סצנת ציד ומרדף אחר התורה: איור הפיוט 'אילת אהבים מתנת סיני' במחזור וורמס בהקשר הפולמוס היהודי-נוצרי

היוצר 'אילת אהבים מתנת סיני' מכיל בתוכו את ההדגשה על כך שהתורה ניתנה לעם ישראל ובהר סיני דווקא, למרות שהרים אחרים ניסו להקדים ולקבל בעצמם את התורה.