אל ראש מדינת ישראל הדואב את מותם של טובי בניה: אוסף ספרי הזיכרון הפרטי של דוד בן-גוריון

״הרינו ממציאים את הספרים לזכר הבנים שנפלו ואשר קיבלנו בשבילך״: מאות ספרים וחוברות זיכרון לחללי מלחמה נשלחו באופן פרטי לדוד בן-גוריון. האוסף הנדיר משחזר את התהוות ההנצחה והזיכרון דרך הקדשות אישיות ומכתבים נלווים שכתבו ההורים השכולים לראש הממשלה הראשון

832 629 Blog 1

דוד בן-גוריון ביום הזיכרון, 1971. ארכיון דן הדני, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית. ברקע ספריית ספרי הנופלים שנשלחו לבן גוריון, באדיבות מוזיאון בית בן-גוריון

״זכר הגיבורים אשר נפלו על גאולת עמם ומולדתם יחקק ויישמר לא ביער־עצים אשר ניטע ולא במצבת־אבנים אשר נבנה״, הכריז דוד בן-גוריון כמעט בהתרסה בנאום שנשא בטקס נטיעת יער זיכרון לחללי מלחמת השיחרור בפברואר 1949.

חוקר ההנצחה הפרופ׳ מעוז עזריהו מסביר את הציטוט וטוען שבן-גוריון רצה לפרוץ את גבולות ההנצחה הסטנדרטית. ״הדרך השכיחה להנצחה היא באמצעות חקיקה של שמות באנדרטה דוממת״, אומר עזריהו. ״לדידו של בן-גוריון, האומה היהודית המתחדשת בארצה אינה צריכה להסתפק במודל המקובל  בעולם המעלה על נס את הקורבן ומנציח את שמו בלבד״. עזריהו, מחבר הספר ״פולחני המדינה״ המשרטט את המהלכים והמדיניות של ראש הממשלה הראשון בעיצוב טקסי הזיכרון, מסביר את העמדה העקרונית של בן-גוריון: ״עצים ואבנים נשארים במקומם. ספרים, לעומת זאת, הם כמו יהלומים – אפשר לקחת איתך לכל מקום. לכן לדידו של ב״ג על עם הספר להנציח את גיבוריו בספר. הוא לא רצה שנסיבות המוות יהיו חזות הכל, וביקש לטעון את הזיכרון בקווים לתיאור דמות הנופל, קשריו החברתיים, יצירתו, הגיגיו ושאיפות שהיו לו בחייו. ובכך להשיג עוד מטרה חשובה: פרק באתוס הלאומי, צו המורה לציבור אזרחי ישראל להידמות לגיבוריו שנפלו״, מסכם עזריהו את עמדתו העקרונית של בן-גוריון.

״לצרף למדף בניך-גיבוריך״

ברוח זו הוקדש לבן-גוריון ספר הזיכרון לאחים דן ודוד חטיבה, בני כפר ויתקין. ״החלטנו להגיש לך ספר זה לא מתוך כוונה לשתף אותך בצערנו, גם לא בשביל עשיית פרסום לאסוננו, אלא שנראה לנו לנכון שהעומד בראש… יכיר את דרך גידולם והגיגיהם של אלה המכונים – טובים״, כתבו ההורים שאיבדו את בניהם בקרבות על ההגנה על המדינה.

Whatsapp Image 2024 04 29 At 04.44.56

ספר זה הוא פריט אחד באוסף של מאות חוברות וספרים לזכר חללי מלחמות שהצטרפו לספרייתו העצומה של בן-גוריון בביתו העירוני, ואשר יצרו מקבץ הנצחה מיוחד במינו לחללי מערכות ישראל. האוסף מוצג כיום במוזיאון בית בן-גוריון בתל אביב, בחדר עבודתו האישי, ומשחזר את פרטי התהוות המקבץ הנדיר הזה.

Whatsapp Image 2024 04 29 At 04.48.24 (1)

נראה כי בן-גוריון ציפה לחוברות וספרי הזיכרון, אולי אף סבר שעליהם להגיע אליו מיד כשהם רואים אור, כדי שלא יכחד מקומם באוסף שהלך והצטבר בנאמנות בספרייתו. כך רומזת הקדשה בחוברת להנצחת חלל קרב לטרון, קלמן טרווינסקי: ״אין מוקדם ומאוחר בתורה, אך אין בפסוק זה לפטור ולשחרר אותנו מן הצער הכן על איחור כה רב בשליחת חוברת זו״, כותבים מלכה ועזאי, אימו ואחיו של טרווינסקי. ״באמונה ולא במזיד היה הדבר. קבל את החוברת, צרפנה למדף בניך-גבוריך שנפלו למען קוממיות ישראל. ובסליחתך [על שהחוברת לא נשלחה עד כה] נטהר״.

Whatsapp Image 2024 04 29 At 04.47.03 (2)

בראשית הגיעו לבית ראש הממשלה הספרים לזכר חללי מלחמת העצמאות. בשלהי קיץ 1950 משגרת אנדה עמיר חבילה ואליה נלווה מכתב לקוני: ״הרינו ממציאים את הספרים לזכר הבנים שנפלו ואשר קיבלנו בשבילך״. עמיר, לימים סופרת ילדים עטורת פרסים, עוסקת אז בפעילות כמעט התנדבותית במשרד הביטחון, כשהיא מציבה את היסודות למדור ההנצחה החללים שיזם בן-גוריון.

Whatsapp Image 2024 04 29 At 04.40.34

השנים חולפות, המלחמות על הארץ גובות את מחירן הכבד והספרים המנציחים ממשיכים לראות אור, וכמסורת שהתקבעהֿ הם ממשיכים להגיע לבית בן-גוריון שנים לאחר שפרש מתפקידיו הרשמיים. גם כשפרש מן החיים הציבוריים, הורי חללים רצו שהוא יקבל באופן אישי את הספרים שהוציאו לבניהם. ספר הזיכרון לחלל יעקב פת למשל, נושא את ההקדשה שכתבה האם, ציפורה. פתק שמצורף לספר מגלה שהגיע לבן-גוריון עם שליח מיוחד באוגוסט 1958: ״.. לא מצאתיך. [אך] אני משאיר לך את הספר שיצא לזכרו… בוודאי תמצא בו עניין״. לעתים הספרים ניתנו לו במפגש באירועים, כפי שניכר מההקדשה המציינת ״הועידה השביעית של מפלגת פועלי ארץ ישראל״.

ב-1968 מקדישים רנה ושמואל ברקאי את הספר לזכר בנם יצחק ל״בן-גוריון העומס את כאב השכול על הבנים״ ועד הספר האחרון שהגיע לספרייה בחורף 1972, כשנה לפני שבן-גוריון הלך לעולמו, מהאם השכולה רבקה גובר הכותבת: ״לבן-גוריון, השותף לחיינו״.  

Whatsapp Image 2024 04 29 At 04.48.24 (1)
Bg2
Whatsapp Image 2024 04 29 At 04.42.26

בן-גוריון לא רק אסף את פרסומי השכול, כי גם קרא את תכני ההנצחה בעיון קפדני וריכוז, כפי שמגלים עקבות גלויים שנותרו בספרים ובחוברות. כך למשל בהספד פיוטי שכתב חברו של החלל רועי בן יוסף, המזדהה בשם העט ״פלס״: ״כשחיבקני, היתה לי הרגשה של התבלטות בפני כוחו, שהיה ביטוי להרגשת החיים שקיננה בו״. מתחת למילה ״התבלטות״ מציין בן-גוריון בעט בכתב ידו: לא התבלטות צריך להיות כתוב כאן, כי אם ״התבטלות״.

Bg3

מי כמוך יודע לזכור

הכרך הראשון של ״גווילי אש״, מקבץ הזיכרון הרשמי לחללים בהוצאת משרד הביטחון שיזם בן-גוריון, מוגש לו עם הקדשה ממצה: ״בדחילו ורחימו״. חתום: ראובן אבי-נעםֿ, הוא ראובן גרוסמן, ששינה את שם משפחתו לאחר נפילת בנו נעם גרוסמן כלוחם במחתרת ההגנה. בשנים הבאות העותק המיוחד של מפעל ״גווילי אש״ המיועד לבן-גוריון מגיע עם המלים: ״מי כמוך יודע לזכור״.

״הוא היה מושקע נפשית בזיכרון הנופלים בקרבות״, אומר מיכאל בר זוהר מחבר הביוגרפיה המקיפה של בן-גוריון. ״ביומנו ובכתביו נמצאת הטענה שיש טעם למוות, שהקורבן לא היה לחינם, אך בד בבד מיוצגת תחושת אחריות אישית כבדה שהטרידה את בן-גוריון. אובדן החיים הצעירים לא נתן לו מנוח, כי חש שהוא זה ששלח אותם למות. עבדתי כחוקר וסופר עם משה דיין, עם לוי אשכול, עם גולדה מאיר ועם שמעון פרס. בן-גוריון היה יוצא דופן מבחינת תשומת הלב שהשקיע בחללי הקרבות. לא מפתיע שאסף את חוברות וספרי הזיכרון בקפדנות כזו״.

התוצאה היא ספריית זיכרון שמציירת את מפת תרבות ההנצחה של ראשית ימי המדינה, כפי שנאספה אצל ראש הממשלה הראשון: חוברות וספרים שנערכו בהוצאות מוכרות כמו עם עובד וספרית הפועלים ונדפסו ב״דפוסים קואופרטיביים״ עבור קיבוצים. לפעמים משלבים בספרים את תולדות הקרב, לפעמים הספדים ברוח ״חברים מספרים על״, ולפעמים ציורים ושירים שחיברו הנופלים בחייהם, יומנים והתכתבויות עם אוהביהם ואהוביהם. אלה ספרים מהודרים, אלבומיים, בכריכה קשה שהוקדשו לבן משק או למספר בני קיבוץ שנהרגו באותה מערכה וניתן להשיגם בספריות ציבוריות.

לצדם ומנגד, האוסף כולל מאות פרסומים צנועים שראו אור בהוצאה עצמית וחד פעמית. למשל ספר שהדפיס מפעל ״שמן״ לזכר עובדי ייצור ומעלה על נס את חריצות הנופלים כפועלים, פרסומים בעותקים ספורים שהפיקו ועדי שכונות, משפחות עירוניות במימון וביוזמה עצמית ״בהוצאת ההורים ומכריו״ – תוכן שהגישה אליו קיימת רק באוסף זה, כמו גם עלוני קיבוצים, אשר ברגיל יוצאים כפרסום שגרתי על חדשות המשק, וקיבוץ החליט להקדיש לבן שנהרג בקרב.

Whatsapp Image 2024 04 29 At 04.42.33
Whatsapp Image 2024 04 29 At 04.47.01
Whatsapp Image 2024 04 29 At 04.42.47
Whatsapp Image 2024 04 29 At 04.42.46

פריט נדיר במיוחד הוא ספק ספר ספק חוברת שהפיק זוג תושבי מאה שערים לזכר בנם שהיה תלמיד חכם, בנם יחידם ולו שבע אחיות. הוא התגייס לצה״ל בעודו תלמיד ישיבה גבוהה, ונהרג במבצע הקרבה הירואי בקרבות ירושלים. לפי נוהג המסורת בעולם החרדי בהדפסת פרסומים שאינם העתק כתבי קודש, יש לפתוח ספר חדש בכתב ״הסכמה״ של חכמי הדור המתירים את קריאתו. כך קרה שבמפעל הנצחת הלוחם בצבא הגנה לישראל השתלב המשפט המפתיע: ״מגילת ספר זה אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא אסור ולא היתר, ולא נכתבה אלא להציב יד לחוטר שנגדע בראשית לבלובו״.

״מסיחים את הדעת מהצער הפרטי״

ההקדשות כתובות בספרים ובפתקים נלווים שנשמרו לצדם. לעתים פונים לבן-גוריון בפשטות, ״לחבר בן-גוריון, בהערצה״, אך לרוב הפנייה נמלצת ומעידה על מעמדו הנערץ: ״אבי מדינת ישראל וקברניטה הדגול״, ״ראש הממשלה עז הרוח ובר הלבב״, ״מנהיגנו גדל המעש ונגיד העם״, ״איש ירושלים, האומר ועושה״, ״מעצב המדינה אשר נצח-חיים נטע בתוכנו״, ״ראש דור הגאולה וההגשמה״:

Whatsapp Image 2024 04 29 At 04.42.17
Bg4
Behharaza
Whatsapp Image 2024 04 29 At 04.48.23 (5)
Whatsapp Image 2024 04 29 At 04.42.27
Greenberg

מעבר להלל ולשבח ולתארים המפארים, עולה ומתחזקת הפנייה לשותף: ״הדואב את מותם של טובי הבנים״, כלשון הקדשות רבות. בן-גוריון מתייחס לנופלים כאל ילדיו שלוֿ: ״לזכר אחד מבניך – חייליך״. הורי החיילת בת שבע שנפלה בעת מילוי תפקידה כותבים: ״הנצחון והקוממיות הלאומית עם הקמת המדינה שאתה בראשה, לעתים מסיחים את דעתנו מהאסון הפרטי… התעניינותך במפעל הנצחת יקירינו מעודדת אותנו״. הורי מרדכי גליקסון כותבים: ״[אתה] אב רוחני לנוער, אליו השתייך בננו-יחידנו״, ואמו של אורי הפלרין-פרלמוטר מסכמת ״ראש מדינת ישראל הדואב את מותם של טובי בניה, אליהם השתייך בני״.

Igul
Gelikson
Grosman
Bg6

לחוברת ״אחרי מות גיבורים״ שראתה אור בשנת תשי״ב והיא ״מוקדשת ליצחק זמיר ביום הזיכרון השלישי בעלותו על מזבח המולדת״ הוצמד פתק ״רצוי שכב׳ יאשר את קבלת הקובץ בתום קריאתו״, בקשה שמופיעה בחוברות וספרים נוספים.

Whatsapp Image 2024 04 29 At 04.47.03 (6)
Bg7

בן-גוריון לא איכזב. האוסף במוזיאון שהיה ביתו, משחזר את נאמנותו ותשומת ליבו לבקשות ההורים בגזירים שנותרו בספרים ובהם כתובת השולח מהמעטפות שבהן נארזו הספרים, ופתקים שכותרתם ״כתובת חוזרת״ בכתב יד, אחרי בירור מען למכתב תודה לספר שהגיע בלי ציון השולח: ״בנימין ויהודית לובלסקי רחוב אורים 9, קרית יובל, ירושלים״, ״הסתדרות הפועלים החקלאיים – תנועת המושבים, רחוב הרצל 61 תל אביב״, ״קיבוץ עין חרוד״, ״קיבוץ משמר הים״ וכן הלאה. המילה ״אושר״, בכתב יד באותיות זעירות בעפרון בשולי הכריכה הפנימית מופיעה כמעט בכל הספרים והחוברות. כמעין אסמכתא: לבעלי הספר שוגר מכתב תודה.

Bg8
Bg9
Whatsapp Image 2024 04 29 At 04.42.47 (1)
Bg10
Bg11
Bg12
Bg13
Whatsapp Image 2024 04 29 At 04.45.03 (2)
Bg15

״אבידה שאין לה תשלומין״

שלוש שנים אחרי מות בן-גוריון הוציא משרד הביטחון ספרון זעיר שאיגד לקט מדבריו להורים שכולים, בהם מבחר ממכתבי התודה על ספרי זיכרון. ״קבלי נא תודתי הנרגשת על ספר בנך – אביר הטייסים בישראל…״, כותב בן-גוריון ל נעמי מלמן-קליבנסקי, אמו של מודי אלון, מפקד טייסת הקרב הראשונה בצה״ל שנהרג ב-1948. ״דברים שיוצאים מלב אם שכולה יקרים בעיני שבעתיים… אשריך שזכית לבן כזה, תפארת לחיל האוויר ומופת לכל הנוער. מות הגיבורים שלו אבידה שאין לה תשלומין לאמו. אך האמיני שאין בדברי הפרזה אם אומר שמותו מכה קשה ואבדה שאינה חוזרת, לחיל האוויר עצמו״.

שיתוף פעולה עם מכללת רימון למקצועות המוזיקה מקים לתחיה את האוסף מדי שנה: סטודנטים מהמכללה מלחינים תכנים מתוך החוברות והספרים הישנים. בערב יום הזיכרון לחללי צה״ל מבצעים את השירים החדשים שנוצרו מקטעי מכתבים, יומנים ושורות שירים שכתבו הנופלים באירוע מוזיקלי שנערך בחצר המוזיאון בהשתתפות המשפחות.

כל התצלומים בכתבה הם באדיבות מוזיאון בית בן-גוריון. קטלוג בית בן-גוריון בתל-אביב זמין לעיון במסגרת שיתוף פעולה בין בית בן-גוריון, משרד המורשת והספרייה הלאומית של ישראל.

לאן נעלם הפסנתר של בן-גוריון?

כשעברו דוד ופולה בן-גוריון ל״שכונת הפועלים״ בשולי העיר הצעירה תל אביב, היה ברור שבסלון ביתם החדש יעמוד פסנתר, אף שלא היה בידם הכסף לקנות אותו. מסמכים בארכיונים מעידים כיצד השיגה המשפחה את הפסנתר היקר, מי ניגן בו, לאן התגלגל מהבית שנתרם למדינה ואת עלילת השבתו בחלוף שנים רבות בעלילה בלשית שכללה עיון בצוואה המרגשת שכתבה פולה

832 629 Blog

דוד בן-גוריון (נדב מן, ביתמונה. מאוסף דגני. האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית) והפסנתר (באדיבות: בית בן-גוריון וארכיון בן-גוריון)

״שלושת השטרות אשר לא שולמו מצערים אותי מאוד. אצלנו לא משלמים עכשיו משכורת והכסף לא הגיע לידי. על פי החוזה יש לך הרשות הגמורה לבוא בכל עת ולקבל בחזרה את הפסנתר באין מפריע. בכבוד רב, ד׳ בן-גוריון״

Piano4
״יש לך הרשות הגמורה לבוא ולקבל בחזרה את הפסנתר״ בן-גוריון מתנצל על הצ׳קים שחזרו (באדיבות: בית בן-גוריון וארכיון בן-גוריון)

הימים ימי חורף, חודש דצמבר שנת 1931 בפלשתינה-א״י. משפחת בן-גוריון הצעירה, אבא דוד, אמא פולה והילדים: גאולה בת ה-13, עמוס בן ה-11 ורננה הקטנה בת השש, עברו זה לא מכבר לגור בביתם החדש ב״שכונת הפועלים״, לא רחוק מ״בית החינוך – בית הספר לילדי עובדים״ במערב המתפתח של העיר העברית החדשה – תל אביב.

יו״ר מפא״י ומנהיג תנועת הפועלים שבעת הזו מתעצם כוחה מאוד בקונגרס הציוני, המוסד הפוליטי החשוב ביותר של העם היהודי, מסכם בדייקנות ביומנו את הוצאותיו. בהן ההוצאות על הקמת ביתו, בית מספר 17 בשדרות קק״ל שנהפכו לימים לשדרות בן-גוריון, והיום הוא המוזיאון המשחזר את המגורים ושגרת חייה של משפחת ראש הממשלה הראשון.

וכך הוא כותב: ״תשלום לאדריכל 11,9 לירות ישראליות, קנייה של ארונות ב-20 לירות ומזנון בחמש. הובלה והעברת החפצים 8 לירות, שולחן בלירה וחצי, 4 כסאות גבוהים ו-6 כסאות נמוכים 2,80 לירות, וגם כסא לפסנתר – לירה אחת בלבד״.

Piano1
"כסא לפנסתר. לירה ישראלית אחת״. בן-גוריון מסכם את הוצאות בניית הבית בתל אביב (באדיבות: בית בן-גוריון וארכיון בן-גוריון)

אז כסא לפסנתר פולה ודוד קונים בעצמם, אך את הפסנתר שהוא רהיט יקר הם שוכרים מאדון הופנקו מתל אביב, תמורת דמי שימוש חודשיים. נותנים בידיו שטרי חוב עתידיים (צ׳קים), שבצוק העתים ולמרבה הצער – לא כובדו.

״לבן-גוריון לא היתה חיבה או רגישות מיוחדת למוזיקה״, אומר מיכאל בר זוהר, מחבר הביוגרפיה המקיפה על בן-גוריון. ״הוא לא התעניין ולא העריך יצירות ולא היתה לו אוזן מוזיקלית. פעם, אחרי מלחמת ששת הימים, השמיעו לו את ׳ירושלים של זהב׳. בן-גוריון התרגש מהמילים וניסה להצטרף בקולו וזה לא כל כך הצליח…״, צוחק בר זוהר. הוא מסביר שביקוריו המתועדים של בן-גוריון בקונצרטים נועדו לצרכים פוליטיים. ״הוא אירח נגנים ומנצחים נודעים, כי זה היה טוב לשם הטוב. ובפרמיירה לאופרה בתל אביב, לבן-גוריון היה מאוד חשוב להגיע ולהתיישב בכסאות השמורים למכובדים בין השגריר האמריקאי דאז ג׳יימס מקדונלד והשגריר הסובייטי סרגי ירשוב. לא האופרה סיקרנה אותו, נוכחותו הפומבית לצד שני השגרירים של המעצמות המתקוטטות היתה המניע והעיקר – הצהרה כי שתי המדינות החשובות מכירות במדינת ישראל הצעירה. יותר דחוף ומעניין מבחינת בן-גוריון מכל הסצנות והשירה על הבמה״.

ריי צ'ארלס מנגן את "הבה נגילה" במהלך ביקורו בישראל. דוד בן-גוריון מצטרף במחיאות כפיים

ולמרות זאת, וחרף שקצרה ידם מלשלם את דמי השכירות בראשית שנות ה-30, השיגה לבסוף המשפחה פסנתר וזה הוצב בבית. גאולה הבכורה קיבלה ציון ״מצויין״ בתעודה הגמר של שיעורי חובה בפסנתר בכיתה ב׳, אך ככל הנראה לא המשיכה לנגן.

Piano7
גאולה בן-גוריון הבת הבכורה מסיימת בהצטיינות את שיעורי החובה בפסנתר (באדיבות: בית בן-גוריון וארכיון בן-גוריון)

לעומתה, רננה בת הזקונים, כותבת בגיל 9 לאבא שבחו״ל: ״אני אנגן בקרוב בקונצרט, בעוד ימים מספר ובבחינה שתתקיים בקרוב״. אגב כך מבטיחה הקטנה שלא תחלל את קדושת חג הפועלים החשוב: ״שעורי [בפסנתר] היה צריך להיות באחד למאי, ולכן החלפתי אותו ליום שלוש במאי…״.

Piano6
שעורי בפסנתר היה צריך להיות ב-1 במאי ולכן החלפתי לאותו לשלוש במאי״. רננה בת הזקונים מדווחת לאבא (באדיבות: בית בן-גוריון וארכיון בן-גוריון)

הילדה רננה מתמידה בתרגול ובאימוני הנגינה. הנה היא כבר בת מצווה ואבא המבקר בציריך קונה לה באירופה תווים של בטהובן, וספר תולדות המוסיקה, ושמלה. ביומנו הוא מציין את המחירים ומסכם את ההוצאות: ״רננה, כספי ב״ג, מתנות״.

Piano3
"בטהובן, תולדות המוזיקה, שמלה לרננה״. אבא בן-גוריון מסכם קניות בציריך (באדיבות: בית בן-גוריון וארכיון בן-גוריון)

שנה חולפת, ספטמבר 1938, שוב ההורים נעדרים מהארץ לזמן ממושך ורננה בת ה-13 משגרת מכתב: ״שלום לכם אמא ואבא.. ביקרתי בבית. הגנן גזז את העשב [דשא] ועקר את כל העשבים לכבוד ראש השנה… ביום ד׳ אני מתחילה ללמוד בגמנסיה. מכיוון שהצטרכתי לקחת תווים [לנגינה] הייתי אצל שרה ולקחתי את מפתח הבית. הארונות סגורים ולכן אבקשך לכתוב לי איה המפתחות כי אני צריכה מעיל גשם ושמלות. ירד גשם בתל אביב! ובחיפה ירד כבר היורה״.

Piano5
רננה עוברת בבית לאסוף תווים ומדווחת לאבא ואמא: ״הגנן קצר את העשב לכבוד ראש השנה״ (באדיבות: בית בן-גוריון וארכיון בן-גוריון)

לאן יכול פסנתר להיעלם?

מוזיאון בן-גוריון בתל אביב משחזר את מראה הבית בימים שגרו בו ראש הממשלה עם משפחתו. צוות המוזיאון התגייס לפני כשלוש שנים לטיפול באוספי התצלומים והאלבומים. תוך כדי סידור וארגון נמצאה מעטפה לא מתוארכת ובתוכה צרור תמונות שתיעדו את פנים הבית. באחת התמונות נראה הסלון: הכורסאות, השטיח, שולחן הקפה, התמונות על הקירות, פסלים וקישוטים – כל הרהוט והחפצים שנמצאים בו גם היום. למרבה ההפתעה והפלא בתמונה הישנה נראה גם פסנתר כנף: ניצב מלוא הודו והדרו במרכז סלון הבית.

Piano2
הפנסתר מתגלה בתמונה ישנה (באדיבות: בית בן-גוריון וארכיון בן-גוריון)

מכאן משתלשלת עלילה בלשית: מצד אחד תצלום המעיד על קיומו של פסנתר, ולפי חפצים נוספים בתמונה מתוארך לתקופות מאוחרות. מנגד – הפסנתר איננו. לאן ואיך יכול להיעלם פסנתר?

התחיל פשפוש במסמכים. בצוואה שכתב בן-גוריון כחצי שנה לפני מותו הוא ציין בפירוש: ״אני מצווה למדינת ישראל את ביתי בתל אביב, [את] הספריה והנכסים שבו למעט חפצים וכלים אישיים, על מנת שישמשו מוסד לקריאה, לעיון ולמחקר״.

צוואה פולה
״אני מצווה לבתי רננה את שכמת החורפנים ואת פסנתר הכנף שלי״. הצוואה של פולה (באדיבות בית בן-גוריון וארכיון בן-גוריון)

כלומר אם היה פסנתר בבית, הוא היה אמור להישאר. פשפוש נוסף הוביל לצוואתה של פולה. מסתבר שלגברת בן-גוריון היו תוכניות אחרות לגבי נכסי המשפחה: ״אני מצווה ומשאירה לבתי רננה בן-גוריון את פסנתר הכנף שלי וכן את שכמיית החרפנים שלי״, הורתה בצוואה שנכתבה באביב 1956. פולה הלכה לעולמה חמש שנים לפני בן-גוריון, כשהזוג התגורר בשני המעונות במקביל: בבית בתל אביב ובצריף שבקיבוץ שדה בוקר.

כשצוות המוזיאון מגלה את הפסנתר בתצלום, רננה אינה בין החיים למעלה מעשור. בנה יחידה אורי, אשר לא הקים משפחה משלו, מתגורר בגפו בתל אביב וגם הוא כבר אינו איש צעיר. מנכ״לית מוזיאון בית בן-גוריון, נילי מרקמן, מתקשרת עם אורי ומבקשת לבקרו ובליבה תקווה – אורי גר בדירה שבה גרה לפניכן רננה אימו, אולי שם תימצא האבידה? ואמנם תקוותה מתגשמת, היא מזהה את הפסנתר מהתמונה אצל אורי בסלון.

אורי אינו מנגן, מעולם לא ניגן בכל כלי נגינה. מודע לכך שבבוא יומו שלו, הפסנתר עלול להתגלגל למקומות שונים ומשונים, אורי מסכים ואף מביע רצון להחזיר את הפסנתר לבית סבו וסבתו, מזכרת ומורשת לדורות הבאים. יתרה מכך, הפסנתר הגדול תופס מקום רב ואם יוחזר, ירווח מעט המקום בסלון דירתו הקטן.

הו אז צצה בעיה חדשה, ואותה באמת לא יכלו לצפות מראש: כשרננה לקחה אליה את הפסנתר כמצוות אמה, אי אפשר היה להעביר אותו בחדר מדרגות בית הקומות המשותף, ולכן הכניסו אותו לדירתה דרך המרפסת. ברבות הימים המרפסת נסגרה בקיר בנוי וכך נסתם המוצא לפסנתר. מה עושים? מקישים על דלת השכן הצמוד ומבקשים בזהירות: התסכימו להעביר אצלכם פסנתר ולשחרר אותו מהבניין דרך המרפסת שלכם? קצת מופתעים מהבקשה המוזרה, שמעו השכנים את תולדותיו וייחוסו של כלי הנגינה המדובר והסכימו להיכנס מתחת לאלונקה.

אז אחרי כמעט 50 שנים, הפסנתר של רננה, בתו של דוד בן-גוריון, חזר להאיר את סלון הבית. מוזמנים לראות את תהליך ההרכבה המקוצר, ולקפוץ לבקר כמובן 🙂

פורסם על ידי ‏בית בן-גוריון בתל אביב‏ ב- יום רביעי, 21 ביולי 2021

כך, פחות או יותר בשלהי הקורונה, במבצע שחייב סגירת רחוב עירוני בתל אביב, כלל גיוס של דיירי בית משותף בשתי דירות שונות ומנוף אחד גדול, הובל הפסנתר של רננה בן-גוריון חזרה לבית הוריה, והוצב בו מחדש למשמרת עולם, לשיחזור שלם ומלא של סלון בית ראש הממשלה הראשון בישראל.

סיוון פייבל
הפסנתר שב למקומו בבית בן-גוריון המשוחזר (קרדיט צילום: סיוון פייבל)

או"ם שמום? בן-גוריון מול העולם כולו

למה התכוון דוד בן-גוריון כשצעק בפעם הראשונה "או"ם שמום"? האם צמד המילים הזה מבטא את השקפת עולמו המדינית? זהו סיפורם של האירועים שהולידו את מטבע הלשון השנויה במחלוקת, סיפור שהוא הצצה קטנה לשאלה גדולה

בן-גוריון נואם בקונגרס הציוני הכ"ה. התמונה מתוך ארכיון בית בן-גוריון.

בב' בניסן 1955 התקיימה חתונה במושב פטיש הסמוך לגבול עזה. המושב כולו לבש חג. "לוקסים" האירו את רחבת הריקודים המאולתרת בחצר משפחת קלימי, מטילים את אורם על פניהם הצעירות והיפות של החוגגים. 

אלא שאז הצטרפו לחגיגה אורחים לא קרואים. חוליית פדאיון מרצועת עזה פרצה לחתונה, השליכה רימונים לכל עבר ופתחה באש לעבר התושבים ואורחיהם. 

19 בני אדם נפגעו, וורדה פרידמן בת ה 22, צעירה שהגיעה לסייע לתושבי פטיש כעובדת סוציאלית, נרצחה.

ורדה פרידמן ז"ל

כשהגיע דוד בן-גוריון יומיים אחר כך לביקור תמיכה במושב, הוא הזדעזע לראות חלק מהתושבים אורזים את חפציהם, בכוונה ברורה לעזוב את ביתם שכבר לא הרגיש בטוח. 

הוא חזר אז משנתיים של פרישה מהחיים הפוליטיים לתפקיד שר הביטחון, ועדיין היה, בעיני עצמו כבעיני העם, מנהיגה של המדינה הצעירה. 

מול העולים החדשים שהיו תושבי פטיש הוא הרגיש אחראי, והוא ידע והבין שהמדינה אחראית.

"הבט על היהודים הללו." הוא אמר אז לעיתונאי משה זק,

"הם באים מעיראק, מכורדיסטן, מצפון-אפריקה… הם באים מארצות, שם היה דמם הפקר, שם מותר היה להתעלל בהם, לענותם, להכותם, להתאכזר אליהם. כבר התרגלו לכך כי הם קרבנות חסרי אונים של הגויים. כאן עלינו להוכיח להם כי דמם אינו עוד הפקר; כי יש מדינה ויש צבא לעם היהודי, אשר לא ירשו כי יעשו עוד בהם שפטים; כי יש מחיר לחייהם ולרכושם. עלינו לזקוף קומתם, לנטוע בהם הרגשת קוממיות וגאווה. עלינו להמחיש להם כי מי שקם עליהם לא יימלט מעונש, כי הם אזרחים במדינה ריבונית, האחראית לחייהם ולשלומם".

בסביבתו של בן-גוריון סיפרו כי הרצח הזה היה קו פרשת מים עבורו. האם היה זה הקש ששבר את גבו של "הזקן"? האם הייתה זו העובדה שהוא עצמו התגורר בשנתיים האחרונות בקיבוץ בנגב והבין טוב יותר את משמעות ההסתננויות הללו על חיי המתיישבים? או שהייתה זו ורדה פרידמן עצמה – הסמלת המוערכת שבחרה בעבודת המשק על פני קריירה צבאית, ולא היססה כשנקראה לבוא לעזרתם של העולים החדשים בפטיש, שמותה נגע לליבו? 

בן-גוריון בנגב, חבל הארץ שהוא האמין כי ההתיישבות בו קריטית לביטחונה של המדינה. התמונה מתוך ארכיון בית בן-גוריון (סימול IL-BTBG-PH-066)

כמה ימים אחר כך, בירושלים, הוא עבד במרץ לקדם תכנית שמבחינתו הייתה הפתרון ההגיוני היחיד למצב: כיבוש רצועת עזה על ידי ישראל, בלי להתחשב בדעת המעצמות או הארגונים הבינלאומים ובראשם האו"ם. לעזרתו התגייסו הרמטכ"ל, משה דיין, ורבים מחברי מפא"י. 

ראש הממשלה שרת, לעומתם, התנגד נחרצות. 

שרת, ועימו מרבית חברי הממשלה, חששו מזעם העולם. הם חששו מסנקציות כלכליות, מפגיעה בלגיטימיות המדינית של ישראל ומבידוד מדיני. הם האמינו כי בלעדי החלטת האו"ם, לא הייתה יכולה לקום מדינת ישראל כלל. 

בן-גוריון סבר אחרת. 

הוא לא היה בעד בידוד מדיני בשום שלב. כשהאו"ם שלח ב-1947 ועדת חקירה לאזור "לעניין הסוגיה הארצישראלית" – הוא התייצב לדבר מולם. במילותיו הביע כבוד והערכה לגוף הזה, לצד להט היסטורי ולאומי. 

יחד עם זאת, כשהאינטרסים הישראלים התנגשו באינטרסים הלאומים או הבינלאומיים של מעצמות אחרות, הוא גרס שעל הישראלים ללמוד לעבוד בשביל עצמם. אף אחד אחר לא יילחם עבורם. 

אף פעם לא רצה בבידוד מדיני, אבל לא היסס לעמוד על שלו כשהיה צריך. בן-גוריון סוקר את משמר כבוד בקריה לקראת הגשת כתב האמנה של השגריר האמריקאי גימס מקדונלד. התמונה מתוך ארכיון בית בן-גוריון (סימול IL-BTBG-PH-044)

לאחר הרצח בפטיש, בישיבת ממשלה שהתקיימה ב-29 לחודש, נטל בן גוריון את רשות הדיבור ופרש את משנתו בפירוט רב. אפשר להבין את הלך רוחו של שרת ואת רמת שביעות הרצון שלו משר הביטחון לפי הדברים שכתב ביומנו: 

"(בן-גוריון) דיבר כשעה. במידה שגולל יריעת ניתוחו כן גבר המתח מסביב עד שבהשמיעו את ההצעה לגרש את המצרים מרצועת עזה לא נפל כבר הדבר כפצצה אלא בא כפתרון חידה שרוב המסובים כבר ניחשוהו. הביסוס היה נוקב ועשה רושם רב אך אותי שוב הבהיל בצרותו – כאילו גמר אומר לנעוץ עיניו רק בנקודה אחת ולא לראות את רחבי השטח שמסביב – ובקוצר־ראותו – כאילו החליט לגרוס את המיבצע עצמו כמטרה סופית ולא להעמיק חדור לתוצאות המשתלשלות ממנו."

דוד בן-גוריון עם משה שרת. ויכוחים נוקבים. התמונה מתוך ארכיון בית בן גוריון (סימול IL-BTBG-PH-028)

לאחר נאומו של בן-גוריון התפתח ויכוח נוקב בין ראש הממשלה שרת ושר הביטחון שלו. ויכוח ששיקף לא רק את חילוקי הדעות על נושא הישיבה עצמה, אלא בעצם ייצג את הפער בין תפיסות העולם של חלקים רבים בציבור – האם מדינת ישראל, בהיותה כמעט "תינוקת" חסרת אונים מול מעצמות העולם, צריכה להיות אסירת תודה לעולם באופן כללי ולארגון האומות המאוחדות בפרט על הזכות שניתנה לה לחיות ולמשול בחבל הארץ הזה, או שעליה להתעלם מכל רעשי הרקע ולהשליך יהבה אך ורק על כוחה שלה? 

כעבור חודש בן-גוריון ינאם ברהיטות מול מצעד צה"ל, ויציע לנו ביטוי להשקפת עולמו שנשאר עימנו שנים אחר כך: 

"לא בזירה העולמית, אלא מבפנים יחזק ישראל ויעמוד… אלה הם הדברים שיקבעו גורלנו יותר מכל גורם חיצוני בעולם. עתידנו אינו תלוי במה יאמרו הגויים, אלא במה יעשו היהודים!"

בן-גוריון נואם בצעדת צהל, התמונה מתוך ארכיון בית בן-גוריון (סימול IL-BTBG-PH-110)

אבל עכשיו, באותה ישיבת ממשלה ארוכה ואמוציונלית, רגשותיו העזים טבעו עבורנו מטבע לשון אחר – אלגנטי מעט פחות, וקליט הרבה יותר: 

"לא ולא," הוא התפרץ כנגד שרת, שדיבר על חלקו של האו"ם בהקמת המדינה,

"רק העזת היהודים הקימה [את] המדינה ולא החלטת אותו 'אוּם-שמוּם'". 

יותר מזלזול, הוא ביטא במילים אלה את האכזבה הגדולה מארגון האומות המאוחדות. הוא האמין תמיד כי שיתוף פעולה בין הדמוקרטיות הגדולות הוא המפתח לשגשוג – ישראלי ועולמי גם יחד. 

"כבן העם היהודי אני אומר: כל הכבוד למוסדות או"ם וחברותיה, אבל כל עוד נבואת ישעיהו: "כי לא ישא גוי אל גוי חרב" לא נתקיימה, וכל עוד שכנינו זוממים לכלותינו – לא יכון בטחוננו, אלא על כוחנו אנו… אין עם אדוק יותר מאתנו בעקרונות המונחים ביסודו של או"ם – אבל או"ם שאנו רוצים ביקרו ובסמכותו הוא לפי-שעה רק אידיאל. ומועצת-הבטחון פועלת מתוך משוא-פנים והפליה בולטת… בתחומינו הולכים ומתמידים מעשי-רצח וחבלה, שוד והסגת-גבול על ידי שכנינו, ועלינו להפסיק אותם, – גם אם אחרים אינם רוצים או אינם יכולים לעשות זאת."

כמעט 70 שנה אחר כך, מילותיו של בן-גוריון מהדהדות את אותה שאלה שמלווה אותנו עד היום, ואולי אפילו ביתר שאת: כיצד אנחנו אמורים להגן באופן הטוב ביותר על בטחון המדינה שלנו ואזרחיה, ברקע הלחצים הדיפלומטיים הבינלאומיים. כשגם היום אנחנו ניצבים מול משוא פנים, הפליה ואנטישמיות במוסדות בינלאומיים, בקמפוסי האוניברסיטאות וברשתות החברתיות, תוך כדי שאנחנו נדרשים להגן על עצמנו גם מפני האיום המיידי של אוייבנו.

התמונות בכתבה נמצאות בארכיון בית בן-גוריון בתל אביב וזמינות דיגטלית במסגרת שיתוף פעולה בין הארכיון , משרד המורשת והספרייה הלאומית של ישראל.

הבלדה על גולדה מאיר ודוד בן-גוריון

היא כינתה את עצמה "סתם נערה ממילווקי" כשהוא כבר היה "בן-גוריון" המפורסם. לכל אורך פעילותם הציבורית והפוליטית הוא היה כמה צעדים לפניה - מורה דרך נערץ שכמעט לא טעה. ובכל זאת, נרקמה בין גולדה מאיר לבין דוד בן-גוריון ידידות עדינה ועמוקה, שבאה אל קיצה במחי פרשה מכוערת אחת. אחרי שנים של נתק, בערוב ימיו, ניסה בן-גוריון לפייס אותה. האם זה עבד?

גולדה ובן-גוריון, צילום בוריס כרמי. מתוך ארכיון בוריס כרמי, אוסף מיתר, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית

אולם חדר האוכל בקיבוץ רביבים היה מלא בקרוביה ומכריה של גולדה מאיר. מארגני האירוע, שגולדה לא הסכימה שיהיה גדול או ראוותני מידי, הזמינו "אנשים אחדים, כל אחד שעשה איזו דרך יחד איתך" כדי להוקיר את ראש הממשלה שעשתה את קיבוצם לבית השני שלה ולציין 50 שנה לעלייתה לארץ. 

בין המשתתפים היה אחד שעשה את כל הדרך הארוכה מתל אביב, למרות גילו המתקדם ובריאותו הרופפת. פעם הם היו ידידים קרובים מאד, אבל בעשור האחרון עבר ביניהם חתול שחור, והם כמעט ולא דיברו. "הזקן" בלט בין הנאספים בקטנות קומתו ובקווצות השיער הלבן שעיטרו את צדעיו. היה זה דוד בן-גוריון. 

מנהיג היישוב היהודי בארץ, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, האיש שהכריז על הקמת המדינה ולא היסס לקבל החלטות קשות מנשוא, היה בערוב ימיו אלמן, חולה וקצת בודד. הוא הגיע לחלוק כבוד לידידתו משכבר הימים ולהתפייס עימה. 

בן-גוריון בחגיגות 50 שנה לעלייתה של גולדה לארץ, קיבוץ רביבים. באדיבות מכון גולדה מאיר.

גולדה מאיר ודוד בן-גוריון נפגשו לראשונה ב 1917 במילווקי, ארה"ב. היא הייתה פעילה ציונית – סוציאליסטית צעירה ולהוטה, והוא היה גולה מארץ ישראל שהגיע לארה"ב לאחר שהטורקים גירשו מהארץ את כל מי שהיה קשור לתנועה הציונית. ביקורו במילווקי היה קצר, יום אחד בלבד, אבל משמעותי מאוד עבור תושבי העיר היהודים שראו בצעירים הציוניים מפלשתינה כמו שליחים מעולם אחר. 

המפגש הראשון בין השניים היה חד צדדי – בן-גוריון לא באמת "פגש" באותו יום את גולדה, שהייתה חלק מהקהל שבא לשמוע אותו, אבל היא התרשמה עמוקות מהאיש שהפיץ סביבו הילה של ביטחון נטול ספקות. 

פגישתם השנייה הייתה כבר בתל אביב. גולדה הגיעה לארץ ביולי 1921, יחד עם בעלה הטרי ואחותה, בסופו של מסע רב תלאות שנראה כלקוח מספר הרפתקאות מסעיר. 

בן-גוריון חזר לארץ אחרי גלות של מספר שנים באוגוסט של אותה שנה, בלי פולה והילדים, שנשארו בינתיים בלונדון. הוא גר בחדר ששכר ברחוב לילינבלום, שם הייתה מתכנסת מידי פעם חבורה של מנהיגים ציוניים צעירים לשמוע את דבריו. באחת השבתות הוזמנה למפגש גם גולדה, שאחרי מספר שנות פעילות ב"פועלי ציון" באמריקה, החלה לפלס את דרכה המקצועית והפוליטית בארץ החדשה אליה רק הגיעה, ושבשפתה עדיין לא שלטה. 

"מעט מאד הבינותי ממה שהוא אומר" סיפרה לימים גולדה על המפגש הראשון שלהם בארץ ישראל, "אבל התרשמתי מהאישיות הזאת, ומאיך שאנשים מקשיבים לו". 

גולדה מאיר ודוד בן-גוריון בקונגרס האינטרנציונל הסוציאליסטי, 1928 (התמונה באדיבות מכון גולדה מאיר)

מכאן ואילך התנהלו הקריירות הפוליטיות שלהם בנפרד, אבל נקודות ההשקה היו רבות והם נפגשו לא מעט על רקע מקצועי. 

ב-1920 בן-גוריון נמנה על מקימי ההסתדרות הכללית וב-1921 מונה למזכיר הכללי שלה. כבר אז, הוא התבלט כראשון במעלה בין המנהיגים הגדולים של העלייה השניה. 

גולדה באותן שנים חברה למפלגת "אחדות העבודה" (שתהיה חלק ממפא"י לכשזו תקום) והחלה להתבלט בארגוני הנשים הציוניים – תחילה כחברה ב"מועצת הפועלות" ואז כמזכירת המועצה, ובהמשך בנסיעות רבות לגיוס כספים ושתדלנות בארה"ב ובבריטניה, כשהיא מכהנת כצירה בוועידה העולמית של ויצו ואף בקונגרס הציוני העולמי ה 16. 

ב-1930 הוקמה מפא"י – שהייתה מאותו יום והלאה לבית הפוליטי של שניהם. בן-גוריון היה ראש התנועה, ובבחירות לאסיפת הנבחרים השלישית גולדה קיבלה את המקום ה-20, שהספיק לה כדי להיכנס כחברה באסיפה. 

עם הזמן, גולדה הפכה ממעריצה המביטה מרחוק על המנהיג הבלתי מעורער של התנועה, לחלק בלתי נפרד מהמעגל הפנימי של ראשי ההנהגה הציונית בארץ. מעבר לעבודתה הרשמית במועצת הפועלות ובהסתדרות, היא פיתחה קשרים הדוקים עם בן-גוריון ושותפיו לדרך (שעם חלקם, אנשים כמו דוד רמז וזלמן שזר, היא ניהלה גם פרשיות אהבים מורכבות וארוכות). 

באותה שורה. גולדה מאיר ודוד בן-גוריון בטקס נסיעת הבכורה של רכבת ישראל, מתוך ארכיון בית בן-גוריון (סימול BTBG-AL-011)

רק בסוף ימיה, אחרי שהייתה כבר ראש הממשלה לשעבר ואחרי מותו של בן-גוריון, גולדה סיפרה על העומק הרגשי של מערכת היחסים שהייתה להם כבר בשנים המוקדמות האלה. מערכת יחסים שעד אז נרשמה בדפי ההיסטוריה כמערכת יחסים מקצועית של שני אנשים שהיו שותפים באותה תנועה פוליטית. 

כשהיא מדברת על בן-גוריון הצעיר, בראיון לירון לונדון מ – 1974, נשזרת רכות לא אופיינית בקולה. 

היא מספרת על בן-גוריון קצת אחר ממה שהכירו כולם, שכן רק הקרובים לו ביותר חוו את הניגודים באישיותו של "הזקן". הוא היה למעשה נואם כריזמטי בעל חרדה חברתית: על הבמה, בנאומים ציבוריים, תמיד נראה חסר פחד ובטוח בדרכו באופן מעורר קנאה, אבל במעגל הקרוב אליו, או כשהיה צריך לדבר עם איזה אדם ביחידות – התמונה הייתה אחרת לגמרי. הוא היה, למרבה ההפתעה, ביישן, שהמילים הסתבכו לו כשהוא היה צריך לשלוף אותן בטבעיות, במפגשים של אחד על אחד. 

הוא היה קרוב מאד, לדוגמא, לרחל ינאית וליצחק בן צבי. אבל הוא בעצמו סיפר לגולדה שזמן קצר אחרי שהגיע לארץ הוא יצא לטייל עם רחל ינאית, טיול ארוך של מספר שעות שבמהלכן הוא לא הוציא הגה מפיו. "לא ידעתי איך מדברים אז, על מה משוחחים." 

כאשר הציעו לו להיות יו"ר הסוכנות, הוא חשב שאולי הוא יצטרך ללכת לנציב הבריטי ולדבר איתו, והוא שיתף את גולדה בלבטיו: "איך אני אדבר איתו? מה אני אומר לו?"

גולדה לא ראתה בזה מגרעת למנהיגותו, אולי אפילו להיפך.

"זה אופי. הוא היה צריך להתגבר על זה, והוא התגבר. לא היה אדם ששוחח איתו ויצא בהרגשה נו טוב, אז פגשתי עוד בן אדם אחד."

כשהיו לו ספקות, לבן-גוריון, גולדה מספרת שהוא לא חלק אותן עם חברים:

"בן-גוריון בכלל היה אדם שלא היו נחוצים לו אנשים סביבו. כל אחד מאיתנו היה יכול לשבת עם חברים ולדבר על כל מיני דברים, גם ללא כל תכלית, סתם, לשוחח. בן גוריון אף פעם לא היה שותף לזה. כולם ידעו – עם בן-גוריון לא מפטפטים, מדברים לעניין. על דברים שצריך"

היא צייתה לצו הבלתי כתוב הזה: בכל עשרות שנות היכרותה עם בן-גוריון, מעולם לא עלה על דעתה להיכנס לביתו סתם כך כדי לדבר. אם הייתה עושה את זה – זה היה מתקבל כמעשה מוזר, והוא היה מיד שואל אותה מה קרה. 

חוץ מפעם אחת. בשנת 1947, בשעת אחר הצהריים מאוחרת של שבת סתווית אחת, גולדה קיבלה טלפון מוזר. בן-גוריון היה על הקו והוא ביקש ממנה לבוא אליו, בלי תכלית מוגדרת. כשהגיעה לביתו, היא מצאה אותו בקומה השניה, אליה לא הוזמנה קודם לכן. זה היה חדר ענק שקירותיו מכוסים ספרים, ובן-גוריון התהלך בו בחוסר מנוחה. הוא אמר לה דברים שהיו מערערים רבים אחרים באותה נקודת זמן בהיסטוריה של המדינה שכמעט ולא נולדה עדיין: גולדה, אני לא ישן בלילות, אני לא יודע מה יהיה איתנו. תהיה מלחמה, זה ברור, אני יודע עכשיו מה יש בידינו, אבל לא יודע מה יהיה, איך נעמוד בה. 

"אני לא בז לאנשים שמפחדים" הוא המשיך אז, "הנה שפרינצק מפחד, יש לו אומץ לב להגיד שהוא מפחד. לפעמים יש הרבה אומץ לב להגיד שמפחדים. ואפילו שפרינצק עוד לא יודע כמה צריכים לפחד." 

זו הייתה הפעם הראשונה שהייתה לה הרגשה שהוא לא מסתפק בהתחבטויות פנימיות בינו לבין עצמו, אלא נחוץ לו מישהו שהוא יוכל לשפוך את ליבו ולהשיח את דאגותיו בפניו. היא הייתה האדם הזה עבורו. 

בהזדמנות הנדירה הזו הוא אפשר לה להיכנס למקום שאיש כמעט לא זכה להציץ בו. 

את הצד הרך הזה של בן-גוריון זכתה גולדה לראות גם אחרי קום המדינה, בזמן מלחמת השחרור, היא הייתה נכנסת לחדר ורואה אותו חותם על מכתבים להורים שכולים. זה לא היה בן-גוריון שכולם הכירו – המחליט, הדעתן, זה שלא אכפת לו, היה אכפת לו. מאד. והוא אפשר לה לראות את זה. 

האנקדוטות האלה מספרות לא רק על מי היה בן-גוריון כאדם פרטי, אלא על המקום שהיה לגולדה בחייו. ולמרות זאת, ולמרות שבמשך שנים ארוכות מאד הם היו שותפים לדרך, גולדה לא הצליחה לראות בעצמה שוות ערך אליו. "מי הייתי אני? הייתי נערה ממילווקי, והוא? הוא היה בן-גוריון". 

בבית בן-גוריון בתל אביב, הבית בשכונת פועלים א' ששימש כביתם הקבוע של דוד ופולה בן-גוריון משנות השלושים ועד שעברו להתיישב בשדה בוקר, שמורים, לצד ספרייתו העשירה של בן-גוריון, גם אוספי תצלומים ואלבומים המספרים בלי מילים את סיפורו של בן-גוריון המנהיג והאדם ועל קשריו הענפים בכל העולם. בין התמונות נמצאות גם תמונות לא רשמיות ונדירות שלו יחד עם גולדה, בהן אפשר לראות משהו ממערכת היחסים העדינה הזו. 

האלבומים כולם זמינים דיגטלית במסגרת שיתוף הפעולה בין הארכיון, משרד המורשת והספרייה הלאומית, וניתן לצפות בהם כאן.  

יחסי ידידות קרובים. גולדה מאיר ודוד בן-גוריון בשיחה, מתוך ארכיון בית בן-גוריון (סימול IL-BTBG-PH-161)

ב-14 למאי 1948 הם חתמו יחד על הצהרת העצמאות. הוא היה זה שעמד והכריז על הקמת המדינה היהודית, והיא הייתה אחת משתי הנשים היחידות שחתימתן מתנוססת על המסמך ההיסטורי החשוב ההוא. אחרי ההצהרה, מכל החותמים ויושבי החדר, בן-גוריון יצא דווקא איתה לקהל שחיכה להם בכיכר דיזינגוף. הוא דיבר אליהם באיפוק, מנהיג כבד ראש שיודע את גודל המעמד ומוטרד ממה שעומד לפניהם עכשיו ואילו גולדה, שבינתיים למדה היטב את השפה אבל נשארה עם מבטא אמריקאי כבד עד סוף ימיה, היא זו שדיברה בהתלהבות ובלהט. 

חתימתה של גולדה מאיר על מגילת העצמאות

מיד אחר כך, עוד באותו יום היא יצאה, על פי בקשתו, למסע איסוף כספים בארה"ב, למרות שהדבר האחרון שרצתה היה להתרחק מהארץ באותם ימים. 

היא האמינה בו ובהחלטותיו בכל ליבה, וישבה כשרה בכל ממשלותיו (הרבות). גם אם היו ביניהם אי הסכמות קטנות, היא נהגה לומר בכל הזדמנות "ביעדים הגדולים, בדרך שהיה עלינו ללכת בה, הוא תמיד צדק." 

עובדים ביחד. ממשלתו של בן-גוריון בכנסת השלישית, התמונה מתוך אוסף הנשיא יצחק בן צבי, ישראל נגלית לעין (סימול IL-INL-YBZ-0125-456)

כשהיא הייתה נוסעת לחו"ל, הם היו מתכתבים. בכתב היה קל יותר לבן גוריון להביע את רחשי ליבו. 

"את חסרה כאן, בימים אלה, לנו, ובייחוד לי. אבל נדמה לי שהמאבק ההיסטורי הנטוש עכשיו בניו יורק ובוואשינגטון מחייב הישארותך בארה"ב". 

מערכת היחסים המיוחדת בין השניים החזיקה מעמד עד שהגיעה "הפרשה" בשנות השישים וקרעה אותם בדרך שגולדה לא דמיינה שיכולה להיות. "הפרשה" הייתה משבר פוליטי סבוך שתחילתו בכישלון הקולוסלי של פעולת ביון במצרים (פעולה שזכתה לכינוי "עסק הביש"), המשכו בקריעת ופיצול ההנהגה הפוליטית של מפא"י וסופו היה גם סוף דרכו הפוליטית של "הזקן". 

גולדה קראה לזה "הויכוח האומלל, הטרגי, שלא היה צריך להיות", אבל המילים האלה לא מספיקות כדי לתאר את הכאב הגדול שלה על הקרע, שהיא ראתה בו אסון אישי שלה. 

בשירות החוץ. גולדה מאיר ודוד בן-גוריון עם נציגי מדינות זרות במלון אכדיה, התמונה מתוך ארכיון בית בן-גוריון (סימול BTBG-PH-077)

בראיון חשוף מאד לירון לונדון, אחרי מותו של בן-גוריון, היא כמעט לא מוכנה לדבר על התקופה ההיא, שהייתה עבורה איומה ונוראה. "תמיד הבנתי את מניעיו של בן-גוריון, אבל פה לא הבינותי שום דבר, מראשית ועד הסוף". 

לאחר עשרות שנים של היכרות וידידות קרובה, בהן הוא השפיע עמוקות על מחשבתה הפוליטית ועל האקטיביזם שלה, פתאום להיקרע ממנו ולראות בו "מחנה אויב" בפני עצמו, היה קשה מנשוא. 

"בן-גוריון לא היה "צמחוני" במלחמה המפלגתית, או במלחמה על מה שהוא חשב שזה הדבר הנכון, וגם אני לא הייתי", היא אומרת ללונדון בחצי חיוך כואב. 

כשחגגו לבן-גוריון 80, היא לא הגיעה להשתתף באירוע וזה פגע בו קשות. 

אבל היא לא הפסיקה להעריך אותו. באסיפות בחירות שהיו באותם ימים היא דיברה לא מעט על תרומתו העצומה וכינתה אותו "היהודי הגדול ביותר בדורנו". ובכל זאת, הפיוס היה קשה וקרה רק שנים מאוחר יותר. 

ב-1970, כשהיא כבר ראש הממשלה, ביקשה גולדה מבן-גוריון שיסע לייצג את ממשלת ישראל בפריז, יחד עם זלמן שזר, בטקס האשכבה הציבורי שנערך לשארל דה גול. אבל מחוות הפיוס האמיתית הגיעה דווקא מכיוונו של בן-גוריון, כשנה מאוחר יותר. 

בספטמבר 1971 הוא הגיע לחגיגת 50 שנה לבואה של גולדה לארץ. גולדה התרשמה עמוקות מעצם הגעתו, אבל זכתה גם  למתנה: עותק ששמר ממברק שהיא שלחה לו מאמריקה, ליום הולדתו ה-75. 

"שום ויכוח שהיה או שעוד יהיה בינינו" כתבה גולדה במברק ההוא, "לא ימחוק את הכרתי שזכיתי בזכייה יוצאת מן הכלל, לעבוד במחיצתו של אדם שהוא אחראי יותר מכל אחד אחר למה שיש לנו כאן". 

גולדה מאיר בחגיגות 50 שנה לעלייתה לארץ, קיבוץ רביבים

בהמשך החגיגה עלה בן-גוריון על הבמה, וכמו פולני טוב, התקשה למצוא את המילים הפשוטות להביע את רחשי ליבו. אז במקום זה הוא הקריא מכתבים, מכתבים שהוא כתב בעבר, אליה או אודותיה. 

הראשון היה דברים שהוא כתב לאבא אבן: 

"גולדה חשובה לישראל יותר מכמה מיליוני דולארים, ולכן תעשה כמיטב יכולתך שלא תעבוד.. ותנוח קצת בימי שהותה באנגליה" 

השני היה מכתב שהוא שלח לה עצמה, בזמן שהותה בארצות הברית: 

"גולדה היקרה והאהובה, נודע לי סודך. השנה מלאו לך 60 שנה, אם כי אני יודע שאת לא רוצה לחוג את יום הולדתך מפני שאינך אוהבת פרסום וחגיגות אישיות. הרי לא תוכלי למנוע ממני לברך אותך ולהביע לך רחשי ליבי, שיום הולדתך אינו אלא אמתלה נוחה לגלות מקצתם של רחשי ההוקרה והידידות והאהבה… אשת מופת ודמות מחנכת, חברה טובה, קפדנית וסלחנית כאחת.. אני רואה אותך, לא רק אני, במלוא כוחך היוצר, ואיחולי הנאמנים ביותר כי יעמוד לך כוחך זה עוד הרבה שנים, והאמון וההוקרה שרוב העם בישראל ויהדות אמריקה רוחש לך יעמדו לך בקשיים שאת נתקלת בהם ככל אחד מאיתנו. שלך – דוד בן-גוריון".

זה הכל, הוא סיים, וירד מהבמה. 

גולדה מאיר ודוד בן-גוריון בשיחה, מתוך ארכיון בית בן-גוריון (סימול IL-BTBG-PH-161)

"אתה לא היית אומר שבן-גוריון יכול להיות סנטימנטלי", סיכמה גולדה ללונדון שנים ספורות אחר כך, "אבל הוא יכול היה להיות מאד סנטימנטלי. גם זה היה." 

עשרה ימים לאחר מותו של דוד בן-גוריון, גולדה נאמה בכנסת, לזכרו. היא הייתה אז ראש הממשלה, וחלק הארי של הנאום עסק בדמותו הציבורית. אבל בסיומו היא חזרה לרגע להיות גולדה האישה שמדברת על אדם קרוב שאיבדה, קיבלה בחזרה, ואיבדה שוב, הפעם לנצח: 

"כבוד היושב-ראש, ברשותך וברשות חברי הכנסת אני רוצה בדקה להגיד מילים אחדות אישיות. נפל בחלקי להכיר את בן-גוריון ב-1917, כאשר הוא וחברו, החבר הטוב והיקר לו, יצחק בן-צבי זיכרונו לברכה, באו לארצות-הברית … ונפל בגורלי במשך כל שנות חיי בארץ, הרבה מאוד מהשנים האלה, הרוב המכריע של השנים האלה, לעבוד במחיצתו… היתה ידידות רבה, היתה תקופה קצרה מרה, ואני מודה לאלוקים שבשנים האחרונות הייתה התפייסות מוחלטת ושלמה. ובין כל הדברים שרשומים בלבי לחסדו של בן-גוריון, אולי בין הדברים הגדולים ביותר, היה שאחרי יריבות מרה לשנינו זכינו לידידות מחודשת וטובה."

התצלומים המופיעים בכתבה שמורים בארכיון בית בן-גוריון בתל אביב וזמינים במסגרת שיתוף פעולה בין הארכיון, משרד המורשת והספרייה הלאומית של ישראל.