ביקורת ממואר | פנייך אל פניי

"האִם להצטרף לצחוקה של האֵם או לעמוד מנגד, פעורת פה?" עינת יקיר על הממואר "שתיים אוחזות" מאת דנה אמיר

נעמי טנהאוזר, דבי בסטודיו עם השתקפות, שמן על פשתן, 70X55 ס"מ, 2014

פנייך אל פניי: על הממואר "שתיים אוחזות"

עינת יקיר

.

בהיותה בת שנתיים נסעו הוריה של דנה אמיר למופע מחוץ לעיר והשאירו אותה ואת אחותה כבת השנה לבדן בבית, כשקו הטלפון פתוח אל דירת השכנים, כדי שיוכלו להאזין מדי פעם בפעם לשפופרת הפתוחה ולבדוק שאינן בוכות. ״אלא שהקו נותק,״ מספרת אמיר, ״השכנים שקעו בעיסוקיהם, וכששבו הוריי מצאו את אחותי שכובה בתוך שלולית קיא ואותי מנסה לטפס אליה מן המיטה האחרת, בוכה בכי תמרורים.״ כהמשך לאירוע הזה מספרת אמיר על אירוע נוסף, שהתרחש בערך באותן שנים, ובו השאירה אמה יום אחד את עגלת התינוקות המשותפת לאמיר ולאחותה כשהן ישובות בתוכה, ונכנסה למכולת. ״אך הפנתה את גבה – נענעה אחותי את העגלה קדימה ואחורה, וזו החלה לדהור במורד הרחוב והתגלגלה אל הכביש. במזל הצליחו עוברים ושבים לעצור אותה ולהשיבנו.״

אמיר אומרת: ״אין לי כל זיכרון משני האירועים האלה, שסופרו לי יותר מפעם אחת על פני השנים, תמיד בחיוך, כצמד מעשי משובה. מעולם לא הבנתי איך התיישבו בדעתה של אמי עם דימוי ה'אמא אווזה' שהזדהתה איתו כל כך. 'התדעו מי אני? מלכת האווזים אני ואלה ילדיי,' נהגה לשיר לנו.״

השיר הזה, של אמא אווזה, עומד כתעתוע אל מול שני האירועים ה"קטנים" ששכבו מתים בזיכרונה של המספרת, וככל הנראה היו מתים לעד, כמו רוב זיכרונות הינקות שאנו נושאים בגופנו, אלמלא הייתה אמה בוחרת ליילד אותם מחדש ולהשיבם אל בנותיה כקוריוזים מבדחים, מעשי משובה להתרפק עליהם. פעמיים עמדו שתי האחיות הקטנות בפני כיליון אפשרי של ממש, וניצלו ברגע האחרון. האִם להצטרף לצחוקה של האֵם או לעמוד מנגד, פעורת פה? למה להקשיב? למשקל העודף של אפשרות המוות או לניצחונם הארעי של החיים? ומה נרשם אחרי הכול? למרות הכול?

יש משהו מתעתע בממואר הזה של דנה אמיר, שכל כמה שהוא צנום בהיקפו הוא נושא משקל ועומק שעומדים ביחס הפוך ממש לממדיו החיצוניים. יש משהו מתעתע בדיבור הצלול של המספרת אל מול העכירות המצטברת מרגע לרגע, מעמוד לעמוד. התעתוע עומד ביסודו של הספר הזה, ביסוד המבט, ביסודה של האם. נדמה שהתעתוע הוא האירוע המרכזי של הספר הזה; הוא, והניסיון למשמע אותו למרות הכול, אחרי הכול. כך היא כותבת: ״לא היה צליל שאהבתי יותר מצליל כניסתה אל הבית ולא היה מראה שאהבתי יותר ממראה הבית הנוהר אליה מכל חדריו. עשרת מונים ביכרתי את כניסתה מבחוץ על פני כניסותיי שלי אל הבית כשהיא בתוכו, שכן כשבאתי אני, לא ידעתי אילו פנים מפניה אפגוש, ולכן יראתי מן הרגע ההוא כמו מפני טקס מאיים, חוזר, של גירוש אפשרי. ואילו לכניסתה היא היה תמיד צליל מנחם של השבה.״

עניין הכניסה והיציאה, הגירוש וההשבה, הפגישה והפרידה, חוזרים וממלאים את הממואר הזה בכל ממד, ממשי וסימבולי. כמעט לכל רגע בסיפור הזיכרון הזה נמצא תאומו האבוד ברגע אחר: ״אמי נהגה לספר לי שנותרתי לכודה שלושה ימים תמימים בתעלת הלידה. היא סירבה לכל ניסיון של סבתי למשוך אותי החוצה, אך גם לא יכלה להחזירני פנימה, וכך נותרתי לכודה ביניהן,״ מספרת אמיר, ובעבור שנים, כשהיא יושבת על מיטת חוליה של אמה ואוחזת בידה, מספרת לה אמה שהיא רואה את אמה שלה המתה מושכת אותה אליה מן הצד האחר.

המהלך, כל כמה שיש רצון להחזיק אותו כרצף צלול של דיבור וזיכרון – מתפרק, מתפצל, נחצה, פוגש את תמונת תשלילו או את כפילו. המספרת לכודה בתעלת הלידה של הדיבור, ממש כשם שהייתה לכודה שלושה ימים בתעלת הלידה של אמה. כל ניסיונותיה של סבתה המיילדת לסייע בעניין עולים בתוהו. מה עשתה שם אמיר שלושה ימים? מה השתהתה כל כך? והאם לא נכון לקשור את הפוזיציה ההיא בפחד לפגוש את פניה של האם כשתבוא, כי אין לדעת אילו מפניה תפגוש, יראה מהרגע ההוא כמו טקס מאיים, חוזר, של גירוש אפשרי. הנה עוד זיכרון שהיה נותר מת לנצח בתודעתה של המספרת אלמלא הייתה אמה מיילדת לה אותו, ושוב הוא מסופר לה כקוריוז סתום, עובדות מציאות יבשות לכאורה, המשרטטות בד בבד את טקס קבלת הפנים החלקית, תמיד חלקית, בין בת לאם, בין אם לבת. טקס שהוא כניסה כמו יציאה, שיבה כמו גירוש. משהו, מסתבר, השתבש כבר שם, והוא הולך ופושה בכול כמו מים עכורים. בשנת מותה של האם היא מספרת לילדיה חלום: ״הייתי מתחת לאדמה ואתם עמדתם מעליה. דיברתם ביניכם וניסיתי להתערב בשיחה אבל לא שמעתם אותי. שוב ושוב חבטתי בתקרת האדמה כדי שתדעו שאני שם.״ האם, הלכודה ברחם האדמה, מידפקת אל ילדיה שבחוץ ללא מענה – הבת, הלכודה בתעלת הלידה, מידפקת אל אמה ללא מענה, וגם סבתה לא יכולה לסייע בידה. סבתה עצמה נקלעת בחלומו של אבי ילדיה של אמיר בין הכניסה והיציאה של הרחם הסימבולי, המשותף לשלושתן – ביתן, וכך היא כותבת: ״נזכרתי בחלום שחלם אבי ילדיי בלילה שלאחר מות סבתי. בחלומו חוזרת סבתי אל הבית שגרה בו, הבית שבו גדלה אמי ושבו אני מתגוררת כעת. כשהוא מבחין בה חומקת דרך השער היא אומרת לו בשקט: רציתי רק עוד פעם אחת להיכנס ולצאת.״

משהו במערכת האימהית הזאת משתבש שוב ושוב. אין לדעת אם תצליחי להיכנס או לצאת. הפעולות הפשוטות הללו לכאורה, הכי פשוטות לכאורה, הופכות להיות מערכת מתעתעת של גירוש והשבה. גם אביה ואמה של המספרת נפרדים וחוזרים, בוגדים זה בזו ומתאחדים. המוטיבציה, מראשיתה, היא כפולת פנים, שלא לומר, מרובת פנים. אילו פנים תפגוש המספרת כשתבוא אל אמה עכשיו?

״כשנזכרתי בחלום ההוא,״ אומרת אמיר על חלומו של אבי ילדיה, ״הבנתי פתאום שאינני מבקשת לתקן את מה שהשתבש בין הכניסה ליציאה. את כניסתה של אמי אל העולם אני מבקשת לתקן. אני מבקשת, במין היפוך יוצרות מאוחר, לקבל את פניה.״

קבלת הפנים – אותו מושג טקסי רדום, הופך להיות כאן דרמה של ממש. ניסיון לתיקון מאוחר. להתמקם בתוך הרגע המיתי שהשתבש וליילד אותו שוב. אי אפשר להסתפק באינטימיות שהייתה. אי אפשר להסתפק בה משום שמקורה בתעתוע, בשיבוש, ונדמה שהם התשתית הוודאית היחידה שמקנה לה אמה לאינטימיות. השיבוש בתעלת הלידה, השיבוש בתחזוק ילדיה – טקסי השינה שמהם נעדרה עם האב ובלעדיו והפקירה אותן לגורלן; טקסי הנשיאה בעגלה שבהם השאירה את בנותיה מחוץ לחנות להתגלגל אל הרחוב; טקסי ההחתלה, שבהם ידיה ״נכוו תדיר עת הרתיחה את חיתולי הבד והכחילו מקור כשתלתה אותם על חבלי הכביסה,״ חיתולים שגם סתמה בהם לא אחת את פתחי הביוב; אפילו טקסי ההאכלה השתבשו: ״היא ניסתה להיניק, אך שדיה הפכו, כך סיפרה, עיסה של דם, לכן חדלה.״ ואחר כך, משגדלו ילדיה, היו הארוחות דלות וחוזרות על עצמן ובבקרים מונחות מפורקות לגורמים על השיש כדי שיכינו אותן בעצמם. אפילו בטקס הנישואין של אמיר מתחולל השיבוש, כשאמה וסבתה נאבקות ביניהן על הזכות להוביל אותה לחופה. והשיבוש הזה נודד גם אל השפה, ומתנחל שם על דרך ההיפוך כמקור בודד לאינטימיות: ״הייתה לה שפה פרטית, מצחיקה להפליא, שכללה מיני ביטויים שאת חלקם המציאה ומכל מקום השתמש בהם לאוזנינו בלבד. […] הסכנתי להם בעיקר מפני שהם יצרו בינה לביני מרחב פרטי, אינטימי, אולי הדבר הקרוב ביותר לחיבור המתגלה בעצמו: שפה משותפת.״ בהיעדר כל כלי ממשי אחר, מקבלת על עצמה המספרת את שפת האם כביטוי של אינטימיות; נענית לשיבושי השפה היזומים והמרובים של אמה, מצטרפת לשירי אמא אווזה, חובשת לראשה בטירונות כובע צבאי שאמה רקמה לה עליו שורה של עמיחי: "הביתה, אפילו כלב מבין זאת." נלכדת ברווח הזה שבין שפת האווזה לשפת הכלב. בין שפת השירה המפעמת רגש לבין המילים הקשות שניתכות בה או הלקוניות הבדחנית והמודחקת של הדיבור, ויודעת להשיב לה את כל אלה ברגע של חסד, כשהיא יושבת אל מיטתה בשבועות האחרונים לחייה ושרה לה שיר שאהבה לפני שנים רבות. ״כשאני מגיעה לשורה 'תן לנו לחיות היום מהתחלה',״ כותבת אמיר, ״היא נחלצת לפתע מן האלם שהיא שרויה בו ושרה איתי. זו הפעם האחרונה שבה שמעתי את קולה.״ הכול קורה כאן: שפת האם עולה פתאום צלולה, השפה שמתחת לשפה, רגע לפני שחומקת לתמיד. וכשם שהאם משיבה לבתה את זיכרונות הראשית – זיכרונות שספק אם הייתה אמיר רוצה לדעת אותם – כך משיבה לה הבת זיכרון אחר הגלום בשיר; שיר שמבקש לחיות מהתחלה, לשוב אל ראשית אחרת. ראשית אחרת לשתיהן. אלא שקבלת הפנים הזאת, הצלולה, יש לה מחיר הכרחי כנראה אצל השתיים – היא נכתבת בתוך המוות הממשמש ובא. המוות הקרב, כל כמה שהוא קשה מנשוא, הוא גם זה המאפשר – הוא גם חבל הטבור.

תוך כתיבת הממואר גם אמיר חולמת חלום: ״אני יולדת ילד, אך הוא נלכד בתעלת הלידה ואינו מצליח לפלס את דרכו החוצה. אני חשה את ראשו כלוא בין ירכיי, לא לבלוע, לא להקיא. האדם היחיד שנמצא בקרבת מקום ויכול להושיט לי יד הוא אבי. בלית ברירה אני מתחננת שיאחז בראש התינוק וימשוך אותו החוצה. הוא מסב את פניו הצדה כדי לא להביט, מושך את התינוק ומניח אותו על בטני. אך התינוק נותר מחובר אליי, וכך קורה שאני מתהלכת איתו מחדר לחדר כשחבל הטבור שלו אחוז בשליה שמעולם לא הוצאה מתוכי.״

אין, נדמה לי, דימוי חזק יותר, כדי למשמע את קיומה של האם בתוך הבת. אמה של אמיר היא בעבורה שליה שמעולם לא הוצאה מתוכה. הוויה של פנים־חוץ, יציאה שהיא גם כניסה. לא בכדי מסב האב מבטו – משהו בעומק הסבך של המערכת הזאת מטיל עליו מורא, אולי אשמה אפילו? לא האם ולא האב הצליחו לחתוך את חבל הטבור כמו שצריך.

והנה התהפכו היוצרות. סבך היחסים ונסיבות החיים יצרו לממואר את חלקו השני. הבת הפכה לאם; האם – לבת. ופתאום, לקראת סיומו של הממואר, עולה סיפור מרהיב בעוצמת התשליל שלו לשני האירועים הללו של הילדות. רגע של תיקון בתעלת הלידה ובקבלת הפנים. באחד מאשפוזיה האחרונים של האם בבית החולים, כשהיא מאבדת שליטה על סוגרי הגוף, רוחצת אותה דנה ומחתלת אותה והאם מביטה בה. ״היא הביטה בי כשרחצתי אותה, והרגשתי שאינה יודעת את נפשה מחמת הבושה,״ כותבת אמיר. ״כדי להסיח את דעתה הזכרתי לה איך רקמה על מצחיית הכובע הצבאי שלי, באחת מחופשות הטירונות השנואה, את המילים – 'הביתה. אפילו כלב מבין זאת.' גם אני רוצה הביתה, אמרה בשקט. עטפתי אותה בסדין בית החולים והברחתי אותה בכיסא הגלגלים אל מכוניתה של אחותי, שחיכתה לנו בחוץ. כל הדרך צחקקנו כאילו חמקנו זה עתה ממחנה טירונים. במהלך הקילומטרים הספורים שבהם דהרנו שלושתנו במסדרון המתארך בין בית החולים והבית, היא קמה לתחייה. לרגע אחד הפכה המחלה ישות אחרת ממנה, גורם זר שאפשר להערים עליו ולהשאירו מאחור.״

לרגע אחד, לא רק המחלה הפכה ישות אחרת מהאם. לא רק המחלה הייתה לגורם זר שאפשר להערים עליו ולהשאירו מאחור. לא רק המוות, הרובץ ממעל כעננה קרבה – גם החיים בחסרונם. פתאום – הוויית החיים של אם ובת כפי שהייתה יכולה וצריכה להיות. כל כך הרבה תיקונים מתקיימים כאן ברגע הזה: האם מוסעת על כיסא הגלגלים בידי שתי בנותיה עד למכונית שתיקח אותה הביתה, אל מול הפקרתה אותן בעגלה המידרדרת מטה בעודן פעוטות. ואם שם, מן הסתם, אצל הקטנות, היו צרחות או בכי או לכל הפחות אלם הניחת עליהן בחוותן אפשרות של מוות – אזי כאן הן דוהרות שלושתן אחוזות זו בזו, במסדרון המתארך, ומצחקקות. האם קמה לתחייה, במלוא מובן המילה. והנה גם המסדרון המתארך בין בית החולים והבית כתעלת לידה הפוכה שמשיבה אל החיים. הנה אמיר, ואחותה, מיילדות את אמן בדמותן. לוקחות אותה הביתה. נותנות לה לחיות מהתחלה כמו שהייתה יכולה לחיות, בעבור עצמה, ובעבורן. נולדות בעצמן לרגע. הצחקוק כאן, כל כמה שהוא מכאיב בהיותו ספוג בעובדת מותה הקרב, הצחקוק הזה מלא חיים. לא עוד צחקוק המסתיר את אי־המגע, את המרחק, את השיבוש העומד ביסוד היחסים – הצחקוק כאן, המשותף להן פתאום, סוף־סוף, מגלה את הקרבה, מקצר את המרחק, פוער מובלעת עמוקה של חיים. לרגע אחד החולי, על שלל משמעויותיו, לא קיים עוד. הנה יכולה הפרידה מאם להתאפשר לרגע בדמות קבלת פנים. ״ימים מספר אחרי מותה הבטתי במראה והבחנתי לפתע בפניה מודבקות על פניי,״ מספרת אמיר. הבעה זו של האם כופה עצמה על פניה לפעמים, ברגעי עייפות וחולשה. ״לרגעים,״ היא אומרת, ״היא נדמית לי כסוג של השתלטות מבהילה. ברגעים אחרים אני רואה בה דרישת שלום גמלונית הנשלחת אליי ממנה דרך גופי שלי.״ השתלטות מבהילה או דרישת שלום גמלונית – אבל סוף־סוף שתיים אוחזות בגוף אחד. פנים ולב אחד.

״בחודשים הראשונים אחרי מות אמי הרגשתי דקירות חדות באזור הלב. הן באו והלכו בשעות לא שעות, עינו אותי לילות כימים, עד שנזכרתי בדקירות החדות שהתלוננה עליהן היא עצמה בשנת הפרידה מאבי. והבנתי שלא לבי אלא לבה הוא שנשבר עכשיו בתוכי.״

האם נפרדת מהאב והבת מהאם. קבלת הפנים, סבוכה וכאובה ככל שתהיה, השתלמה.

ברגע זה עולה בי השיר ״פָּנֶיךָ אֶל פָּנַי״ של אבות ישורון:

.

הֱיֻ לִי

פָּנֶיךָ יָפִים

אֶל פָּנַי.

.

הֱיֻ לִי

פָּנִים אֶל

פָּנִים לִי.

.

פֶּה אֶל

פֶּה. הֶגֶה

אֶל הֶגֶה.

.

פנים וגוף אחד ושתיים אוחזות בו. סוף־סוף הלב יכול להישבר.

.

עינת יקיר סופרת, עורכת ומתרגמת. זוכת פרס ראש הממשלה לספרות 2023 על הרומן "צלם" (כתר, 2022). לאחרונה הוציאה לאור את הנובלה הגרפית "זמנים אחרים" (אפיק ומפעל הפיס), שנוצרה בשיתוף פעולה עם הציירת והמאיירת הילה חבקין.

.

דנה אמיר, שתיים אוחזות, אפיק, 2023.

» במדור ביקורת ממואר בגיליון קודם של המוסך: מיכל בן־נפתלי על "נבדה" מאת מיטל זהר

 

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן

ביקורת שירה | ללכוד גרגרי אמת

"כוחה של נסימוב מתבטא ביכולתה להוביל בטבעיות את הדוגמה הקונקרטית, המפורשת, ולמתוח אותה מתוך שגרת החיים אל השדה האלכימי, הנפשי־פואטי, עד שהיא מתרוממת ונהיית לשיר." מאיה ויינברג על "כשהשמש עוברת את ההר" מאת אפרת נסימוב

רוני טהרלב, Sleep, שמן על בד מתוח על עץ, 40X30 ס"מ (צילום: אלעד שריג)

עץ הרימון מביט בנו בצער מן החלון: על "כשהשמש עוברת את ההר" מאת אפרת נסימוב

מאיה ויינברג

.

מהו הרגע המדויק שבו השמש עוברת את ההר? נראה שאי אפשר להגדיר רגע זה. זו השעה שבה אנו מכירים בעור, בתודעה ובנפש השתקנית; השעה שבה האור אינו בשיא כוחו וההר אינו בשיא נראותו – והתודעה מבולבלת בשל חולשת התנאים. כשהשמש עוברת את ההר, הדברים אינם נראים כפי שנראו בראשית היום או בראשית הדרך, ונדמה שהאור מספיק רק כדי לשרטט נכונה את קווי המתאר, לא כדי לדייק בפרטים. שירתה של אפרת נסימוב בספר השמש עוברת את ההר (הליקון, 2022) גם היא כזו; שירה שאינה מנסה להגדיר את עיקרי הדברים או לאחוז בהם בשעה של אי־בהירות, ואולי לכן רבים מהשירים משוללי שם. עם זאת שירתה עוסקת בנושאים הגדולים ביותר שיש: זהות, בית, חופש, אינטימיות ותפיסת גוף אמונה, נישואים, זוגיות, הורות (או היות בת) ואימהות.

.

תּוֹדָה לָכֶן מִלִּים, עַל שֶׁאֵינְכֶן נִשְׁמָעוֹת לִי

לוֹמַר אֶת מַה

שֶּׁלֹּא רָאוּי לְהִשָּׁמַע

(מתוך השיר "עייפות", עמ' 76)

.

נראה שנסימוב בוחרת לאחוז בדוגמאות ממשיות, קטנות, שאין מדויקות מהן ללכוד גרגרי אמת. יש בזה היגיון רב. האמת עשויה מדוגמאות רבות המתגבשות לכדי סך כל האפשרויות. ניסיון להגדיר אמת כללית אחת במדויק נועד לכישלון. לכן אולי נדמה שכולנו שרויים תמיד – במידה מסוימת – בשעה שבה השמש עוברת את ההר, ואי אפשר להיאחז באמיתות גורפות. אולם אם נאחז בדוגמה אחת, נטעה פחות. כך, למשל, בשיר "מנומנמת" אובדן היַלְדּוּת נמסר במנייה של אובדנים קונקרטיים, אבל ביניהם מהדהדים אובדנים עמוקים יותר, תהומיים לעיתים, הנגלים לקוראת מבין השורות, מתוך מה שאינו נמסר בעצם:

.

הָיִיתִי יַלְדָּה מְנֻמְנֶמֶת

יְשֵׁנָה בַּיָּמִים, מְהַלֶּכֶת בֵּין הַחֲדָרִים בַּלֵּילוֹת

לְחַפֵּשׂ אֶת שֶׁנֶּעֱלַם מֵהַבַּיִת בִּשְׁנָתִי:

טֶלֶוִיזְיָה סוֹנִי 22 אִינְץ' שֶׁרָאִיתִי בָּהּ נִילְס אוֹלְגֶרְסוֹן

מַחְשֵׁב קוֹמוֹדוֹר

אַבָּא

הָיִיתִי יַלְדָּה מְנֻמְנֶמֶת, הִשְׁקוּ אוֹתִי חָלָב

לִקַּקְתִּי אֶת הַשְּׂפָתַיִם,

הֵם הָיוּ מְרֻצִּים מִמֶּנִּי

נָתְנוּ לִי לִטְעֹם דְּבַשׁ, לִקַּקְתִּי אֶת הַשְּׂפָתַיִם

נָתְנוּ לִי שׁוֹקוֹלָד, לִקַּקְתִּי אֶת הַשְּׂפָתַיִם

עַד שֶׁמִּישֶׁהוּ נָתַן לִי לְלַקֵּק לוֹ אֶת הַשְּׂפָתַיִם

הָיִיתִי יַלְדָּה מְנֻמְנֶמֶת, לִקַּקְתִּי לוֹ אֶת הַשְּׂפָתַיִם

מֻתָּר לִי לִישֹׁן

מֻתָּר לִי לִישֹׁן

("מנומנמת", עמ' 31)

.

בילדותה המשוררת היא ישנה מהלכת, ובשנתה דברים גדולים כקטנים נלקחים מחייה. הנמנום, בשעה שמשקים אותה חלב, הוא מעין אלחוש מפני הכאב ובה בעת דרך לרצות את המבוגרים. אבל המשוררת ישנה רק בימים, ובלילות, כשכולם ישנים, היא מתעוררת ומחפשת את אשר אבד לה. אולי הלילות הם רמז לחלימה או לתת־מודע התובע את מה שחסר לו, או לחלק הסיסמוגרפי, הרועד וכותב את קורותיו. גם ממנו היא מבקשת לשכוח, ותובעת את זכותה הראשונית לחזור לישון.

בשיר אחר מצטיירת דמותו של האב דרך רשימה של דוגמאות קונקרטיות על אודות מעשיו, הממוסגרות על דרך השלילה באמצעות החיווי החוזר בתחילת השורות:

.

זֶה לֹא הָיָה שִׁגָּעוֹן

כְּשֶׁקָּנִיתָ גַּלַּאי מַתָּכוֹת וְיָצָאתָ לְחַפֵּשׂ זָהָב,

בַּוָּאדִי הַנָּמוּךְ תַּחַת הַבַּיִת, בַּמָּקוֹם שֶׁבַּסּוֹף מָצְאוּ רָדוֹן.

… זֶה לֹא הָיָה שִׁגָּעוֹן

כְּשֶׁצָּעַקְתָּ לַשָּׁמַיִם בַּמְּכוֹנִית,

הֵנַפְתָּ אֶת הַיָּדַיִם עַל רוּחוֹת רְפָאִים שֶׁנָּסְעוּ אִתְּךָ בְּאֹפֶן קָבוּעַ,

כָּל הַדֶּרֶךְ לְחֵיפָה וַחֲזָרָה.

(שיר ללא שם, עמ' 16)

.

אלא שהחזרה "זֶה לֹא הָיָה שִׁגָּעוֹן" מנכיחה את החריגות הרבה של מעשיו, עד כדי הטלת ספק בבוחן המציאות שלו. עבור הקוראת נותר פער לא פתור באשר לדמותו של האב, אולם עבור הדוברת־הילדה, שנקודת מבטה סמוכה מאוד לזו של אביה, מתחולל רגע של התלכדות עם האב בניסיון להגן עליו ולהצדיקו. דמות האב מתוארת אפוא באופן חי ושלם מתוך הפרספקטיבה הכפולה של בִּתו; היא נבנית מתוך סצנות מסוימות, שמצטרפות לתמונה רחבה יותר.

כוחה של נסימוב מתבטא ביכולתה להוביל בטבעיות את הדוגמה הקונקרטית, המפורשת, ולמתוח אותה מתוך שגרת החיים אל השדה האלכימי, הנפשי־פואטי, עד שהיא מתרוממת ונהיית לשיר. כך, למשל, בשיר "סעודת מלכים":

.

נְשִׁימוֹת הַיְלָדִים מְאַדּוֹת אֶת הַמִּלִּים הַחֲרִיפוֹת,

הוֹפְכוֹת אוֹתָן שְׁקוּפוֹת בְּתוֹכִי

נְשִׁימוֹת הַיְלָדִים מְחַמְּמוֹת אֶת חֲדַר הַשֵּׁנָה שֶׁלָּנוּ

אֲנִי שׁוֹאֶלֶת מָה הַטַּעַם לְכָל זֶה וְאֵיךְ נִהְיָה כָּל כָּךְ מְאֻחָר

וּמְנַסָּה לְמַלֵּא אֶת הַזְּמַן שֶׁנִּשְׁאַר

בִּקְצִיפַת מִלִּים בְּחוּשָׁה בְּרֵיחַ עִוָּרוֹן

וּמִינֵי סִפּוּרִים

עֲטוּפִים בִּשְׁבָבֵי קוֹקוֹס מְרֻסָּק וְסֻכָּרִיּוֹת שֶׁהֶחְלִיפוּ אֶת צִבְעָן.

(עמ' 51)

.

בבסיסו של השיר מוטל ספק במפעל גידול הילדים, בנחיצותו, בהצלחתו ובמשמעותו. לעומת זאת חומרי השיר הקונקרטיים הם חומרי המטבח המשפחתי, היום־יומי, המצוי. האלכימיה נוצרת מהערבוב בין השניים. על פי רוב חדר המטבח הוא ליבו של הבית, ולכן הוא משרת יפה את הנושא, ועם זאת הוא גם הדבר הראשון שמתעתע ונסדק: ריח עיוורון, סוכריות שהחליפו את צבען. כך גם בשיר "אספתי אותך מהגן":

.

אַתְּ מְבַקֶּשֶׁת לָשֶׁבֶת עַל אִמָּא

כְּאִלּוּ בְּרֶגַע יוּשַׁב לָךְ הַבִּטָּחוֹן שֶׁלָּקְחוּ מִמֵּךְ עֵינַי

רַק אֶתְמוֹל הִבְטַחְתִּי לָךְ פָלָאפֶל וְסוּפֶּר וּמַמְתָּק וְגַן מִשְׂחָקִים

אַתְּ עוֹד לֹא יוֹדַעַת כַּמָּה מַהֵר מִשְׁתַּנִּים הַדְּבָרִים בָּעוֹלָם הַזֶּה

שֶׁנַּדְנֵדָה מִתְפָּרֶקֶת בִּגְלַל חֻלְיָה סְדוּקָה

שֶׁהַכֹּל תָּלוּי עַל מוֹט עֵץ יָשָׁן – גַּם מִי שֶׁיָּצַר אוֹתוֹ כְּבָר

הִתְיָאֵשׁ מִן הַתַּקָּנָה.

הָעֶצֶב שֶׁלִּי מַמְשִׁיךְ לְהַסִּיעַ אוֹתָנוּ הַבַּיְתָה

(עמ' 43)

.

לשירה זו היכולת להמריא מתוך המציאות הארצית אל הרובד העדין, המופשט – הרובד היחיד שיכול למסור דבר בעל משמעות. זוהי אינה מטפורה גרידא אלא אקסטרפולציה, כלומר קו רציף הנמשך מתוך הנתונים הקיימים אל נמשל עקרוני ואפשרי. כך, למשל, הנדנדה המתפרקת בגלל חוליה סדוקה (ולא מסיבה קונקרטית) ומוט העץ הישן אינם מטפוריים, אלא הם תיאור נאמן לכך שהכול תלוי על בלימה, שאין אחראי בטיחות או אחראי תקן בעולם, ואפילו יוצרו מיואש. דבר מוביל לדבר כפי שנדנדה מובילה לחוליה תלויה, וזו מובילה למוט עץ, והעץ נעשה מטונימי לעולם כולו. כתיבה שכזו משולה לתעופה נמוכה מאוד, רגל אל הארץ וכנף באוויר, התעופה המאומצת ביותר מבחינה אנרגטית; תעופה שנאבקת בחיכוך מתמיד ואינה תופסת זרם אוויר חם לנוח בקרבו.

יסוד נוסף שנוכח מאוד בשירתה של נסימוב הוא האומץ או הכוח להודות בתבוסה. גם לכך יש דוגמאות רבות, אביא שתיים מהן:

.

מֵאָז אֲנַחְנוּ מְחַבְּרִים אֶת יְרִיעוֹת הַפְּחָדִים שֶׁלְּךָ וְשֶׁלִּי

וּמְנַסִּים לַעֲשׂוֹת מִזֶּה בַּיִת

בִּפְעֻלּוֹת שֶׁאֵינָן מְנֻמָּקוֹת הֵיטֵב

וּתְחוּשׁוֹת בֶּטֶן מִתְהַפֶּכֶת יָתֵר עַל הַמִּדָּה

 אֲנַחְנוּ קוֹשְׁרִים וְקוֹשְׁרִים

וּמִתְפַּלְּלִים שֶׁלֹּא יָבוֹאוּ שִׁטְפוֹנוֹת

(שיר ללא שם, עמ' 32)

.

וכן:

.

אַתְּ מַצִּיעָה הַרְבֵּה מִשְׂחָקִים לֹא מַתְאִימִים,

מַטְעִינָה אֶת כָּל הַשַּׁלָּטִים הָרְחוֹקִים שֶׁל הַמְּכוֹנִיּוֹת הַמְקֻלְקָלוֹת

( שיר ללא שם, עמ' 58)

.

דווקא במשפטים הללו, על אודות אוזלת היד שעליה מתוודה המשוררת, אפשר למצוא כוח: הכוח להבחין בחולשה והכוח להודות בה. היכולת להתבונן במדויק בחולשה היא יכולת בפני עצמה, כלי חיוני בארגז הכלים. למעשה התבוסה היא הפותחת את הספר בשיר "פנצ'ר". השיר מתאר שרשרת טעויות בהתנהלות בין המשוררת לאימה ביום גשום אחד. גרבוני הניילון הקרועים, הצליעה, חוסר היכולת להגן בידיים מפני הגשם, הבושה. עם זאת דווקא שרשרת הכישלונות נחווית בסופו של דבר כזיכרון מתוק של הגנה, חום ודאגה. ברגע ההוא גם הגשמים המתנקזים לתעלות הביוב זוכים לעדנה ונהיים לנהרות אהובים.

נראה שהחולשה זורמת במשפחה, שהיא כמעט גנטית, אבל למעשה היא כלל־אנושית. היא ניכרת במבנה הקובץ: הוא נפתח בשירים על האם, על האב ועל זיכרון הילדות, וכך בעדינות רבה נטווית ראשית מעשה. רק אחר כך פונה מבטה של המשוררת אל ילדיה שלה. יש הקשר גנטי משפחתי מתמשך לפגיעוּת, אבל גם לניסיון התיקון ולחמלה. אם לחזור לדימוי האור, בשיא היום כוחה של השמש ניכר והדברים מוארים באופן דיכוטומי ונחלקים לאור וצל ותו לא. בשעה זו העין מצטמצמת, מסתנוורת, וממילא גם הנפש. להבדיל, בשעות הזריחה והשקיעה, שבהן קרני השמש ארוכות, כשהשמש עוברת את ההר האור נעשה רך, ודווקא אז עומקם המלא של הדברים נגלה. בחולשת האור ובתבוסתו האישון מתרחב ומאפשר כניסה והתכנסות. אז נפתחת אפשרות ליתר צבעי הפלטה, לדיון עמוק יותר, המביא בחשבון גוונים וגוני גוונים. זו השעה שבה אפשר אולי להתערער מעט, להחליף  מראֶה במראֶה, להשיל זהות. כך, למשל, בשיר "פרידה":

.

פַּעַם אַחַת קָרָאתִי לְךָ וְלָחַשְׁתִּי:

 אֲנִי מְקַנְּאָה בֶּהָרִים

 שֶׁמַּחְלִיפִים אֶת צִבְעָם בַּשֶּׁמֶשׁ

 שֶׁיּוֹדְעִים לִהְיוֹת אֲחֵרִים

 רַק בִּגְלַל הַשָּׁעָה

(עמ' 38)

.

גם כריכת הספר, היפה להפליא, מצוירת בשעה שבה האור כבר נוטה לקראת שקיעה. השמיים חיוורים וחסרי צבע ממש, השמש איננה – אך אינה חסרה. מופיעים בה שני ילדים בגופייה, על שפת ים גדול, מתבוננים בריכוז ובשלווה בדרור בית קטן ממין זכר. כמו בשירים, גם בציור הדברים מובאים בפירוט דייקני ובריאליזם רב. יש קשר עין ניסי בין הילדים והציפור. זהו רגע שאורך רק שנייה, אולם כמו בשירה, הוא לכוד לנצח, תופס משהו עדין וחמקמק המצמית את הלב ומרחיב אותו באותה השעה. צמד הילדים הללו הם תלמידי זן ללכידת רגע ההווה. בנוכחות מלאה וברגליים שלובות, שעה שעיניהם רואות ופיותיהם חתומים, ללא שיפוט, הם כלי של הכלה וקבלה.

שם הספר לקוח מתוך שיר ללא שם המתאר את זמן קבלת השבת. המשוררת מבקשת מאלוהים:

.

וְרַק תַּעֲזֹר לִי לְהַרְגִּישׁ

הַכֹּל נָקִי וּבָהִיר

הַכֹּל נָקִי וּבָהִיר וְשׁוֹאֶלֶת

לָמָּה בָּחַרְתָּ לְחוֹרֵר אוֹתִי וְנִדְמֶה לִי שֶׁאַתָּה זָכָר

וְאֵיךְ זֶה שֶׁתָּמִיד הַכֹּל כּוֹאֵב בְּאוֹתוֹ הַזְּמַן

כְּשֶׁהַשֶּׁמֶשׁ עוֹבֶרֶת אֶת הָהָר

(עמ' 30)

.

הסבר אפשרי לחוסר הוודאות, או חוסר היציבות, שנוכח בשדרת הספר נטוע בספק אמוני, ברצון עז ובכמיהה עמוקה ובלתי אפשרית לדבר "נָקִי וּבָהִיר". שהרי היכן שהדברים בהירים ומוארים, אין קונפליקט – ולכן גם אין כאב. לעומת זאת בשעת קבלת השבת, שעה שבה מייחלים לקדושה, לשמחה, לאחדות ולשלווה, אצל המשוררת הכול כואב. הצער על הפער בין המתיקות שהאמונה באל מבטיחה למאמיניה, לבין החמיצות הטמונה בחיי היום־יום האנושיים, עולה לא מעט בשירה בת ימינו. משוררות כגון שלומית נעים נאור, יעל סטטמן ורוני אלדד ומשוררים כמו עמיחי חסון, יצחק כהן ועדן אביטבול עוסקים בפער האמוני ובמחיר שהוא גובה. עם זאת שפתה של ניסימוב חילונית בעיקרה, חופשייה מציטוטים מהמקורות ומהווי החיים הדתי, ולכן הדוגמאות שהיא בוחרת להביא בשירים, תבוסותיה וכן תקוותיה ותפילותיה, הן אוניברסליות ועם זאת אישיות מאוד. שירתה על החולשה ועל הכוח בשעות הדמדומים של הנפש, שעה שהכול מתבקש להתאיין, ניחנת באומץ ובכנות ומתאפיינת דווקא בבהירות גדולה.

.

מאיה ויינברג משוררת, רופאת חיות וחוקרת עטלפים. כלת פרס גורי לשירה לשנת 2023. שירים פרי עטה התפרסמו בגיליונות 20, 68 ו־92 של המוסך.

.

אפרת נסימוב, כשהשמש עוברת את ההר, הליקון, 2022.

» במדור ביקורת שירה בגיליון הקודם של המוסך: טליה סיידל כהן על "בידי מלאכי המים" מאת ענת חנה לזרע

 

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן

פודקאסט | הצעקה שתמחק את אהבה

אחרי ההצלחה הגדולה של "אהבה" חיפשה מעין איתן שפה פואטית אחרת לגמרי, ורק אחרי כמה ניסיונות שנגנזו היא כתבה את "הצעקה"

.

אחרי ההצלחה הגדולה של אהבה, מעין איתן, שגם תרגמה את הספר לאנגלית (תרגום שנחטף בשמחה בידי הוצאת פינגווין), ניסתה לספר סיפור קשור־לא־קשור, בשפה אחרת, שירחיק את הגיבורה החדשה ועלילותיה מן הצל הגדול מאוד של ספרה הראשון. הצעקה הוא הניסיון הזה.

 

 

» בפרק הקודם בפודקאסט המוסך: דפנה לוי משוחחת עם עופרה עופר אורן על ספרה ״מה קרה להגר באילת?״

 

 

להאזנה באפליקציות ההסכתים הפופולריות – לחצו כאן

 

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן

שירה | יכולתי לחרוז את שמי באור

שירים מאת לי ממן, טפת הכהן־ביק ולורן מילק

רחל רבינוביץ, פרט מתוך Wonderwoman, דיו על נייר, 65X50 ס"מ, 2017

לי ממן

מעֵבר מזה

יָכֹלְתִּי לִחְיוֹת בָּאוֹר, יָכֹלְתִּי לַחְרֹז

אֶת שְׁמִי בָּאוֹר, אֲבָל נוֹתַרְנוּ אֲנִי

מֵעֵבֶר מִזֶּה וְאַתָּה

מֵעֵבֶר מִזֶּה.

יָכֹלְתִּי לִהְיוֹת בָּאוֹר לִטְבֹּל בִּנְהַר הָאוֹר

אֲבָל נִשְׁאַרְתִּי כָּאן וְהַזְּמַן הוּא שֶׁעוֹבֵר בֵּינֵינוּ

כְּנָהָר שֶׁאֵין טוֹבְלִים בּוֹ פַּעֲמַיִם, וַאֲנִי כְּבָר יוֹתֵר

מִפַּעַם אַחַת טָבַעְתִּי בְּךָ, אֲבָל תָּמִיד

נִמְשֵׁיתִי בַּזְּמַן. כָּךְ נִשְׁאַרְנוּ

אֲנִי מֵעֵבֶר מִזֶּה

וְאַתָּה מָה,

.

וְזִכְרוֹנְךָ – הַאִם

עוֹד חוֹזֵר אֵלֵינוּ לִפְעָמִים, הַאִם סָלַחְתָּ

לִי שֶׁהָיִיתִי צְעִירָה כָּל כָּךְ לַחְשֹׁב שֶׁכָּל הַחַיִּים

מַמְתִּינִים –

.

מֵאָז אֲנִי אוֹחֶזֶת בִּזְנַב הָאוֹר

וְהוּא רָחוֹק מִמֶּנִּי תָּמִיד

כְּדֵי הֲבָרָה אַחַת.

 

סליחה בבקשה

סְלִיחָה, עִם מִי אֶפְשָׁר לְדַבֵּר פֹּה

שֶׁיַּעֲשֶׂה סֵדֶר כְּמוֹ שֶׁצָּרִיךְ:

כּוֹס מַיִם לִפְנֵי צִמָּאוֹן לְאֵין־שְׂאֵת,

יַעַר עֲבֹת אַהֲבָה אַחֲרֵי פֵּרוּרֵי שְׁבִיל

שֶׁלֹּא מְסַמְּנִים דָּבָר, סְלִיחָה

.

מִי מְטַפֵּל כָּאן בַּתִּיקִים שֶׁל אֵלֶּה

שֶׁנִּגְרְרוּ בַּקֶּצֶב הַהֶכְרֵחִי לָהֶם

עַד שֶׁעָקְפוּ אוֹתָם בַּתּוֹר,

סְלִיחָה, לְמִי אֲנִי פּוֹנָה

עִם כָּל תְּעוּדוֹת הַהִצְטַיְּנוּת וּמִכְתְּבֵי הָאַהֲבָה,

מִי מְבָרֵר מָה הָאֲחוּזִים שֶׁמַּגִּיעִים לִי

שֶׁנִּשְׁאֲרוּ לִי עוֹד בִּפְנִים מֵהַהִיא, שֶׁסְּלִיחָה,

גַּם הִיא הָיְתָה פֹּה, הָיָה לָהּ קִיּוּם בָּעוֹלָם,

הִבְטִיחוּ לָהּ דְּבָרִים, אוֹ לְפָחוֹת

הַדְּבָרִים הִתְפַּרְקְדוּ לְרַגְלֶיהָ

בִּרְבִיצָה שֶׁל הַבְטָחָה כְּנוּעָה

וְהַכֹּל עוֹד הָיָה לְפָנֶיהָ,

וְהִיא הָיְתָה הַרְבֵּה לְפָנֶיךָ, לְפָנֶיהָ, לְפָנָיו, שֶׁעַכְשָׁו –

סְלִיחָה –

אֲנִי כְּבָר הַרְבֵּה מְאֹד זְמַן מְחַכָּה.

.

לי ממן היא עורכת ראשית בהוצאת פרדס. ספרה "למה הדבר דומה" (ידיעות ספרים, 2017) זיכה אותה בפרס הליקון ובפרס שרת התרבות. השירים שכאן לקוחים מתוך ספרה החדש, "פיתום", אשר יראה אור הקיץ בסדרת רתמוס של הקיבוץ המאוחד. חברת המערכת המייסדת של המוסך. שירים פרי עטה פורסמו במוסך בגיליון 19 ובגיליון מיום 13.10.22.

.

טפת הכהן־ביק

שיר אהבה

הִבְטַחְתָּ שֶׁתֹּאהַב גַּם אִם יֻשְׁחֲרוּ שִׁנַּי (רָעַדְתִּי)

כְּשֶׁיִּסְעֲרוּ בְּנוֹתַי (לָחַשְׁתִּי) 

כְּשֶׁהַמִּינוּס בַּבַּנְק (הִזַּעְתִּי)

כְּשֶׁהַנֶּפֶשׁ תְּסֻכְסַךְ (קִלַּלְתִּי)

כְּשֶׁהַפַּרְנָסָה תִּדְעַךְ (נָשַׁכְתִּי)

וּכְשֶׁהַזִּקְנָה וְהַמַּחֲנָק (גָּמַרְתִּי)

.

וְלָחַשְׁתִּי לְךָ הַשְׁבָּעוֹת מְשֻׁנּוֹת

בְּדִיּוּק כְּשֶׁהָיִיתָ גוֹעֵש 

בַּשְּׁפִיכָה

עַד שֶׁשִּׁלַּשְׁתָּ חִבָּה

לְמַהֵר לְבַעֵר חֲשֵׁכָה

וְנָדַרְתָּ (גּוֹנֵחַ) 

מַבְטִיחַ,

מַבְטִיחַ, מַבְטִיחַ.

.

טפת הכהן־ביק היא פוסט־דוקטורנטית במכון כץ ללימודי יהדות באוניברסיטת פן בפילדלפיה. חוקרת ספרות עברית ועוסקת בעיקר בנושאים של דת וחילון וכן במשבר האקלים בספרות העברית. פרסמה רשימות, שירים ופרוזה בבמות שונות. פתיחה של נובלה פרי עטה נבחרה ל"פרויקט ההתחלות של המוסך".

.


לורן מילק

עיני תהום

עֵינֵי שָׂטָן עֵינֵי הַיֶּלֶד

בַּקְבּוּק תַּבְעֵרָה פָּנָיו

אֱלֹקִים הִכָּה עַל סֶלַע, נִפֵּץ אֶת עוֹלָלָיו. 

.

עֵינֵי מַלְאָךְ עֵינֵי הַיֶּלֶד

בְּעַפְעַפֵּי עֵשֶׂב הַזָּהָב

עֵינֵי תְּהוֹם בְּכַף הַקֶּלַע נִגְלוּ אֵלָיו.

.

עֵינֵי רַעַם עֵינֵי הַיֶּלֶד

בְּצִפָּרְנֵי הַדָּם נִרְדַּם

כִּי מַלְאָכָיו יְצַוֶּה לִשְׁמֹר עַל הָעוֹלָם.

 

פרח האלדר

לִישֹׁן פּוֹרִיָּה עִם גִ'ינְס כּוֹאֵב

לְדַגְמֵן מַחְשׂוֹף דִּכָּאוֹן

לְהִתְכַּלֵּב בִּזְרוֹעוֹת עֵץ אַלּוֹן

לְדַפְדֵּף בְּמַחְבֶּרֶת הַחֲלוֹמוֹת

.

אֲהוּבִי בְּפֶרַח הָאֶלְדֶּר

מִשְׁתַּקֵּף בִּכְתַב נָחָשׁ

מַר גָּמִישׁ עָמִיד וְאֶקְזוֹטִי

מִשָּׁלוֹשׁ יוֹצֵאת אֲנִי

.

אֲהוּבִי יוֹרֵד כְּמוֹ גֶּשֶׁם עַל מִטָּתִי

מְנַצֵּחַ בִּנְגִינוֹת מִזְמוֹר שִׁירִי

.

עֲלֵי הַכּוֹתֶרֶת שָׁמְרוּ עַל הַחֹם 

בְּכַדּוּר הַזָּהָב עִם סִירוֹפּ אָדֹם

.

עֲלֵי קוֹקוֹס נוֹשְׁרִים

כִּלְשׁוֹן אֱלֹהִים

הַסּוֹחֶפֶת אוֹתִי בְּרֹק

 

אתה לא עושה איתי

אַתָּה לֹא עוֹשֶׂה אִתִּי

מָה שֶׁאֲנִי עוֹשָׂה עִם אוֹרִין,

מָה שֶׁאֲנִי עוֹשָׂה עִם עַצְמִי,

מָה שֶׁעָשִׂיתִי עִם חַיּוֹת הַקֹּדֶשׁ,

מָה שֶׁאֲנִי עוֹשָׂה עִם מִילָאן,

מָה שֶׁאֲנִי עוֹשָׂה עִם הָאַגָּן,

מָה שֶׁאֲנִי לֹא עוֹשָׂה עִם עַצְמִי,

מָה שֶׁעָשִׂיתִי לְפֶרַח הַיַּסְמִין

.

לורן מילק משוררת, עורכת ומוזיקאית. בוגרת בית הספר מנשר לאמנות. עורכת האנתולוגיה "וילכו ויבואו בית אישה" (טנג'יר, 2019). ספריה: דם הבתולה (גוונים, 2000), פרפר פרלין (הוצאה מחודשת של טנג'יר, 2020), בורא מיני יללות (טנג'יר, 2020). זוכת פרס מטולה לשירה לשנת 2023. השירים שכאן מתוך הספר "תפילה בהנץ", שעתיד לראות אור השנה בהוצאת פרדס. שיר פרי עטה פורסם בגיליון 45 של המוסך.

.

» במדור שירה בגיליון הקודם של המוסך: שירים מאת שמואל מוניץ, רומי גנון ולילך גליל

 

לכל כתבות הגיליון לחצו כאן

להרשמה לניוזלטר המוסך

לכל גיליונות המוסך לחצו כאן