כשרשת המסחר המשפחתית הפכה לרשת סיוע ליהודי תימן

בתימן של סוף המאה ה-19 הקים סלימאן חבשוש אימפריית מסחר משגשגת וניצל את הצלחתו לעזרה לנזקקים בקהילה היהודית. לימים, כשנכדו ירש את החברה, סייעה המשפחה בהעלאת הקהילה ארצה

יחיאל חבשוש ויתומי יהדות תימן בארץ ישראל

לאור מאבקם ההיסטורי הנורא והאיום של אחינו יהודי תימן בתימן, התעוררה אצלי שאלה חשובה: מה עושים יהודי תימן בארץ ישראל בנושא חמור זה, פרט להשתתפות בצער, ומה עושים המוסדות? אז התברר לי שיש הזנחה חמורה בנושא חמור זה.

(יחיאל חבשוש מספר על הקמת קרן "עזרת אחים")

סלימאן חבשוש נולד בצנעא בשנת 1856, בן זקונים למשפחה עם חמישה בנים. כשהיה בן שמונה התייתם מאביו. כמו שאר אחיו, ואביו לפניהם, עבד תחילה בריקוע נחושת. אך משראה שהפרנסה קשה הוא עבר לעסקי המסחר, עזב את צנעא והחל לפתח רשת מסחר שלימים תיחשב לענפה בתימן ותוציא את שמו לגדולה.

סלימאן, שידע בצעירותו עוני ומחסור, החליט שלא יהיה זה צודק שרק משפחתו תיהנה מפירות הצלחתו. במסעותיו ברחבי תימן נחשפו בפניו המצב הקשה ברבות מהקהילות היהודיות והסבל שסבלו היהודים מהזנחה, מרדיפות הרשויות המוסלמיות וממחסור בפרנסה ראויה. "כשראה שיש צורך לייצג את הציבור נטל על עצמו בחשאי את הדבר", תיאר נכדו יחיאל חבשוש (תזכרו את השם, עוד נחזור אליו).

וכך התרחבה רשת המסחר שהקים סלימאן, ובד בבד עם פעילותה העסקית שימשה רשת סיוע ליהודי תימן. אחת התקופות שבהן המצוקה זעקה לשמיים וסלימאן נרתם לעזור הייתה המצור על צנעא בשנת 1905. את התקופה האיומה תיאר סלימאן בספרו "אשכלות מרורות", ובו ציין כי "במצור זה נספו כשני שליש של התושבים".

האווירה השוקקת וחדוות הנתינה בביתו של סלימאן בצנעא היו שם דבר ונחקקו גם בזיכרונו של הנכד יחיאל, שנולד שנים ספורות אחרי המצור. בהקדמה לספר שחיבר יחיאל בבגרותו, תיאר את בית המשפחה בעת ילדותו כבית שנמצא בחברותא תמידית:

וכמעט שלא היו לנו חיים פרטיים במובנה של המילה. שערי ביתנו היו פתוחים כמעט כל היממה ועד שעה מאוחרת בלילה, הבתים שימשו בתי מגורים, בהם אכלו וישנו, גם מרכז למסחר בתימן ומחוצה לה, מחסני הסחורות במקום, משרדי העסקים בבתי המגורים, משעות הבוקר המוקדמות רחוב משפחת חבשוש שהיה סגור מצד האחד המה ממבקרים. ברחוב היו סוסים, פרדות, חמורים של באי הבית, שליחי המברקה והדואר, פקידי ממשל, מתווכים, סוחרים, קונים ומוכרים מצנעא ומכל קצווי תימן, טרדנים, עסקנים, מבקשי עזרה, אנשים שמחכים לחלוקת לחם בצהריים, אורחים מתימן ומחוצה לה. בית ועד לחכמים ועסקנים, מסיבות של חתונות ומילות וגם לצערנו אבלות וכדומה. כל הבית רוחש חיים תוססים קבועים.

בשנת 1922 נפטר סלימאן, ורשת המסחר שייסד עברה לניהול בניו ונכדיו, התרחבה למדינות נוספות ונקראה "בני סלימאן חבשוש". יד ההיסטוריה כיוונה זאת כך שרשת המסחר קמה סמוך לתקופה ההיסטורית שיש המכנים "שיבת ציון השנייה" – עידן העליות הגדולות לארץ ישראל והקמת מדינת ישראל.

יחיאל חבשוש בשנת 1992. צילום: באדיבות המשפחה

נחזור לנכד יחיאל חבשוש, שהוכיח לאורך חייו שהפילנתרופיה הייתה חלק מהדנ"א המשפחתי. הוא היה איש מסחר, פעיל ציבור וגם סופר, משורר וחוקר יהדות תימן. לימים תרם יחיאל את הארכיון המשפחתי העשיר לספרייה הלאומית, ובעזרת הארכיון אנחנו יכולים לעקוב אחרי הפעילות ההומניטרית של המשפחה. וכך למדנו שבשנת 1930 עלה יחיאל לארץ דרך הנמל בעדן. שלוש שנים לפני כן עזב את צנעא ועבר לעדן. שם סייע רבות למשפחות יהודיות לעלות ארצה ופיתח קשרים עם משרד הסוכנות היהודית בעיר.

כשהגיע ארצה הצטרף מייד לפיתוח הפעילות בסניף הארצישראלי של חברת המסחר המשפחתית. בסניף, שפתח בתל אביב דודו דויד טוב, יכלו יהודים ממוצא תימני שחיו בארץ לתרום כסף למשפחתם בעדן או בצנעא. בתימן האמאמית לא פעלו בנקים באותה העת, ולכן הדרך המהירה, ואולי היחידה, להעביר כסף הייתה באמצעות חברות מסחר. איך זה עבד? אדם היה תורם סכום כסף בסניף התל אביבי, ומנהל הסניף בצנעא או בעדן היה מעביר לבני המשפחה בתימן את הכסף שנתרם.

החברה של משפחת חבשוש ניהלה רישומים מפורטים של התרומות הללו, ובתיקי הארכיון נשמרו מאות רבות של קבלות שרשמו מקבלי התרומות בתימן. בצד הפתקים הללו הוסיף יחיאל פנייה לאחיו שבתימן בבחינת "תן לפלוני זה וזה את הלירות שתרם לו בן משפחתו".

קבלות שכתבו מקבלי התרומות בתימן

ומה עם הפליטים והנזקקים בתימן שלא הייתה להם בארץ ישראל משפחה שתסייע להם? לשם כך הצטרפו יחיאל ובן דודו מאיר לוי ל"עזרת אחים", ארגון בתל אביב שכל פעילותו הוקדשה לענייני קהילת עולי תימן בארץ. לפעילות על אדמת תימן נרתמה קבוצת נערים שיחיאל, בכישוריו הארגוניים, הכיר עוד מימיו בעדן וגיבש לקבוצה שתפקידה לסייע לבנות ובני הקהילה שנשארו בתימן. ועתה הגיע זמנם לסייע בהעלאת אנשי הקהילה ארצה.

הסתעפות חשובה ביותר, קריטית ממש, בפעילות "עזרת אחים" הייתה הטיפול ביתומים וביתומות היהודים בתימן, כפי שעולה מתיק שלם בנושא שנמצא בארכיון משפחת חבשוש. בשל הקרבה הטבעית של בני האדם לאסלאם (היא הדת הטבעית), כך קבע החוק המוסלמי בתימן, ילדים ששני הוריהם מתו מחויבים לעבור לרשות משפחה מוסלמית שתגדל אותם על פי דתו של מוחמד. כדי להציל ילדים יהודים מתרחיש כזה, התארגנה רשת הברחה שחילצה יתומות ויתומים – תחילה לקהילות יהודיות אחרות, ולאחר מכן העלתה אותם ארצה במהירות האפשרית.

בזכות פעילות "עזרת אחים" ובסיוע עליית הנוער, בניהולה של הנרייטה סאלד, הועלו מתימן לארץ מאות יתומים ויתומות לפני קום המדינה.

רשימת שמות היתומים שהעלה ארגון "עזרת אחים" בשנת 1945

 

יתומי יהדות תימן בארץ ישראל. מתוך הספר "משפחת חבשוש"

משפחת חבשוש פועלת לקידום הציונות בתימן

מלבד הענקת סיוע ממשי לפליטים ונזקקים בתוך קהילות תימן, האמינו יחיאל ובני משפחתו בדחיפות שבהעלאת יהדות תימן לארץ כיוון שכבר לא ראו בתימן מקום ראוי עבור היהודים. לפני הקמת מדינת ישראל ואחריה, פעל יחיאל לרתום רבנים ומנהיגים יהודים בתימן לתמיכה בציונות. בארכיון מצאנו דוגמה חיה לכך במכתב שכתב יחיאל לרב יוסף שמן, מהמנהיגים האחרונים של יהדות צנעא, ובו הסביר לרב מהי אותה תנועה לאומית יהודית הקוראת להעלאת יהודים לארץ ישראל.

המכתב ששלח יחיאל חבשוש לרב יוסף שמן בצנעא

משפחת חבשוש ייחסה חשיבות רבה להשכלת ילדי הקהילה. בשנות הארבעים הוקם בצנעא בית ספר עברי לבנים, ולצידו פעל בית ספר לבנות. הייתה זאת התפתחות יוצאת דופן ביהדות תימן, שעד אז כמעט לא דאגה לחינוך הבנות. התלמידים למדו גם לימודי קודש וגם לימודים כלליים, ואף עברית ארצישראלית – אולי כהכנה לעלייתם לארץ. בית הספר לבנים ולבנות פעל בהנהלת מנהיגי צנעא ורבניה, ומשפחת חבשוש תרמה רבות להקמתו ולהפעלתו.

עד מהרה נפוצו בכל קהילות יהדות תימן שמועות על האפשרות לעלות לארץ דרך העיר עדן שבשליטת הבריטים. המונים נהרו לעיר. האישורים איחרו להגיע והתשתיות לא תמכו בכמות כה גדולה של אנשים. המונים מתו מרעב וממחלות. גם בטרגדיה הזו נרתמה "עזרת אחים" לסייע.

בצד הפעילות בתימן עצמה, ראה יחיאל חשיבות בהסברה ביישוב העברי, ובחושיו העסקיים החדים יזם שלל יוזמות ברוכות. בין השאר, הציע לראש עיריית תל אביב לארגן יום סרט שכולו קודש לתרומה לפליטי עדן.

בקשה דחופה לראש עיריית תל אביב: יום סרט "לעזרת אחינו האומללים"

החומרים בארכיון משפחת חבשוש משקפים היקף פעילות עצום של "עזרת אחים". ונדמה שבכל הזדמנות שאחד מבני או בנות הקהילה הזדקק לסיוע, מיהרו חברי הארגון ויחיאל בראשם לעזור ככל יכולתם. הסיוע כלל בקשות מרשות השידור לחדש הופעות של "הקריין והזמר החביב מר יחיאל עדאקי", עזרה בשיכון משפחות עולים ובשכר דירה, פנייה לרשויות המנדט בשם אסירים יהודים ועוד ועוד. ב"עזרת אחים" לא חששו להתערב ישירות באורח חייהם של יושבי תימן: ליידע על פעילות הארגון, ועם זאת לקרוא, למשל, להפסקת המחלוקות הסוערות בתוך הקהילה בתימן כי זהו זמן לאחדות.

בשנים 1986-1985 פרסם יחיאל ספר בשני כרכים על משפחת חבשוש. הוא צירף מסמכים רבים מהארכיון ודרכם סיפר את סיפור משפחתו. יחיאל היה פעיל ממש עד העליות האחרונות של שארית הפליטה בתימן, בשנות ה-90. בשנת 2002 הלך לעולמו, והוא בן 91.

הספר "משפחת חבשוש" מאת יחיאל חבשוש, הוצאה עצמית

תודה לאמיתי אריכא ולד"ר מנשה ענזי מהמחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן-גוריון.

ארכיון יחיאל חבשוש מונגש באדיבות צאצאיו, לזכר דויד טוב בן חנינא ואיימי חבשוש. הארכיון נרשם בראשיתו במסגרת פרויקט המחקר של ד"ר מנשה ענזי, שנתמך בידי הקרן הלאומית למדע, ובהמשך הודות לתרומתה האדיבה של קרן סאמיס, סיאטל, וושינגטון, לזכרו של שמואל ישראל בן שרה.

ד"ר ענזי עורך כעת מחקר מקיף על חברת המסחר של משפחת חבשוש.

מסביב לעולם בשלוש שנים: מסע ההצלה של ילדי טהרן

בפברואר 1943 הגיעו לארץ "ילדי טהרן" - פליטים מפולין שנאספו לאירן ונשלחו לארץ בדרך לא דרך באחד ממבצעי ההצלה המקיפים והמוצלחים בזמן המלחמה. מסמכים ותמונות השמורים בארכיון עין חרוד מספקים לנו הצצה אינטימית לתהליך הקליטה המורכב וחושפים סיפורים אישיים מכמירי לב.

ילדי טהרן ברכבת בדרכם לישראל, 1943. הצילום באדיבות הארכיון הציוני המרכזי.

הרכבת נכנסת לתחנה. מפתחי הקרונות מציצים ילדים. מאות פנים קטנות, עצובות. הם נדחקים לחלונות, ולדלתות, מביטים בעיניים קרועות בזרים הממתינים להם על הרציף.

השנה היא 1943 ולא, זו לא עוד תמונת אימה של ילדים שנשלחים למות במזרח, אלא להיפך. הרכבת הספציפית הזו מובילה ילדים שחולצו מהתופת האירופאית, והיא עוברת בתחנות היישוב היהודי בארץ ישראל: רחובות, לוד, חדרה, בנימינה ועתלית, מספקת לתושבים הזדמנות לקבל את פניהם של הפליטים בחיבוק חם.

הזרים שברציף בוכים ומחייכים, שולחים ידיים, עוגות ופרחים לילדים הנבוכים והמופתעים. הם שרים שירים שחלק מהילדים כבר הספיקו ללמוד את מילותיהם מהמדריכים במחנה המעבר בטהרן: התקווה. שיר המעלות. מעל פסגת הר הצופים.

בין הילדים שני אחים: אריה ומשה דרוקר. אריה בן חמש עשרה שנים, אבל מבוגר הרבה יותר כשסופרים את גילו בשנות מלחמה ונדודים. משה בן עשר, והוא עדיין ילד. אולי בזכות אחיו המגונן ששומר עליו ככזה.

ילדי טהרן עומדים מחוץ לרכבת בעתלית. ראשון משמאל אריה דרוקר.

שמותיהם של האחים לבית דרוקר הם הראשונים ברשימת הילדים המסודרת שנשמרה בארכיון עין חרוד. שם. תאריך לידה. ארץ הלידה: פולין.

כשאנחנו נוברים במסמכים המצהיבים והכמעט מתפוררים בארכיון עין חרוד, רגע לפני שהם נכנסים לתהליך סריקה, שימור והנגשה דיגיטלית בספרייה הלאומית, אנחנו מגלים שמשה עדיין חי, והוא שמח לדבר איתנו.

רשימת הילדים השמורה בארכיון עין חרוד

מפולין למחנה הילדים בטהרן

20,000 קילומטר, 719 ילדים ושלוש יבשות – אלה המספרים היבשים מאחורי מסע ההצלה של הילדים שנאספו מבתי יתומים וגולאגים ברחבי ברית המועצות, הועברו למחנה אוהלים זמני בטהרן ומשם יצאו, יחד עם מדריכים ופליטים בוגרים נוספים, למסע הארוך והמפותל לארץ ישראל.

הילדים כמעט כולם נולדו בפולין שלפני המלחמה, בחלק המזרחי שהועבר לשליטת הרוסים במסגרת הסכם ריבנטרופ – מולוטוב. היהודים הפולנים שמצאו את עצמם לפתע מהצד הלא נכון של הגבול הסובייטי, סומנו במהירות כאויביה של אמא רוסיה ורבים מהם נשלחו לסיביר או לערבות האסייתיות האינסופיות של ברית המועצות. רבים אחרים ברחו לשם על דעת עצמם לאחר פלישת הגרמנים ב 1941.

"אנחנו הגענו בכלל מקטוביץ'", מספר משה, "אבל כשפרצה המלחמה היינו, אמא אריה ואני בביקר אצל דודה רוזה, באוקראינה הפולנית. ופשוט "נתקענו" שם". ביום בו בותרה פולין, נקרעה גם המשפחה הקטנה שלהם: בין קלרה, אריה ומשה לבין ליאון (האב) והרמן (האח הגדול) עבר פתאום גבול. גבול שלא ניתן היה לעבור אותו כבר.

כשקלרה הועלתה עם שני בניה על הרכבת לסיביר, חרב עליה עולמה. היא לא יכלה לדעת שדווקא שם היא תמצא את הפתח להצלת ילדיה.

אבל בינתיים, העובדה שבגרמניה היה גרוע יותר לא הפכה את החיים בסיביר לפיקניק חביב. אחרי כמעט שנתיים של רעב, קור ומחלות, ובהיעדר כל יכולת להאכיל או להלביש את בניה מסרה אותם קלרה, ברגע שנוצרה אפשרות כזו, לבית יתומים.

"בערב היינו מתגנבים לישון איתה לפעמים" נזכר משה, "והיינו מביאים איתנו אוכל, מה שהצלחנו לגנוב מהמטבח. אם לא השאריות שלנו היו ימים שהיא לא הייתה אוכלת כלום".

כשהממשלה הפולנית הגולה הקימה, בתוך רוסיה, צבא בפיקודו של גנרל ולדיסלב אנדרס, הרשויות הסובייטיות איפשרו לאזרחים פולנים להצטרף אליו בחציית הגבול לאירן שהייתה תחת מנדט בריטי. שיתוף האינטרסים הנדיר הזה היה החריץ הראשון בחומה שסגרה על הפליטים בתוך ברית המועצות.

על מנת שלא לפספס את ההזדמנות הזו, פעילים ציונים פעלו לאיסוף ילדים יהודים מבתי היתומים המעורבים, בתקווה שהרשויות הבריטיות יאשרו בסופו של דבר את כניסתם לארץ ישראל.

בלב כבד, ובידיעה גמורה שהיא ככל הנראה לא תפגוש אותם שוב, בחרה קלרה עבור בניה באפשרות הסבירה יותר לחיים: היא שלחה אותם, עם פעילי תנועת החלוץ וההסתדרות, לאירן ולארץ ישראל.

כשהגיע צבא אנדרס לטהרן יחד עם הפליטים היהודים שנספחו אליו, הקימה הסוכנות היהודית מחנה זמני שבו רוכזו 719 ילדים, רובם יתומים לפחות מהורה אחד. רובם לא יודעים עדיין בכלל מה עלה בגורל הוריהם או אחיהם.

שם, לראשונה מזה כשלוש שנים, הם כבר לא היו צריכים לדאוג לעצמם. הם היו מוקפים במבוגרים ובמדריכים שדאגו להם.

המדריכים הגיעו מארץ ישראל, או שהיו פליטים בעצמם, בוגרי ההכשרות הציוניות השונות במזרח אירופה.

מי שהנחתה אותם, תוך כדי שהיא מתחילה לתכנן את מבצע הקליטה המורכב בארץ הייתה הנרייטה סאלד, שניהלה עד אז את הלשכה לעליית הנוער של הסוכנות היהודית.

וכך היא מדווחת לאסיפה השנתית של מועצת "המוסד למען הילד והנוער":

"חברי ארגון החלוץ שנמצאו בטהרן הוציאו את הילדים היהודים מתוך הקהל הפולני וסדרו אותם במחנה מיוחד, מחנה שהוא מורכב מבית אחד קטן, מצריף אחד גדול ומאהלים. באהלים אלו גרים עכשיו רוב הילדים שאנו מחכים להם. אין להם מיטות, שוכבים הם על הרצפה. כלכלתם היא די טובה. יש להם שמיכות אבל אין להם בגדים; אין הוראה במידה מספקת".

בניצוחה של סאלד ושל עוזרה הנס בייט, תכנית הקליטה הייתה מופת של פרטים שרק מי שדאג דאגה אמיתית ועמוקה לשלומם ולעתידם של הילדים, יכול היה לחשוב על כולם.

"לא כל הילדים האחרים הם יתומים, אולם ברגע זה אין להם הורים; אולי בהמשך הזמן ימצאו הילדים האלה את הוריהם, או ימצאו ההורים את ילדיהם בארץ. למטרה זו בקשתי שבטהרן יצלמו את הילדים עם שמותיהם בכדי שיכירו אותם ההורים בבואם לארץ למרות השינויים בארשת פניהם".

מישיבה לישיבה של הועד למען הילד והנוער, ומדיון לדיון מחלחלת ההבנה אצל כל המשתתפים כי יש לדאוג לילדים לא רק למזון ומגורים אלא גם לחינוך, לסעד נפשי ולהכשרה מעשית לעצמאות.

"…כבר עמדתי על כך שיש לתת מושג אחר למילה פליט, הילדים האלה אינם פליטים, הם עולים, והגישה אליהם וחובתנו כלפיהם צריכה להיות כאל עולים, כולנו עולים והארץ זקוקה לעולים…"  (הנרייטה סאלד)

הילדים באים: הקליטה הראשונית בארץ

כשהגיעו סוף סוף ממצרים הרכבות עמוסות הילדים, הן התקבלו בהתרגשות עצומה.

מתיאורים בעיתונות התקופה נראה כי היישוב היהודי ניסה לעשות עבור הילדים הללו את כל מה שלא יכול היה לעשות עבור חצי העם שנשאר באירופה.

בתחנות, חיכו לחבקם מנהיגי היישוב, רבנים ונשותיהם, תלמידי בתי ספר שהגיעו כיתות-כיתות וסתם אנשים שהגיעו מקרוב ומרחוק.

"על הרציף ובין המסילות עמד הקהל חבורות חבורות ומתנות איתם, מיני ממתקים, סלים עם לחמניות מקמח לבן שהביאו מגבעת ברנר, שימורי פירות לרוב, ארגזים עם בקבוקים מלאים מיצי פירות".

"אלפי הראשים, שכולם קוראים אליהם עברית, כולם שופעים אהבה אין קץ כלפיהם, מושיטים להם ידיים עם שי אהבתם – אגד פרחים, טבלת שוקולאדה, כוס משקה מרענן, מילת חיבה 'שלום שלום לכם, יתומי פולין המיותמת!'"

(הצפה, 19 בפברואר, 1943)

בין הממתינים היו קרובי משפחה של הפליטים שהקדימו לעלות לארץ וקצינים מצבא אנדרס שהמתינו גם הם לפגוש את בני משפחתם. רבים לא עצרו את הדמעות כשאחד הילדים שאל בקול את הממתינים בתחנה "התדעו היכן אבא?" ואביו לא היה שם.

בסופו של המסע הארוך, על רציף תחנת הרכבת בעתלית המתינה לילדים מרת הנרייטה סאלד, מוכנה ומזומנה למשימת הענק של הטיפול במאות ילדים שכל אחד מהם היה פגוע באופנים שאדם מן היישוב לא היה מסוגל בכלל להבין.

ילדי טהרן מתקבלים על ידי הנרייטה סאלד בעתלית. צילום: נדב מן, ביתמונה. מאוסף בית חולים הדסה. האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית.

בעתלית עברו הילדים בדיקות רפואיות ראשונות ומשם הועברו באוטובוסים למחנות המעבר, שהיו בעצם "בתי ילדים" שהוכנו עבורם מראש ברחבי הארץ.

במכתב גיוס שפנה למדריכים ומטפלות אופציונליים עבור אותם בתי ילדים, הודגש:

"מעוניינים אנו כי במקומות אלה לא תשרור אווירה של מחנות פליטים, וכי הילדים והנוער יועסקו במשך היום, בהתאם לגילים השונים, בהוראה, התעמלות, משחקים, טיולים וכו'"

קול קורא לגיוס מדריכים ומטפלות למחנות המעבר של ילדי טהרן. המסמך המקורי שמור בארכיון עין חרוד.

אריה ומשה הגיעו ל"בית החלוצות" בירושלים ושם, מספר משה "חזרנו להיות ילדים".

המדריכים והמטפלות עודדו אותם לשחק במשחקים הרבים שהם קיבלו במתנה מהציבור, לימדו אותם עברית ולקחו אותם לטייל בארץ.

קבוצה מילדי טהרן בביקור בחוות הלימוד, שכונת תלפיות, ירושלים. הצילום באדיבות יד יצחק בן צבי (ישראל נגלית לעין), אוסף חוות הלימוד בשכונת תלפיות ירושלים.

הקיבוץ המאמץ

תקופת המעבר הסתיימה בקליטת הילדים למגורי הקבע שלהם. 33 ילדים הגיעו לקיבוץ עין חרוד, שכבר צבר ניסיון רב בעליית הנוער בשנות השלושים.

מסמכי הקליטה של הילדים שמורים ומתויקים יחד עם המסמכים המעטים הנוספים שנמצאו בידם – אשרות הכניסה לארץ ואישורים רפואיים שונים. תעודות לידה או מסמכים אזרחיים אחרים כמעט שלא קיימים.

הטפסים הטכניים, לכאורה, מספקים הצצה קורעת לב לאובדן חייהם הקודמים של הילדים.

האב: ליאון דרוקר. מקצוע: בעל בית חרושת. איפה הוא כעת: נשאר אצל הגרמנים.

טופס הקליטה של משה דרוקר. המסמך המקורי שמור בארכיון עין חרוד.
טופס הקליטה של אריה דרוקר. המסמך המקורי שמור בארכיון עין חרוד.

ברוב מוחלט של הטפסים, התיאורים האלה חוזרים על עצמם: נשאר אצל הגרמנים. מתה בפולין. נהרג ברוסיה.

באיזה קול מקריא ילד את התשובות האלה למדריך הצעיר שעומד מולו, ובמקרים רבים אינו דובר אפילו את שפת אימו? האם אפשר לקרוא לו "ילד" בכלל?

15 שנה מאוחר יותר, נתן אלתרמן חשב שלא. הם לא יכלו להיות ילדים:

מתרחקת העת ושוקעת שקוע,

אך פתאום מבקיעות מתוכה בענן

מלחמות הייאוש והעול והכוח

של ילדי התקופה, של זקני טהרן.

 

כן, מלחמת זקני טהרן בני העשר,

ומלחמת זקני קזכסטן בני השש,

כל זקני הקרבות בין סיביר ופולסיה,

הזקנים הקטנים רדופי האש.

למזלם של הילדים-מבוגרים הללו, בעין חרוד לא הכינו להם רק אולם שינה וחדר אוכל, אלא גם תכנית שיקום מסודרת ומלאת לב. החל באבחון פסיכולוגי שעבר כל אחד מהילדים אצל הד"ר משה בריל (שנפטר בעצמו ממחלה פחות משנה מאוחר יותר), וכלה בתכנית השכלה מפורטת שקיבלה את אישורה של הנרייטה סאלד בעצמה.

עד היום משה זוכר את התקופה ההיא, בה שהו בעין חרוד, כתקופה מרפאת, שמחה. אחיו אריה היה הסלע המגן שלו מה שאיפשר לו עצמו להשתחרר ולעשות מעשי משובה ילדותיים כאוות נפשו.

גם לאחר חלוקת הילדים למגורי הקבע שלהם, הנרייטה לא משכה ידיה מדאגה להם. היא המשיכה לבקר אותם, קיבלה מכתבים עבורם או אודותיהם מהורים שיכלו ליצור איתה קשר ואף כתבה להורים שנמצאו במקומות שיכלו לקבל בהם דואר.

קלרה, שלא ידעה לאן הגיעו ילדיה בסופו של דבר, שלחה מכתבים ללשכה לעליית ילדים ונוער בסוכנות היהודית, והנס בייט, מי שהיה עוזרה הצמוד של סאלד, ענה לה והעביר את מכתביה לאריה ולמשה.

מכתבו של הנס בייט למזכירות עין חרוד בו הוא מספר על מכתבה של קלרה שהגיע אליו. המסמך המקורי שמור בארכיון עין חרוד.
דף מתוך אחד ממכתביה של קלרה לילדים. מרגע שנוצר הקשר במאצעות הנס בייט היא כתבה רבות, גם לילדים עצמם וגם למטפלות שלהם. המסמך המקורי שמור בארכיון עין חרוד.

אחרי המלחמה

מלחמת העולם השנייה הסתיימה, וילדי טהרן הפכו לחלק בלתי נפרד ממרקם החיים בארץ.

חלקם נשארו בקיבוצים ובמושבים אליהם שובצו בתחילה, כשהם תופסים לאט ובנחישות את מקומם בחברה הצברית (שבתחילה התקשתה לעכלם), חלקם אומצו על ידי קרובי משפחה או זרים טובי לב וחלקם, כמו אריה ומשה, חיכו לאמא. או לאבא. או לאחים גדולים שאיכשהו הצליחו לשמור על קשר וידעו שהם בחיים.

קלרה סיימה את המלחמה בערבות האסייתיות של ברית המועצות. היא ידעה שאריה ומשה נמצאים בידיים טובות ושהם בטוחים ומוגנים. לעומת זאת, על גורלם של ליאון בעלה ושל הרמן בנה הגדול היא לא ידעה דבר. אז היא נסעה לאירופה. חזרה לפולין ספוגת הדם ורוחות הרפאים.

כשהגיעה לקטוביץ', היא פגשה את אחת משכנותיה לשעבר, שהתרגשה לראותה בחיים.

"את יודעת אולי" היא שאלה בתקווה למצוא קבר, או לפחות מידע על איך מתו בני משפחתה "מה עלה בגורלו של מישהו ממשפחת דרוקר?"

השכנה הביטה בה בתדהמה וענתה לה "אבל גברת דרוקר, בעלך מחכה לך בבית".

וליאון אכן היה שם.

כשהגרמנים פיתו את היהודים להירשם ככאלה "לצורך חלוקת מזון" ליאון ראה את הנולד והודיע לבנו שהוא מעדיף למות ברעב מאשר להיכנס לרשימות של הגרמנים. בכל מה שנותר מרכושם הם קנו מסמכים "אריים" מזויפים והמשיכו לחיות כפולנים בביתם. בעקבות הלשנה של אחת מבנות כיתתו, הרמן נתפס לבסוף על ידי הגסטפו אבל לא מסר מידע אודות אביו.

הרמן נרצח על ידי הגרמנים. בתחילה חשבה המשפחה כי הוא נהרג בקטוביץ' עצמה, אבל נכדתו של משה מצאה לפני מספר שנים את שמו של דודה הגדול ברשימות הנספים באושוויץ במסע כיתתי לפולין.

קלרה וליאון חיו יחד במשך זמן מה בביתם בפולין, כשהם מנסים להשיג אשרות כניסה לארץ.

אבל כשקלרה הגיעה לארץ לפגוש את בניה, היא כבר הגיעה לבד. ליאון נפטר מדום לב שלושה חודשים בלבד לאחר האיחוד הבלתי ייאמן, בלי שזכה לפגוש מחדש את בניו שחיכו להם בארץ.

"כעת לפנינו ילדים רעננים ועליזים" כתבה שושנה גלר, שהייתה אחת מהמטפלות שהוקצו לקבוצת ילדי טהרן. היא ועטרה שטורמן התמסרו לילדים בכל מאודן, מנסות למלא את החור העצום שהותירו אימותיהם.

שנתיים אחרי, הן היו גאות בתוצאות עבודתן:

"ילדות תמירות ומלאות ענוות-חן, בני נוער גבוהים, זקופים ורחבי כתפיים.. רב הסיפוק וכנה השמחה לראותם כאלה, וצר מאד על אם ואב כי לא זכו ללוות את ילדיהם בתקופת צמיחה זו ולהיווכח במו עיניהם מה גדלו והתפתחו בניהם ובנותיהם".

 

המסמכים המופיעים בכתבה שמורים בארכיון עין חרוד ויהיו זמינים דיגיטלית במסגרת שיתוף פעולה בין הארכיון, משרד ירושלים ומורשת ותכנית ציוני דרך והספרייה הלאומית של ישראל.

ירושלים לילדים – באנגלית, ובחרוזים

חדש על המדף, והפעם: "כדי למצוא את ירושלים על מפת העולם רדו מארצות הברית דרומה, ואז פנו למזרח הים התיכון. במזרח תראו מדינה גדולה ששמה סוריה, וסמוך לה שטח זעיר המסומן "ישראל". בפנים, קרוב לגבול עם ירדן, תמצאו את ירושלים."

צילום מתוך הספר O Jerusalem

ירושלים היא, כנראה, העיר שהכי הרבה שירים נכתבו לכבודה ועליה – במגוון שפות, נושאים וקהלי קוראים. בספר הילדים O Jerusalem (שיצא לאור ב1996 לחגיגות ה- 3000 שנים לירושלים) מביאים ג'יין יולן וג'ון תומפסון מראות ומקומות בירושלים, העיר הקדושה לשלוש הדתות המונותאיסטיות הגדולות.

שירי הספר מתמקדים בהיבטים הדתיים והחברתיים של ירושלים, בדגש על חשיבותה ליהדות, לנצרות, ולאסלאם. הם מתארים אתרים קדושים, עולי רגל ואנשי דת, מנהגי פולחן ומסורות. האיורים משקפים את ירושלים הממשית – תמונות של מבני העיר ואנשיה – תוך כדי התכתבות עם הטקסט.

כזה למשל הוא השיר על המנהג של עולי רגל לקחת איתם מזכרות בעלות הקשר דתי מירושלים. עולי רגל נוצריים נהגו לקחת אבנים מאזור שער הרחמים, יהודים נהגו למלא שקיות קטנות בעפר ירושלים ולפזרן בקבר בזמן הקבורה בגולה, והיו גם עולי רגל שנהגו לקחת מים מהשילוח וממעיינות אחרים באזור ירושלים מתוך אמונה בסגולות המרפא של מים אלו.

Tokens from Jerusalem

If each of us takes a token stone
Smooth and round as tears;
If each of us takes a hanful of earth
The color of all our fears;
If each of us fills a flask with water
Sogged as human cares
Will Jerusalem still bear the weight
Of pilgrim hopes and prayers?

עיצובו של הספר O Jerusalem מיוחד: הטקסט כתוב על גבי הציור ומשתלב בו. כל כפולת דפים נפתחת בשיר, ואחריו תיאור המאורע או הנושא שאליו השיר מתייחס. ברוב הדפים בעמוד הראשון מעוצב הטקסט, והשני מוקדש לאיור. האיורים ריאליסטיים מאוד, לפעמים נדמה שמדובר בצילום אומנותי ולא בציור.

כותבי הספר מוכרים ומנוסים, כל אחד בתחומו. ג'יין יולן היא סופרת, משוררת ועורכת יהודייה -אמריקנית ילידת 1939 שכתבה וערכה מעל ל-300 ספרים וזכתה בפרסים רבים. ג'ון תומפסון, המאייר האמריקני יליד 1940, הוא פרופסור לאומנות שהציג את יצירותיו במוזיאונים שונים וזכה בפרסים על איוריו.

במבוא "על אודות ירושלים" כותבת יולן (בתרגום חופשי שלי):

כדי למצוא את ירושלים על מפת העולם רדו מארצות הברית דרומה, ואז פנו למזרח הים התיכון. במזרח תראו מדינה גדולה ששמה סוריה, וסמוך לה שטח זעיר המסומן "ישראל". בפנים, קרוב לגבול עם ירדן, תמצאו את ירושלים.

ירושלים שוכנת שם כבר 3000 שנה, והיא העיר הקדושה של שלושת הדתות המרכזיות בעולם: יהדות, נצרות ואסלאם.

אפשר להניח שמקום חשוב לכל כך הרבה דתות, עיר שנודעה גם בכינוי "עיר השלום", תהיה מקום שקט ורוגע. אבל למעשה נלחמו על העיר ובתוכה אין סוף צבאות ולוחמים. העיר נהרסה ונבנתה מחדש על ידי כובשים שונים במשך 3,000 שנות קיומה.

בכל יום אנשי ירושלים – יהודים, נוצרים, ומוסלמים – מתפללים לאל. כל שלושת הקבוצות מאמינות שירושלים צריכה להיות שלהם. זו נקודת החולשה של ירושלים – וזהו מקור כוחה.

Stone Upon Stone
Stone upon stone a city rises,
Stone upon stone it falls,
Man upon man each war surprises
Altars, buildings, walls.

David,
Solomon,
Nebuchadnezzar,
Maccabee,
Herod,
And Hadrian,
Constantine,
Khosrau,
Saladin,
And Suleiman.

This is a song we sing to conquerors,
A hymn we make to war,
To straight plumb line of rules and rulers –
That's what fighting's for.

Stone upon stone a city rises,
Stone upon stone it falls,
Man upon man each war surprises
Us all.

איך להיות צייד נאצים: המסמכים הנדירים של טוביה פרידמן

טוביה פרידמן הקדיש את חייו לאיתור ולכידת נאצים נמלטים כדי שיעמדו לדין על מעשיהם. טוביה פרידמן היה זה שהשיג את המידע על מיקומו של אדולף אייכמן בארגנטינה. טוביה פרידמן לא שכח ולא סלח, ועלעול בתיקי ארכיונו ששמור בספרייה הלאומית מגלה גם לנו - איך נראית העבודה של צייד נאצים ועוד בלי רשתות חברתיות?

1

תמונתו העדכנית של אדולף אייכמן, מתוך ארכיון טוביה פרידמן, הספרייה הלאומית

דמיינו שיום העבודה שתצאו אליו נראה כך: קומו בבוקר, שתו קפה, עלעלו בעיתון המקומי. אחר כך תצאו לרחוב וסעו למשרד, שם תמצאו דואר שהגיע מכל רחבי העולם. תקראו עיתונים אירופיים, תפתחו את המכתבים, ואת כל המידע שתמצאו תסדרו בכרטסת מסודרת על פי האלף בית, כרטסת שכרטיסיה נראים בערך כך:

1

כמובן שאז היו מסודרים הכרטיסים על גלגלת, או אולי בארון תיוק מעץ מהגוני מהודר. אבל זה פחות משנה. הישענו לאחור בכיסאכם, תעשנו מקטרת אם תרצו, ועיינו שוב בפרטים שמופיעים בכרטסת. תפתחו את התיקים האישיים, הביטו בתמונות ובפרטים הביוגרפיים, נסו לאמת את המידע שקיבלתם ותרצו גם לגלות היכן נמצאים אותם אנשים. האנשים שאחראים על מה שהוא אולי הפשע הגדול ביותר בתולדות האנושות.

1
תמונות ומודעות מבוקשים. מתוך ארכיון טוביה פרידמן, הספרייה הלאומית

אלו היו חייו של טוביה פרידמן, שעל כרטיס הביקור הדמיוני שלו היה כתוב "צייד נאצים". בשנות החמישים לא היה קל לאסוף מידע. לא היה גוגל ולא פייסבוק. אבל פרידמן יצא למסע והקים מפעל חיים שמטרתו אחת – להעמיד לדין כמה שיותר פושעי מלחמה נאצים.

את משימת חייו – לתפוס נאצים – החל עוד בטרם תמה רשמית המלחמה. כשנכנס הצבא הרוסי לעירו של פרידמן, ראדום בפולין, ביקשו הכובשים החדשים לארגן מחדש את המשטרה המקומית. פרידמן ניצל את ההזדמנות והתגייס לשורות המשטרה תחת זהות בדויה. במסגרת תפקידו זה חשף פושעים נאצים, לכד אותם והביאם לדין.

1
תמונתו של ברונו סטרקנבאך, קצין אס.אס. מתוך ארכיון טוביה פרידמן, הספרייה הלאומית

בשלב מסוים החליט פרידמן שעתידו אינו בפולין, עזב את המשטרה, והחליט לעלות לארץ ישראל. הוא עזב את פולין הקומוניסטית דאז באופן לא חוקי והגיע לווינה בדרכו לארץ. אבל שם השתנו התוכניות – בווינה הוא פגש את אנשי המוסד לעלייה ב', שהציעו לו להקים צוות שיאתר פושעי מלחמה נאצים. וכך היה. פרידמן התיישב בבירה האוסטרית והחל לאסוף מידע. בזכות סיוע נרחב שקיבל ממשטרת וינה, הצליח לאתר קציני אס.אס. ויותר מכך – להביא הוכחות שיאפשרו את מעצרם ולעיתים אף את העמדתם לדין.

1
כך נראה הכרטיס של תיאודור אייקה, מפקד מחנה הריכוז דכאו. מתוך ארכיון טוביה פרידמן, הספרייה הלאומית

מה צריך לעשות אדם בתקופה ההיא שמבקש להביא לדין צדק פושעים נאצים? ראשית, עליו לבנות תיקים אישיים של אותם קצינים נאצים: מה שמם, שנת ומקום הולדתם, תפקידם בצבא הגרמני, באס.אס. בגסטפו או במפלגה הנאצית. עליו להביא עדויות והוכחות על חלקם בפשעים נגד האנושות. וכמובן שעליו לאתר את האנשים האלו – היכן הם נמצאים כעת, האם החליפו זהות, האם החליפו את מראם? לבסוף, עליו לשכנע את הרשויות לפעול בהתאם לעדויות ולחומרים שליקט. כך בדיוק בנויים התיקים האישיים שבארכיונו של פרידמן, בהם ניסה לאתר תמונות של הקצינים הנאצים, כתבות עיתונות ומידע נוסף שיקבע את אחריותם לפשעים שבוצעו על ידיהם או בסביבתם. כך הצליח, בין היתר, ללכוד קציני אס.אס. שפיקדו על השמדת יהודי ראדום, עיר הולדתו. בתקופה זו בה שהה באוסטריה הצליח להביא למעצרם של כ-250 נאצים.

קורט בכר, למשל, היה מנהל המחלקה הכלכלית של האס.אס. בהונגריה לאחר כיבושה, ועוד לפני כן פיקד על מחנות הריכוז הגרמניים. הוא ידוע במיוחד בתור קצין האס.אס. שניהל את המשא ומתן מול ישראל קסטנר לפיו יתירו הנאצים ליהודים מבודפשט להימלט מהעיר בתמורה לסחורות ולכסף. קסטנר העיד לטובתו אחרי המלחמה – אך לטוביה פרידמן היה תיק עליו.

1
"השטן של הימלר" – אודילו גלובוצניק, קצין אס.אס. בכיר שהיה מעורב בהשמדת היהודים בפולין. מתוך ארכיון טוביה פרידמן, הספרייה הלאומית

ב"כרטסת הנאצים" של פרידמן אפשר למצוא פרטים יבשים על עוד נאצים רבים. תיאודור אייקה היה מפקד מחנה הריכוז דכאו. האנס בותמן ניהל את מחנה ההשמדה חלמנו. ברונו שטרקנבאך היה בכיר במשרד לביטחון הרייך ואחראי על פעילות האיינזצגרופן. אלו רק דוגמאות בודדות מתוך מאות הכרטיסיות על הגלגל של פרידמן.

ב-1952 עלה סוף סוף פרידמן לארץ ישראל, ולאחר תקופה מסוימת של עבודה ב"יד ושם" הקים מחדש את הארגון שנקרא כעת "המכון לדוקומנטציה בישראל לחקר פעולות הפושעים הנאצים". באותן שנים יצא פרידמן נגד "יד ושם" על עיסוקו הממוקד בתיעוד הנספים והניצולים והזנחת המאמצים לרדוף את הפושעים הנאצים ולהביא ללכידתם. ואכן, המסמכים שנשמרו במכון לדוקומנטציה נראים כמעין תמונת מראה למאגרי "יד ושם" – במקום רשימות נספים, רשימות על גבי רשימות של נאצים על תפקידיהם השונים, ותיעוד פעולותיהם בזמן השואה.

1
תמונות של הרמן גרינג, מבכירי הנאצים ומפקד הלופטוואפה. מתוך ארכיון טוביה פרידמן, הספרייה הלאומית

מחיפה, שם השתקע פרידמן, הוא המשיך את ניסיונו לאתר את אותם פושעים, עם פחות משאבים ופחות סיוע מאשר שהיה לרשותו בזמנו באוסטריה. אך הפעילות נמשכה. פרידמן המשיך לאסוף מידע ולבנות תיקים אישיים על קצינים נאצים רבים, בדרגות שונות, ממפקדי מחנות ועד הבכירים ביותר כדוגמת הרמן גרינג, מפקד הלופטוואפה, או רודולף הס, מפקד מחנה אושוויץ. בעיקר הקדיש פרידמן את זמנו לעורר מודעות תקשורתית לאפשרות הבאתם של אנשי המשטר הנאצי לדין, ועשה מאמצים כדי לשמר את העניין הציבורי בלכידת נאצים ומשתפי פעולה, גם כאשר תשומת הלב הקולקטיבית נטתה לכיוונים אחרים.

1
תמונתו של אדולף אייכמן. מתוך ארכיון טוביה פרידמן, הספרייה הלאומית
1
תמונות שונות של אדולף אייכמן. מתוך ארכיון טוביה פרידמן, הספרייה הלאומית

אין ספק שגולת הכותרת של מפעל החיים של פרידמן הייתה לכידתו והבאתו לדין בישראל של אדולף אייכמן – והוא עשה זאת בדיוק כפי שאפשר לדמיין את עבודתו של צייד נאצים, כמו בסיפור בלשי. פרידמן החל לאסוף מידע על האחראי למימוש הפתרון הסופי עוד בשבתו בווינה, והצליח שם להשיג תמונה עדכנית של הנאצי הנמלט. בארכיונו שמורות מספר תמונות נדירות של אייכמן, שניתן לראות כאן. אחר כך פעל כדי לאסוף מידע מרחבי העולם על מקום הימצאו, והשתמש בתקשורת בתבונה כדי ליצור לחץ ציבורי שיאפשר את ההוצאה לפועל של לכידתו על ידי המוסד הישראלי. אחרי שדאג לפרסם עוד ועוד ידיעות על מיקומים אפשריים של אייכמן, ואחרי שפרסם מודעות שהבטיחו פרס על ראשו, הוא החל לקבל מכתבים מאנשים שטענו שיש בידיהם מידע על מקום הימצאו של הצורר. ואכן, פרידמן הוא זה שקיבל את המידע הראשוני על הימצאותו של אייכמן בארגנטינה – מכתב אחד מיני רבים – והעבירו למוסד. פרידמן הוא זה ששכנע את הארגון החשאי לפעול למען מטרה זו.

1
תמונות של אדולף אייכמן בצעירותו ואשתו ורה, מתוך ארכיון טוביה פרידמן, הספרייה הלאומית

משנתפס אייכמן, העביר פרידמן את החומרים שהיו ברשותו אודות האיש, תיק עב כרס שבנה במשך כ-15 שנים, למשטרת ישראל, וסייע באופן ישיר לבניית התיק המשפטי נגדו. סיפורו של אייכמן הוא בהחלט הבולט ביותר והמוכר ביותר מבין סיפורי ציד הנאצים של טוביה פרידמן, אך ארכיונו מספק לנו הצצה לחייו של צייד נאצים, וכיצד נראית עבודתו היומיומית.

ארכיון טוביה פרידמן שמור בספרייה הלאומית וניתן לסקור את תכולתו כאן.

אם תרצו להוסיף על האמור בכתבה, להאיר, להעיר, או לתקן, תוכלו לעשות זאת כאן בתגובות, בפייסבוק, בטוויטר או באינסטגרם.