מסה | הזמן הוא האמן

"'בעקבות הזמן האבוד' אינו ספר. הוא עולם… האם ליצור עולם מקביל? יותר מזה, איך להשמיע צרפתית בעברית? לחסות בצילו של המקור אך בה בעת לשחק עם הצל." הלית ישורון על עבודת התרגום של סדרת הרומנים מאת מרסל פרוסט