המתיוונים מגיעים לתל אביב

מכתב גלוי שנשלח ב-1922 לעיריית תל אביב דורש: הסירו את פסלי הנוי בקרבת בית הכנסת הגדול!

"אפרודיטה מקנידוס", הפסל היווני פרקסיטלס, המאה הרביעית לספירה

מאות שנים לאחר שפרץ מרד החשמונאים בעקבות הצבת פסל של ראש פנתיאון האלים היווני זאוס בבית המקדש, ואנו מוצאים במשנה סיפור התמודדות נוסף עם תרבות יוון: סיפור הצבת פסל אפרודיטה אלת האהבה בבית המרחץ בעכו. רבן גמליאל, שהיה פוקד בקביעות את המרחץ, הפתיע מתרחץ נכרי בשם פרוקלוס בן פלוספוס, כשהסביר לו שלמרות הכתוב בתורה "ולא ידבק בידך מאומה מן החרם" (דברים יג יח), אין ברחצה בקרבת הפסל מעשה עבודה זרה כי "אני לא באתי בגבולה – היא באה בגבולי" – ומוסיף, "אין אומרים נעשה מרחץ לאפרודיטי, אלא נעשית היא אפרודיטי נוי למרחץ".

כמעט אלפיים שנה לאחר מכן, ותושביה של תל אביב נאלצים להתמודד עם מקרה דומה, הפעם כזה שמגיע מגבולות היהדות. השנה היא 1922/ תרפ"ב ומכתב גלוי נשלח לעיריית תל אביב הצעירה. וכך נפתח המכתב:

אחדים מאתנו עברו בשבת זו לטיול לכבוד שבת, ברחוב אלנבי ובעמדנו ברגש של קדושה ושמחה אין סוף, בראותנו את הבנין הנהדר של בית הכנסת, ההולך ונבנה המשמח אלקים ואנשים ביפיו והלב מתמלא גיל וחדוה, ותקוה לאשר לאומי גשמי ורוחני גם יחד.

"לא תעשה לך פסל! מכתב גלוי לעירית תל-אביב", להגדלה לחצו על התמונה

הסצנה הכה יהודית-ציונית הזו הופרעה עד מהרה "בראתנו פתאם על שער הבית היפה של המנוח פחטר, פסלים ברוח יוני אמתי שהאליליות בולטת מכל קוויהם ואחד מהנוכחים הזכיר לנו שכתוב בעתונים, כי יעשו גם טקס וחגיגה בגלוי הפסלים כנהוג אצל אומות העולם".

ומתי בחרו המתיוונים החדשים להציב את הפסלים בקרבת בית הכנסת הגדול ברחוב אלנבי, בליבה של העיר העברית הראשונה? "ודוקא בשבוע זה, שבו חל שבעה עשר בתמוז יום שבו נשתברו הלוחות מפני …" – בנקודה זו לא פירטו מחברי המכתב, אבל ברור שהכוונה היא לעבודה זרה, עבודת העגל.

אפשר בקלות לשער כיצד המכתב הקצר שלפנינו, שנתלה ככל הנראה ברחבי העיר כולה, הוא חלק ממאבק שהתקיים – ועדיין מתקיים – על אופיה של ארץ ישראל המתחדשת והתנועה הציונית הקורמת ערים, קיבוצים ומושבים בכל שטחיה. מתנגדי הצבת הפסלים לא מעמידים את עצמם כנגד שיבת עם ישראל לארצו, להפך – הם מנסים להשפיע עליה מבפנים. המסר שלהם ברור: "דעו נא אדונים, כי בזה שתחקו את מעשי הגוים לא תמצאו חן בעיניהם, כקוף בפני אדם תחשבו".

בית הכנסת הגדול ברחוב אלנבי, תל-אביב, מתוך אוסף לנקין, אוניברסיטת פנסילבניה

ההתנגדות לפסלים היווניים, מיהרו מחברי המכתב להבהיר, אינה מהווה התנגדות לאומנות בכללה. למעשה, כתבו, "אם אין עבודה לפסלים הנכבדים פה בארצנו, יפתחו נא אמנות יהודית אמיתית כמו גפן של זהב שהיתה במקדש וציצים ופרחים וכדומה. אבל" וכאן נחשף הפחד האמיתי שלהם, "לא צורות אדם ולא צורות אלילים קדמונים או חדישים".

כותבי המכתב ראו עצמם כממשיכיהם הישירים של המכבים ("דעו נא, כי ישנם עוד נכדים למכבים!") וכמתנגדים להתיוונות ולהתבוללות – שתי מילים המשמשות באותה המשמעות במכתב.

החתומים על המכתב לעירייה

ומה ייעשו אם לא תשמע העירייה בקולם ותפעל להסרת הפסלים? גם לזה נמצאה תשובה. בסוף המכתב כתבו: "אם לא תתחשבו עם דרישתנו זאת שהיא דרישת הקהל היהודי הרחב, דעו-נא כי לא נחריש בשום אפן, ונשתמש בכל האמצעים (החוקיים) עד שנכריע את התבוללות המכוערה הזאת ועד שנבער את הפסלים ממחננו, וכמו אליהו הנביא בשעתו נגיד לכם: למה אתם פוסחים על שתי הסעיפים, אם שייכים אתם לעם ישראל לכו ברוחו ובמנהגיו, ואם להתבולל חפצתם למה באתם הנה? ואם תאמרו הלא זה רק לנוי נעשה, דעו נא כי נוי זה חרפה הוא לישראל".

המכתב הגלוי התפרסם ב"הארץ", 19 ביולי 1922. לכתבה המלאה לחצו על התמונה

הפחד מ"התיוונות" מלווה את עם ישראל מאז המפגש הראשון שלו עם תרבות יוון הקלאסית. משמעותו המקורית של המושג הייתה אדם יהודי המקבל עליו את התרבות היוונית השולטת (ומאוחר יותר, הרומית) ובכך זונח את דת אבותיו או – אפשרות שכיחה יותר – משלב אלמנטים "זרים" מתרבות יוון בתוך היהדות. ברבות השנים ובדעיכת תרבות יוון ורומי, הפך המתיוון, פוטנציאלית, לכל אדם המאמץ לעצמו סממנים שונים מתרבויות העולם במחיר השמירה הקפדנית על כל תג ותג של ההלכה היהודית.  גם אם זה אומר, כפי שראינו, הצבת פסלי נוי בחצר ביתו, והרי הדיבר השני – וזאת לא הזכירו מחברי המכתב – אוסר במפורש על עשיית פסל וכל תמונה.

 

כתבות נוספות

ההורוסקופ העברי הראשון!

האם אתם חיים חיים של משורר עברי מתחילת המאה הקודמת?

בואו לבחור צד במלחמת ההמנונים

הנוצרים שחזרו לקרוא את התנ"ך

​כשהחלו לחזור מלומדים פרוטסטנטים אל התנ"ך ולמצוא בו תבנית לחוקה פוליטית קדושה, הבינו במהרה שאי אפשר ללמוד לעומק את "ספר הספרים" ללא עזרה מהספרות התורנית הענפה. גם אחרי ההבנה החשובה הזאת, גילו מורים יהודים לעברית ברחבי אירופה שהדבר לא עודד גישה סלחנית כלפי היהודים

ג'ון סלדן, צייר לא ידוע. הציור נמצא ב-National Portrait Gallery בלונדון

​ג'ון סלדן (1654-1584) לא היה ידוע כאדם שמכפיף את עצמו בפני איש. בשנת 1629 נשלח המשפטן וחבר הפרלמנט האנגלי ל'מצודת לונדון" (Tower of London) הידועה לשמצה כעונש על כך שסירב להכיר בזכותו של מלך אנגליה לפזר את דיוניו של בית הנבחרים. בתום ארבעה חודשים של שהות במצודה, כשחש המלך שסלדן העקשן זכאי עתה להקלה מסוימת בתנאי שהותו, אישר לסלדן לבחור ספר שינעים את זמנו בתא. מבין שלל הספרים שיכול היה משפטן אנגלי פרוטסטנטי בן המאה ה-17 לבחור כ"ספר לאי בודד" שלו, ביקש סלדן עותק של התלמוד הבבלי ועותק של התלמוד הירושלמי.

ג'ון סלדן, צייר לא ידוע. הציור נמצא ב-National Portrait Gallery בלונדון

 

הברית הישנה: תוכנית לרפובליקה אלוהית

האנקדוטה התמימה הזאת חושפת את המהפכה הרעיונית, התיאולוגית והפוליטית האדירה שעברה אירופה הפרוטסטנטית במפנה המאות ה-16 וה-17: החזרה לתנ"ך בשפת המקור, העברית. לא דובר רק בחזרה לתנ"ך, אלא בחזרה בתיווכם של המקורות היהודיים. מלומדים נוצרים חשובים העזו עתה להסתכל על "הברית הישנה" בדרך חדשה לחלוטין: לא עוד ספר רצוף רמזים לחייו של המשיח, אלגוריה של אירועים לעתיד לבוא, או חוק עתיק מעידן קודם שהוחלף על ידי הברית החדשה.

מלומדים אלה, שכונו הבראיסטים, "זימנו" עתה את גדולי הרבנים של עם ישראל בכל הדורות בכדי שיספקו תשובות לשאלות הרבות שצצו בראשם בזמן קריאת התנ"ך. לשם כך, החלו מלומדים פרוטסטנטים רבים לתרגם את היצירות המרכזיות של הספרות התורנית היהודית. וכך, בפעם הראשונה בהיסטוריה תורגמו באופן שיטתי המשנה, התלמוד (הבבלי והירושלמי), המדרש, ספר הזוהר, כתבי הרמב"ם, המשנה ועשרות רבות מאוצרות מדף הספרים היהודי לשלל שפות אירופאיות: לטינית, אנגלית, גרמנית ועוד.

התנ"ך נתפס עתה על ידי חלק מן המלומדים כתבנית לחוקה פוליטית מושלמת אשר כונן האל. "הרפובליקה העברית" – Respublica Hebraeorum (כפי שכונה הסדר הפוליטי והדתי של עם ישראל הקדום) נתפסה על ידי הללו כרפובליקה מושלמת, העולה בכל היבט על הרפובליקה הרומית או על ערי המדינה היווניות הקדומות. איך משחזרים את אותה רפובליקה מושלמת? והרי התנ"ך עצמו פרגמנטרי ומכיל לא מעט סתירות.

היה זה עיסוק שערער את האמיתות הגדולות עליהם עמד העולם: חלוקת רכוש, זכותו האלוהית של המלך למלוך על נתיניו ומקומה של הסובלנות הדתית בעידן של כנסייה ממוסדת. דרכים חדשות להסתכל על העולם נפתחו בפני בני אירופה.

אולם, בניגוד למצופה, העניין חסר התקדים בתנ"ך ובפירושים הרבניים שלו לא עודדו גישה סלחנית ליהודים בשר ודם (לפחות לא בתחילה). משנהגה העיקרון שאי אפשר ללמוד תלמוד שלא באמצעות מורה יהודי הבקיא בשפת קודש, פרחה משרת המורה לעברית ברחבי אירופה הפרוטסטנטית. היא מולאה ברובה על ידי יהודים מומרים. היהודים הגלויים המעטים שלימדו את שפת הקודש העתיקה למדו במהרה מה חושבת עליהם הסביבה הנוצרית.

כזה היה סיפורו של ג'ייקוב (יעקב) ברנט (Barnet).

 

"ג'ייקוב היהודי"

​עם הגעתו של צעיר יהודי בשם יעקב ברנט בשנת 1610 לחופיה של אנגליה, ניסו לא מעט מלומדים פרוטסטנטים לפרוש את חסותם על היהודי המשכיל והאדוק. ברנט היה מציאה שאין כמותה: יהודי משכיל ואדיב ממוצא איטלקי, בעל שליטה מלאה בלטינית ובתלמוד.

בשנת 1613 נפגש לראשונה עם איזק קזובון (Casaubon), מרצה ותיאולוג מוכר מאוקספורד, ובין השניים התפתחה ידידות עמוקה שהתבססה על לימודיהם המשותפים בכתבים יהודיים בשפת הקודש.

רשימות בעברית ובלטינית בכתב ידו של איזק קזובון. הרשימות הן תוצר לימודיהם המשותפים של קזובון וברנט. מתוך ספרם של אנתוני גרפטון ויוהנה ויינברג

קזובון לא החמיץ הזדמנות לשבח את ברנט בפני כל: פרופסורים באוקספורד, הארכיבישוף של קנטברי ואפילו בפני ג'יימס הראשון, מלך אנגליה בכבודו ובעצמו.

אט אט החל ברנט להרגיש את הלחץ העצום המופעל עליו להתנצר. האפשרות שמלומד יהודי מדרגתו יכיר באמיתות הדוקטרינה הנוצרית (בווריאציה האנגלית-פרוטסטנטית שלה) קסמה לכל מכריו. ימים רבים התחבט ברנט בינו ובין עצמו. הוא חשש שהמהלך הזה ירחיק אותו ממשפחתו, והתקשה לראות במה עדיפה הדת הנוצרית על זו היהודית. לבסוף נכנע ללחץ והסכים להתנצר.

"ג'ייקוב היהודי" הכריז: "הכיסוי הוסר מעיניי" – בכך התכוון ברנט לתורותיהם השגויות של הרבנים עליהם שקד (אותם רבנים שאת כתביהם ביקשו המלומדים שסביבו להכיר על בוריים). טקס ההמרה המתוכנן משך אליו את אצילי הממלכה, כשהמלך האנגלי עומד בראשם.

ג'יימס הראשון בציור משנת 1605, אשר מיוחס ל-John de Critz

אולם החלטתו לא החזיקה מעמד זמן רב, וביום ההמרה המיועד נמלט ברנט מהעיר. הוא נעצר שעות ספורות לאחר מכן ונשלח לכלא. מרצים וכמרים מאוקספורד ניצלו את ההזדמנות כדי להטיף בתורות לאסיר הנמק בכלא ולשכנע אותו לחזור מהחלטתו לדבוק בדת אבותיו. אם לא יחזור בו במהרה, הובהר לו שוב ושוב, גזר דינו יהיה שריפה על המוקד.

בשלב הזה נחלץ קזובון לעזרת חברו, אותו כינה פעמים רבות בחיבה "הרבי שלי". הוא חיבר שני מכתבים לרשויות אוקספורד, שבהם ביקש תחילה לשפר את תנאי מעצרו של ברנט ולחוס על חייו. בכדי לדבר אל לבם, הוא בחר להשתמש באותה שפה אנטישמית כנגד חברו ולהוקיע אותו כ"יהודי ערמומי וזדוני", אך הדגיש שברנט זכאי להתחרט על החלטתו להתנצר, בין היתר משום שגדל בתוך עולם התלמוד, כשראשו מלא באמונות תפלות ובשקרים המופצים בו. לבסוף, הגיעו דברי ההגנה של קזובון לאוזניו של המלך, והוא הורה לגרש את ברנט לצרפת.

איזק קזובון, צייר לא ידוע. הציור נמצא ב-National Portrait Gallery בלונדון

רק לאחר הוצאתו להורג של בנו של המלך ג'יימס, צ'ארלס הראשון, בימיו של אוליבר קרומוול, יהודים הורשו סוף סוף לחזור ולהתגורר בממלכה (שהפכה לרפובליקה) ולהתהלך בה בגלוי.

נשים כותבות תחינה יפה מאוד ביידיש

באירופה של המאה ה-17 נולד ז'אנר חדש של תפילה - תחינה. בניגוד לתפילה המקובלת, תחינה נאמרה על ידי נשים ביידיש וכללה בתוכה גם בקשות אישיות: בריאות לילדים, פרנסה ואפילו בקשה לשמירה משדים ושאר מזיקין. אחת העתיקות שבהן שמורה אצלנו בספרייה

התמונה מתוך אוסף המרכז לחקר הפולקלור, האוניברסיטה העברית בירושלים

החל מהמאה ה-14, החלה ספרות היידיש לצבור קוראות וקוראים נאמנים, אשר מצאו בה דרכים לבטא את תרבותם בצורה שלא התאפשרה להם במסגרת הספרות העברית הקיימת. בתוך אותה תפוצה הולכת וגדלה, נשים לא היו קוראות פסיביות, כמו שהיו בדרך כלל מקבילותיהן בעולם הנוצרי, אלא שימשו תפקידי מפתח בתהליך יצירת כתבי יד ותעשיית הדפוס העברי. לרוב, שימשו הנשים תומכות, אשר פרסו את חסותן על יצירתה והפצתה של הספרות החדשה. בנוסף, היו לא מעט נשים בחברה האשכנזית ששימשו מדפיסות, מתרגמות, עורכות ומעתיקות. בשיאה של תעשיית הדפוס הן חיברו תפילות, ספרות מוסר ושירה.

בתנאים אלה נולד לו ז'אנר מיוחד במינו של תפילה נשית – תחינה. בניגוד לתפילה הקבועה והזהה בסידור הנקראת בלשון הקודש, תחינה היא בעלת אופי אינטימי יותר, נוסחה שונה ממקום למקום, והיא נאמרת בלשון המדוברת של המתפללת.

מתוך 'איין גאר שיני תחינה'. מוציא לאור לא ידוע

במסגרת מהפכת הדפוס העברי והיהודי הפכה התחינה ביידיש לז'אנר נפוץ. תחינה, אשר חוברה על ידי גברים ויותר מאוחר בעיקר על ידי נשים, נכתבה ונראתה שונה מיצירות יהודיות אחרות הכתובות בעברית.

אחת הדוגמאות המוקדמות ביותר בנמצא של הז'אנר הספרותי החדש היא "איין גאר שיני תחינה" (בתרגום לעברית: "תחינה יפה מאוד") – תחינה השמורה בספרייה הלאומית. הספרון, המונה שמונה דפים, לא מכיל פרטים לגבי המקום והזמן המדויקים בו הודפס. בעקבות בחינה של סוג הכתב, החליטו חוקרים שמדובר כנראה בתחינה שהודפסה בפראג, בין סוף המאה ה-16 לבין תחילת המאה ה-17. תיארוך זה ממקם אותה כאחת התחינות העתיקות שיש בנמצא, וכזו ששרד ממנה, לפי מה שידוע לנו, עותק יחיד, אשר שמור באוסף הספרייה הלאומית.

בהקדמה לתחינה, נראה ש׳נשים חסידות׳ שהכירו (וככל הנראה גם חיברו) אותה – גם שמרו עליה זמן רב בסוד. לא ברור מתי ומדוע שינו את דעתן, אך הן החליטו להפיצה בדפוס.

מתוך 'איין גאר שיני תחינה'. מוציא לאור לא ידוע

 

מחברת התחינה פותחת את פנייתה לאל בציון דמויות נשיות מהמקרא. באופן זה מבקשת המחברת מהקדוש ברוך הוא שיעשה עמה ועם המתפללות האחרות הנעזרות בתחינה את החסד שעשה עם חוה, שרה, רבקה, רחל, לאה ונשים נוספות במקרא ולא יתבייש לקבל מהן את תפילתן. המתפללת האוחזת בתחינה נעזרת בכוחן ובהשראתן של אותן דמויות מופת, ומבקשת שבזכותן תנצל משפחתה מהגזירות הקשות שנפלו על בני הקהילה היהודית.

מבין כל התפילות והבקשות המסורתיות שמבקש יהודי מאלוהיו – שמירה על יהודים בנסיעותיהם, הצלה מכל רע ותפילה המבקשת שכל העמים יכירו באלוהים כבורא, עולות בתחינה בקשות בעלות אופי אמהי ונשי יותר: המחברת מצרפת בקשה לפרנסה, תחינה שהבנים יגדלו להיות תלמידי חכמים שומרי מצוות, ובקשה מהאל שישמור עליהם מפני לילית ושדים אחרים.

מתוך 'איין גאר שיני תחינה'. מוציא לאור לא ידוע

עולמן של התחינות הוא עולם של פחדים ודאגות יומיומיות של נשים: פחד מקשיי הלידה, דאגה לבריאות הילדים והמשפחה ואפילו שמירה מפני עין-הרע. מול גרסאות מגובשות ומעובדות יותר של התפילה והסידור, עמדה התחינה כתפילה קרובה יותר ללב המתפללים, כזו המספקת הצצה לצדדים רבים בתרבותם ובחייהם של יהדות אשכנז – צדדים שהיו נותרים חבויים אלמלא נשמרו יצירות רבות ומגוונות באותו ז'אנר יידי.

עשרת השבטים האבודים חוזרים לאנגליה

סיפורו המדהים של "שגריר היהודים" מנשה בן ישראל, שהצליח לשכנע את האנגלים שרק החזרת היהודים לאי, תביא עמה את הגאולה

יהודים נשרפים חיים על ידי נוצרים. חיתוך עץ גרמני מסוף המאה ה-15

ב-1290 גורשו יהודי אנגליה מן הממלכה בצו של המלך אדוארד הראשון. המדהים הוא שאפילו לאחר הגירוש הזה, המשיכה היהודיות (Jewishness) להתקיים כמושג וירטואלי המסמל את החטא המוסרי של רוצחי בן האלוהים. גם אחרי שלא נשארו באופן רשמי יהודים על אדמת האי האנגלי, המשיכו כותבים ותאולוגים נוצריים להתייחס אל היהדות כאל מצב מוסרי נפשע המאיים על שלוות הקהילה האנגלית החסודה. לא רק הקהילה היהודית שהסגירה את ישו אשמה במותו, אלא ידיהם של כל היהודים בכל הדורות מגואלות בדמו של המשיח.

ענייני יהודים-נוצרים הסתבכו עוד יותר עם גירוש ספרד בשנת 1492 והטבלתם בכפייה של יהודי חצי האי האיברי, הנשארים בספרד והעוזבים לפורטוגל. לפתע התברר שחלק מהיהודים שהתנצרו, מרצון או מכורח, עלולים לחזור (ולעיתים אכן חוזרים) אל יהדותם – אם לא בדור הראשון, אז בשני ובשלישי.

במהלך המאה ה-16 החלו להשתקע בממלכה האנגלית נוצרים חדשים ויהודים מומרים רבים. הם פיתחו בה רשתות סחר משפחתיות, שבאמצעותן העבירו מיני סחורות ברחבי אירופה והעולם החדש. משעה שחזרו היהודים הישנים/הנוצרים החדשים לאנגליה והשתקעו בה, היחס אליהם השתנה. רבים קיבלו את הנוצרים החדשים כאחיהם לכל דבר ועניין, אך היו שראו במומרים נוצרים מזויפים, משילי עורות ומשני פרצופים. מעטים אף עדיין ראו בהם עושי דברו של השטן. את המקום המפוקפק הזה תפס אדם אחר באנגליה שהתנתקה מהקתוליות: הבישוף של רומא, הלא הוא האפיפיור בכבודו ובעצמו.

בעת שמלכו על אנגליה מלכים פרוטסטנטים אדוקים, הסיכוי שיורשו היהודים לחזור לממלכה כיהודים מוצהרים היה אפסי. עצם הנוכחות הדלילה יחסית של יהודים מומרים נסבלה כל עוד לא התבלטו – כפי שיעיד סופו המר של רודריגו לופז (המודל של שייקספיר לשיילוק).

רודריגו לופז קושר להרעיל את אליזבת מלכת אנגליה, תחריט של פרדריך ון הולסן משנת 1627

רק עם הוצאתו להורג של "איש הדמים הזה", המלך צ'ארלס הראשון, וביטול המלוכה בשנת 1649, נפתח חלון הזדמנויות נדיר – רגע היסטורי אשר עלול היה לחלוף לולא נמצא מנהיג בעל יד ברזל שיכוון ויניע אותו. אוליבר קרומוול, הלורד פרוטקטור של הרפובליקה הצעירה, היה נחוש להיות המנהיג הזה. אל המאמצים הנמרצים שלו לקדם את "השאלה היהודית" הצטרף הוגה יהודי, אשר נודע ברחבי אירופה כ"שגריר היהודים".

אוליבר קרומוול, הלורד פרוטקטור, בציור של סמואל קופר משנת 1656

שגריר היהודים מציע תשועה לישראל

יחסם החיובי של המנצחים הפוריטנים (אשר הוציאו את המלך להורג ב-30 בינואר 1649) כלפי היהודים היה בגדר סוד גלוי לכל. ההיגיון המשיחי שהחזיקו בו שכנע אותם שביאתו השנייה של ישו תגיע רק עם התנצרותם של היהודים. הם היו בטוחים פחות לגבי הדרך בה תושג מטרה נכספת זו.

מנשה בן ישראל ברישום מאת רמברנדט

את התשובה לשאלה הזו מצאו אנגלים רבים בספרון הקצרצר שחיבר מנשה בן ישראל בשנת 1650. בעקבות שיחותיו עם הנווד הפורטוגזי ממוצא יהודי אנטוניו דה מונטצ'ינו השתכנע בן ישראל שהילידים של דרום אמריקה הם צאצאי עשרת השבטים האבודים. הוא סיפק עשרות רבות של עדויות וסימוכין מהמקורות ומספרי מסעות כדי לשכנע את קוראיו בכך. את הספר עצמו הקדיש לפרלמנט האנגלי. מדוע הפנה עתה את מבטו לאנגליה?

היות שהיהודים סולקו מהאי כבר בשנת 1290, קרא מנשה בן ישראל לחזרתם לאי – חזרה שתאשר את הנבואה הקדומה המקשרת בין התיישבות יהודית בכל קצוות תבל לביאת המשיח. הרעיונות המוזרים שהפיץ "שגריר היהודים" צלצלו היטב לאוזניים אנגליות: לאנגלים שהאמינו שהתנצרותם של עשרת השבטים האבודים תבשר את התנצרות יהודי העולם סיפק מנשה בן ישראל תוכנית פעולה מנצחת.

לכן, כשהגיע הזמן לדיון מעמיק בשאלת חזרת היהודים לאנגליה, שלח אוליבר קרומוול הזמנה רשמית למנשה בן ישראל והזמין אותו להגיע לממלכה שהפכה לרפובליקה. הדיונים הארוכים שנפתחו בדצמבר 1655 בארמון וייטהול בשאלת חזרתם של היהודים עוררו זעקה אדירה מצד תאולוגים, סוחרים ואנגלים מן השורה שהתנגדו לאפשרות שהיהודים, שנואי נפשם, יחזרו להתגורר באי. בתגובה, ניצל מנשה בן ישראל את כשרונו הגדול ביותר וחיבר אגרת פומבית ונרגשת למען חזרתם של היהודים לאנגליה. אגרת "תשועת ישראל" (Vindicie Judaeorum) הוקדשה כולה למטרה אחת ויחידה: הפרכה שיטתית של שלל "האשמות שהוטחו בפני האומה היהודית". הפעם זנח בן ישראל את הקריאה המשיחית בעבור חיבור משפטי-פילוסופי.

תרגום עברי של "תשועת ישראל" מאת מנשה בן ישראל, אשר נעשה בוינה בשנת 1813

עם נעילת הוועידה החגיגית בארמון וייטהול, הכריזו שופטי הוועידה שאין באופן רשמי שום חוק האוסר על התיישבותם של יהודים באי האנגלי. אמנם לא קרא הממשל האנגלי לחזרתם המבורכת של היהודים לאנגליה (כפי שקיוו יהודים רבים בתחילת הדיונים), ובכל זאת, הנה נפתחה סוף סוף הדלת לחזרתם ההדרגתית של היהודים – מדיניות שהמשיכה ואף התעצמה עם השבת המלוכה לאנגליה בשנת 1660.