו, אך ככל שאנו מעמיקים לתוך השיחה, ההבחנות בין האדם והעץ נעשות חדות פחות, כמו בכל שיחה טובה, וכבר לא ברור לנו מי מדובב את מי, מי מדבר מבעד לקולו של מי; והאפשרות שאנו קוראים את דברי העץ המדבר דרך האדם (ולא להפך) הולכת ונעשית מוחשית ומשכנעת.

ד.

קוצר היריעה נראה מכוון. הוא תואם את הדר הזקיפות של האורן. כאילן שבבת אחת, שכולו, ולא "כַּדֶּשֶׁא, בְּאַלְפֵי יְצִיאוֹת זְהִירוֹת־יְרֻקּוֹת", אם להנגיד זאת לשורותיו המפורסמות של עמיחי ("לא כברוש" מתוך: במרחק שתי תקוות, הקיבוץ המאוחד, 1958), או ליצירה האינטנסיבית ועבת הכרס של וולט ויטמן עלי עשב (תרגום שמעון הלקין, הקיבוץ המאוחד, ספרית פועלים, 1952).

לאט, תוך כדי קריאה, מכה בנו ההבנה שטעות היא לשאול "מה זה?" כשאנחנו מביטים. השאלה לא תוכל לקרב אותנו אל האילנות. כדי להתקרב, כדאי שנשאל במקומה את העץ "מי זה?", ואז לאט ומעט ומתוך יחסי העץ והעצמי נגלה:

"הָעֵץ /מַחֲמִיא לִי עַל בַּיְּשָׁנוּתִי /הַמַּעֲלָה סֹמֶק בְּגִזְעוֹ /הַמְחַמֶּמֶת בְּעִנְבָּר מָתוֹק/ אֶת שְׁנתוֹ"

 (עמ' 10).

"הָארֶֹן תּוֹמֵךְ /בְּמִי שֶאוֹהֵב לִישֹֹׁן / בְּמִי שֶׁעָטוּר/ מִשְׁמַנִּים /הָארֶֹן /מְשַׁבֵּחַ מְאֹד אֶת מִי /שֶׁחָכָם דַּיּוֹ לִהְיוֹת טִפֵּשׁ" (עמ' 11).

"הָעֳפָאִים /מְרַפְּדִים אֶת גְּחָלַי, /עוֹשִׂים אוֹתִי לְהוֹדוֹת" (עמ' 11).

כן, האורן הזה חידתי ובעל חוש הומור, וכך כנראה גם היוצר המתבונן בו ומאזין לו. ושניהם מלאים בהכרת טובה ובהוקרה, שהן סימן ההיכר הכי עדין והכי חזק בעיניי לחוויה של יופי.

ה.

זהו ספר השירה השביעי של אלנקוה, ואכן משהו בחוויית הקריאה בספר הזה מוכר לי מאוד. זו קריאה שמעוררת בי תחושה ביתית ממש. אומנם הקריאה עשויה להאיר באור חדש שורות מספרים קודמים של אלנקוה, כגון " חַיֵּי חֹמֶר/ דּוֹמֵם, דּוֹבֵר/ כְּעֵץ מְפֻתָּל" (שיר ללא כותרת, מתוך: דרך כריכה ריקה, אבן חושן, 2019), אבל יותר מכך זו שירה שמאירה באור נוסף יצירות עבריות אחרות שהטו אוזן לשירת אילנות ואורנים. בדעתי עולים למשל האורנים "נדהמי השמש" של זלדה ("אורנים נדהמי שמש", בתוך: שירי זלדה, הקיבוץ המאוחד, 1985), שבניחוחם הפראי הביאו אותה לחוש בת בית בעולם. או השורה שבה מעידה זלדה על עצמה "כִּי עָלֶה הוּא/ יָד/ שֶׁמּוֹשֶׁכֶת נַפְשִׁי מִן הַתְּהוֹם" ("כלימה רחוקה", שם). או השורה של אבות ישורון הגורס כי "עֵץ הוּא עֶצֶם מֵעַצְמוֹתַי וְהוּא שׁוֹמֵעַ חֶרֶשׁ" (פרגמנט ללא כותרת, בתוך: חרסים, הקיבוץ המאוחד, 2021). גם אם טעינו וראינו באורן, או ביצירה על האורן, יצור העומד נישא בבדידות מזהרת על ראש גבעה, שורשיו בשורשים אחרים לעולם שלובים.

ו.

לשירת האילנות הזו מצטרפות גם יצירות עכשוויות נוספות בעברית. נראה לי ששיח אקו-פואטי מעין זה, שבמוקדו פקיחת המבט בחזרה אל הבית שהוא העולם, הולך ומסתעף בשנים האחרונות ביצירות רבות. שדה כתיבת הטבע העברי נראה כשדה שיצא לאחרונה מתחום החלוצים – שייסדו אותו על הטרשים ועל השורשים של השירה העברית במאה העשרים – ותחת צילם המזין כבר נובטת חבורת צומח חדשה ורחבה (אם כי עדיין נמוכה מהם, ובוודאי לא כזו שצימחה צמרות של ממש). אין כמובן ברשימה זו כדי לפרוש את השדה כולו (סקירה מרתקת בנושא הופיעה בספרה של סבינה מסג, מהי אקו פואטיקה, הקיבוץ המאוחד,2023), ורק אוסיף פתיחה של שיר מספר חדש אחר: השיר "אַל", של אילנית שרף ויגודסקי, (בתוך: חבצלת רטובה, כתב הוצאה לאור, 2023).

"אַל תִּסְתַּכְּלִי עַל הַיַּעַר…/ עִצְמִי עַיִן אַחַת. הִסְתַּכְּלִי עַל עָנָף אֶחָד./ עַל עָלֶה אֶחָד. רְאִי אֶת הַפֶּרַח. הַשֹּׁרֶשׁ./ הַגֶּזַע. הַקְּלִפָּה. אִם תּוּכְלִי. מוּל כָּל עֵץ./ כְּשָׁעָה"

ז.

מכאן לאן? אני סבור שסוד כוחן של יצירות כאלה הוא בנטייתן נגד כיוון התרבות. זו לא קריאה שמתרבתת אותנו אל ערכי החברה, אלא כזו הגורמת לנו לשוב אל חושינו הפראיים, לתפוס את מקומנו בעולם הברואים הסובב אותנו כל העת, ואולי גם מפני כך נוטות יצירות כאלה להיוותר בשולי השדה התרבותי והספרותי. ככל שאני קורא בספר, אני מרגיש שאוכל להוסיף ולכתוב עוד ועוד בעקבות הקריאה; ולצד זאת הקריאה פשוט גורמת לי לשים לב שסמוך לביתי עומד אורן שטרם הזדמן לי להסתופף בצילו די הצורך, ודומני שמוטב שאניח לרשימה הזו כעת ואצא אליו…

..

צוריאל אסף הוא יוצר ומחנך גלילי. ספר שיריו 'לדובים שהיו כאן פעם' ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד (2020) . בהמשך השנה עתידים לראות אור ספרים חדשים שלו בתחום השירה ותרגום השירה. שיריו פורסמו בגיליון 95 של המוסך, בגיליון מיום 02.12.22 ובגיליון מיום 02.02.23.

.

שגיא אלנקוה, אֹרֶן, מקום לשירה, 2023

Pine.indd

.

» במדור ביקורת שירה בגיליון הקודם של המוסך: שרי שביט קוראת בספרה של עמית זרקא, "כל

.

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

מוסך 420 315

 

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן

בעבודה | סביבה עוינת

"זהו מעין גן חיות, שבו זן בני האדם הכותב והקורא מוצג במלוא מוזרותו." קטע מתוך רומן בכתובים מאת מאיה מיכאלי

832 629 Blog

נשיאה (ימין) פסטל יבש על נייר, 20X29.5 ס"מ, 2018. סולם יעקב (שמאל), פסטל יבש על נייר 20X29 ס"מ, 2019

סביבה עוינת (מתוך רומן בכתובים)

מאיה מיכאלי

.

יצאתי מהספרייה מוקדם מהרגיל. כבל המחשב נשכח בבית. הנחתי שזה בגלל השרב שאין בו הפוגה כבר שבועיים ומעצים את פיזור הנפש שלי. האוויר היה לח ודחוס כל כך בבוקר, אז החלטתי להגיע לספרייה במטרו. ויתרתי על הליכת הבוקר במסלול הקבוע, הנמתח מהבית שלי ברובע ה־12 לאורך הסן, בפארק ברסי ומעל לגשר סימון דה בובואר, הליכה שבמהלכה אני מתכננת על מה אעבוד באותו יום. מכיוון שיצאתי מהספרייה באור יום כשהשרב עוד היה בשיאו, הנחתי שאוותר גם על הליכת הערב בכיוון ההפוך, שבמהלכה אני מסכמת לעצמי את המחשבות על מה שקראתי או כתבתי ונותרו פתוחות. ממילא יום העבודה היה קצר ולא אפקטיבי. בלילה ראיתי פוסט שאור פרסמה בפייסבוק, והיה נדמה לי שעולה ממנו שהיא בזוגיות חדשה. חשבתי שמתאים לה להחצין כך את הקשר שרק התחיל, ובה בעת גם להותיר ערפל. היא בטח משערת שאף שהסרתי אותה מרשימת החברים שלי, כפי שהודעתי לה שאעשה, אני עדיין עוקבת אחריה. כל היום ניסיתי להתעלם מאי־השקט שהסתובב לי בגוף ולהתמקד בכתיבה. אבל הקולגה מאוניברסיטת תל אביב שהגיעה לפריז לחודשיים, הייתה מוכנה להיפגש איתי רק בין 14:20 ל־14:40 לתפוח, הפינוק היחיד שהיא מרשה לעצמה בימי עבודה. כבר פיתחתי כמיהה קלה לשיח אנושי ולכן שמחתי על המפגש, שהתקיים בדיוק לפי הכללים שקבעה מראש, כולל התפוח. כמו בכל מפגש אנושי בספרייה הלאומית בפריז דיברנו על המרחב הזה, שבאותה שנה בדיוק זכה לתהילה בזכות הופעתו ב"טריפליום", סדרה צרפתית בכיכובה של רונית אלקבץ, ואכן התאים להפליא לאווירה האפוקליפטית של הסדרה. לא סיפרתי לקולגה שמשהו בעוצמות ובדרמטיות של רונית אלקבץ וגם בשער הארוך, שיש לו נוכחות בפני עצמה, תמיד הזכיר לי את אור. דיברנו בעיקר על ההרצאה שנתתי בסדרה שהיא יזמה וארגנה ועכשיו רוצה שאהפוך למאמר בשביל קובץ מאמרים שהיא עורכת.

ב־14:40 חזרתי לשולחן שלי, צעידה די ארוכה מהקפטריה, ונזכרתי בהרצאה שנתתי בתל אביב כמה חודשים לפני שטסתי לפריז. אור הגיעה בהפתעה לשמוע אותי. יום לפני ההרצאה התכתבנו בצ'ט של הפייסבוק או של הוואטסאפ וסיפרתי לה – אולי כדי להרתיע אותה, מתוך בהלה מהניסיונות העיקשים שלה להתקרב, שלא תחשוב שזה יהיה קל, ושלא תאמין שאני באמת עדינה ונחמדה כמו שאני נראית – על בת הזוג הקודמת שלי, שעזבה אותי באומרה שזה בלתי אפשרי לחיות בסביבה פסטורלית והרמונית למרגלות הר געש שמדי פעם, ללא כל אזהרה, מתפרץ.

״הסטודנט ייטיב תמיד לבחור לו סביבה עוינת ולא אוהדת", כתב תומס ברנהרד בהטובע, "מקום אוהד יפריע לו במידה רבה להתרכז בלימודים, לעומת זה מקום עוין יאפשר לו הצלחה של מאה אחוז בלימודים, משום שהוא ייאלץ להתרכז בהם כדי לא להתייאש״; ואילו זבאלד כתב באוסטרליץ על הספרייה הלאומית שזהו מקום ש"בכל מבנהו ואף בארגון הפנימי שלו הגובל באבסורד" הוא "מנסה להרחיק את הקורא בבחינת אויב בכוח", ולכן "הוא במידת מה הביטוי המוחצן הרשמי […] לצורך […] לשים קץ לכל דבר מן העבר שעדיין יש בו חיים".

המילים האלה של זבאלד ושל ברנהרד מהדהדות בראשי בימים אלו, ימי השרב הגדול בפריז. ארבעים מעלות ואין מזגן בשום מקום פרט לספרייה הלאומית, שלמזלי עשיתי מינוי לקומת החוקרים שלה עם הגיעי לעיר, פרוצדורה לא פשוטה כשלעצמה שהצריכה שרשרת אישורים, כולל מכתב בכתב יד מהמנחה הצרפתייה שלי. עכשיו אני מגיעה לשם בכל יום בתשע מייד כשהיא נפתחת, ויוצאת בשבע כשהיא נסגרת, השעות הקשות של החום. הספרייה הלאומית קרויה על שם פרנסואה מיטראן, ידידה הטוב של מרגריט דיראס  – שעליה אני כותבת את הדוקטורט שלי  – עוד מימי הרזיסטנס. בנייניה מעוצבים כמו ספרים פתוחים. אילוסטרציה קצת פשטנית, אני חושבת בכל פעם שאני מגיעה לשם. בשל תכנון לקוי הועברו הספרים לקומות העליונות, ואילו החוקרים והחוקרות נאלצו לרדת למרתפים. זה מאוד צרפתי, טענה הקולגה שאכלה בחברתי תפוח, ההיררכיה הזאת בין הספרים לבני האדם. בכניסה לספרייה רחבת עצומה הגובלת בצידה האחד במרכז מסחרי ובו שני בתי קולנוע. צידה השני ריק, פתוח וקרוב מאוד לרציף של הסן, ולפיכך סחוף רוחות בחורף, כה סחוף עד שנדמה שהרוחות יכולות להעיף אפילו מישהי לא קטנה כמוני. כעת האוויר לא זז, ואני מתגעגעת אל הרוחות האלה. מן הרחבה אפשר להשקיף אל פארק פנימי מלבני. אחת הדוקטורנטיות מהמחלקה באוניברסיטה בפריז סיפרה לי עוד בשנה הראשונה ללימודים שזה אתר מועדף להתאבדויות. סטודנטים מיואשים קופצים לשם. היא אמרה שחברים שלה כבר הבחינו בפארק באיברי גוף. אף שזה נשמע מוזר בזמנו, התקשיתי לשאול עוד ולהמשיך את השיחה, שגם ככה היה קשה לי לעקוב אחריה בגלל מהירות הדיבור והשימוש בסלנג שלא הכרתי. באותה תקופה העדפתי לדבר עם מבוגרים או עם מהגרים, שתמיד היה קל יותר להבין את הצרפתית שלהם. אבל הדימוי המטריד הזה המשיך ללוות אותי, ומדי פעם בהיתי ברחבת הפארק בחיפוש אחר רגל. או גולגולת.

זהו לא רק המקום הקר ביותר בפריז, אלא גם אחד המאובטחים. בכניסה יש להפקיד את כל החפצים בדלפק ובתמורה אפשר לקבל תיק שקוף להניח בו את הציוד להמשך היום. מייד אחר כך יש להעביר כרטיס אדום ולרדת במדרגות נעות אל מין עולם תת־קרקעי, העושה רושם של מרחב רחמי ומערסל, מנותק לחלוטין מן החוץ. בכניסה לקומת המרתף יש דלפק נוסף, שאת קירותיו מעטרים פוסטרים של תערוכות שהתקיימו בספרייה. אפשר להזמין שם שולחן באחד מהיכלי הספרייה המסומנים באותיות לטיניות, ולחכות עד שתאושר ההזמנה. אני מזמינה בדרך כלל מקום בהיכל v או בהיכל w, היכן שנמצאים ספרי המחקר בספרות ובהיסטוריה. אפשר גם להזמין שולחן מראש, דרך המחשב או בטלפון, ואז להעביר כרטיס מייד בלי להמתין ולזכות בניד ראש מאשר מהשומר. אבל אני תמיד שוכחת להזמין ומוצאת את עצמי ממתינה במקום לאישור.

לאחר מכן יש לעבור דרך הדלתות העצומות, אשר לעולם אינן נפתחות מעצמן אלא דורשות הדיפה מאומצת. משם אפשר להלך דרך מסדרונות המכוסים בשטיח אדום מקיר לקיר לעבר אחד מההיכלים העצומים. השולחנות משותפים ולאורכם יושבים החוקרים והחוקרות, מקומו של כל אחד מהם מסומן באות לטינית ובמספר. כיסאות העץ נוקשים ומקורקעים לרצפת הפרקט. רוב הספרים לא נמצאים בהיכלים, אלא שמורים בקומות העליונות, ולכן צריך להזמין אותם ולהמתין ארבעים וחמש דקות עד שיגיעו. חשוב מאוד שבקבוק השתייה (מים בלבד) יהיה על הרצפה, ולא על השולחן. אם הוא נשכח על השולחן, מגיע במהרה עובד שנשכר במיוחד למטרה הזאת ומעיר על כך. בשל המרחקים העצומים בין ההיכלים לשירותים ולקפטריה (מדדתי פעם שבע דקות הליכה מהירה לכל כיוון) רוב היושבים והיושבות בספרייה קושרים ביוצאם את המחשבים האישיים למנורות האישיות הקטנות המחוברות לשולחנות ומשאירים אותם שם, להסתבך בחוטיהם.

זהו מעין גן חיות, שבו זן בני האדם הכותב והקורא מוצג במלוא מוזרותו. אין כל אפשרות לצאת אל הפארק האטום שסביבו בנויה הספרייה, או אל הסנאים והארנבים המתרוצצים בין צמחיו ועציו הצומחים פרא, וכך יוצא שבני האדם הם הנשקפים לעיני החיות. אי אפשר להשתמש ביער הקטן כדי להפשיר מִקור המזגן. אפילו בשביל סיגריה צריך לעשות את כל הדרך הארוכה למעלה  – שבע דקות ההליכה, הדלתות הכבדות, המדרגות הנעות וכן הלאה. מזל שאני לא מעשנת. לפעמים הספרייה נראית לי כמו כנסייה – בתקרותיה הגבוהות ובכללי הקודש הנוגעים לדפדוף בספרים, לכניסות וליציאות (יש להעביר כרטיס גם לפני וגם אחרי היציאה לשירותים).

הספרייה הלאומית אינה מתיימרת להיות עיר מקלט לבני אנוש בימי השרב, אבל בזכות החמסין אני מתאהבת לגמרי במקום הזה, שנדמה כאילו עוצב בהשפעתן של פנימיות אכזריות או מנזרים שוממים ומעוררי אשמה מאחד מהספרים שאהבתי כשהייתי ילדה. לפעמים נדמה לי שאני ממש מכורה לספרייה הזאת. הכיסאות לא נוחים לגב. המיזוג מקפיא. לצלם מהספרים עולה הון ולשאול אותם אסור. אינטרנט אלחוטי אין. האוכל בקפטריה לא אכיל. לא הייתי אומרת שהספרייה מעוררת בי השראה. קשה לשקוע במחשבות או להתנתק במקום שמושך כל כך הרבה תשומת לב לעצמו, מקום שהוא מעין אירוע. אבל משהו בי מצליח לחיות דווקא שם.

אני בדרך כלל לא אוהבת הפתעות, הן מלחיצות אותי, כל הטווח, החל מסתם מתנה, אפילו אוכל שלא ציפיתי לו, או נסיעה שלא תכננתי. אבל כשאור הגיעה להרצאה שלי באוניברסיטת תל אביב ללא התראה זאת הייתה הפתעה טובה. היא ישבה שם, שאלה שאלות, החשיכה את החדר כשהקרנתי קטעים מסרט שביימה וכתבה מרגריט דיראס, ובסוף ההרצאה נתנה לי מתנה: הר געש קטן, צעצוע שאפשר לעשות בו התפרצויות מבוקרות בבית. אני אוהבת התפרצויות, אני אוהבת אש, זה לא מפחיד אותי, היא אמרה. המתנה, או אולי הנוכחות שלה בהרצאה, הביאה לתפנית המיוחלת. כשטסתי לפריז, כמה חודשים אחר כך, כבר לא יכולנו להיפרד, אפילו שזאת הייתה התוכנית, שניפרד כשאטוס, זה היה אמור להיות קליל וקצר ותאריך התפוגה היה ידוע מראש, אבל אז דחיתי שוב ושוב את מועד הטיסה כדי להיות איתה עוד קצת, ובסוף ביטלנו את תאריך התפוגה, והיא הגיעה לבקר אותי בפריז, או אני אותה בארץ, כמעט בכל חודש, במשך כמעט שנה. עד שביקשתי שנפסיק.

יצאתי מהספרייה כבר בשלוש, כשעוד היה שרבי בחוץ. המחשב כבה, והתביישתי לבקש כבל ממישהו אחר, זה לא נראה לי מקובל כאן. יצא אפוא שלא היה לי עוד מה לעשות בהיכל-W. דחפתי בשארית כוחותיי את דלתות הענק ושמעתי שהאזעקה מצפצפת כאילו היה שם כרגע פיגוע. או שוד. הסתכלתי מסביבי והבנתי שאני סיבת הצפצוף. השומר ביקש שאמתין לאחראית. האישה בדלפק מילאה דוח ובו פרטי כרטיס הקוראת שלי. התברר שבטעות לקחתי איתי בתיק השקוף לא רק את הספר שהבאתי מהבית כדי לקרוא שם בקור המנחם, אלא עוד אחד, רכוש הספרייה. אחרי כמה דקות לא נעימות שבהן הרגשתי חשופה ואשמה, התבשרתי שהאחראית בסוף לא תגיע. השומר התנצל בחיוך והאישה בדלפק הראתה לי את הטופס שמילאה. "השם שלך אפילו לא מופיע כאן", היא אמרה והבטיחה לי שיש במשרדה ערמת טפסים כזאת שמעולם לא עשו בה דבר. זה המזל של הצרפתים, חשבתי לעצמי בעודי מבחינה שכדי לדחוף את דלתות הענק שמפרידות את חלל הספרייה מהחוץ, אני נדרשת להפעיל אפילו את שרירי הבטן. החוקים שלהם תמיד הרבה יותר נוקשים מהם.

.

.

מאיה מיכאלי היא ד"ר לספרות, מלמדת קורסים בספרות, בתרגום ובתואר השני בלימודי תרבות באוניברסיטה הפתוחה, מתרגמת וכותבת. פרסמה לאורך השנים טקסטים בסוגות שונות (מאמרים אקדמיים, מסות, פובליציסטיקה ופרוזה). ביקורת פרוזה פרי עטה התפרסמה בגיליון אוקטובר 2023 של המוסך.

.

.

» במדור "בעבודה" בגיליון הקודם של המוסך: פרק ראשון מתוך "מסכת תהום", רומן פנטזיה היסטורי בכתובים מאת איל חיות־מן

.

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

מוסך 420 315

 

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן